Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

34-55 Correspondentie tussen D.P. Blok en diverse personen en instellingen. 1965-1986. 22 omslagen.

50 1981.

Loon, J. van te Ekeren, BelgiŽ
Borgerink, J. te Albergen
Prins, J.A. te Wageningen
SchŁtzeichel, R. (Beitršge zur Namenforschung Neue Folge) te MŁnster, Duitsland
Haan, D. de
Mulder-Bakker, A.B. (Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Mediaevistiek) te Groningen
Damsteegt, B.C. te Leiden
Cock, J.K. de te Rijswijk
Sassen, E.M.J.A. te Gemonde
(European Science Foundation) te Strasbourg, Frankrijk
Hartong, O.A.M.W. (hoofd van de Centrale Archief Selectiedienst) te Winschoten
Verschoor, E.G. te Tilburg
Graaff, F. de (Uitgeverij Het Spectrum BV) te Utrecht
Mulder-Bakker, A.B. (Rijksuniversiteit Groningen Vakgroep Mediaevistiek) te Groningen
Struik, D.J. (Dept. of Mathematics M.I.T.) te Cambrige, Verenigd Koninkrijk
Mulder-Bakker, A.B. (R.U. Groningen vakgroep Mediaevistiek) te Groningen
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Hosli, A. te Zevenaar
Ebbenhorst Tengbergen, E.J. van (Provincie Gelderland) te Arnhem
Markey, T.L. (The University of Michigan Germanic Languages and Literature) te Michigan, V.S.
Voorhoeve, J. (Rijksuniversiteit Leiden Faculteit der Letteren Afrikaanse Taalkunde) te Leiden
Daan, J. te Barchem
Steen, Th.J. te Bussum
Struik, D.J. te Belmont, MA, V.S.
Draye, H. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, BelgiŽ
Lieshout, R. van (Directeur van de Nederlandse Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Rijn, W.A. van te Putten
Okken, L. (Instituut Frantzen) te Utrecht
Schrijnemakers, J.H.A. te New York, V.S.
Stein, F.T.H. te Rotterdam
Het College van Burgemeester en Wethouders van Maasheze te Maasheze
Waterbolk, H.T. (Biologisch-Archaeologisch Instituut) te Groningen
[notitie aan de recatie van Naamkunde]
Doyle, T.R. te Dublin, Ierland
[notitie aan de recatie van Naamkunde]
Schrijnemakers, M.J.H.A. te New York, V.S. + artikel over 'Bigichte'
Engelbertink, H. te Rossum
Engelbertink, H. te Rossum
Winter, J.M. van (Rijksuniversiteit Utrecht Instituut voor Geschiedenis) te Utrecht
Presses Univarsitaires de Lille te Lille, Frankrijk
Backhuys, W. (N.V. Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill) te Leiden
Draye, H. te Herent, BelgiŽ
Draye, H. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, BelgiŽ
Klerk, A.P. de (Geografisch Instituut V.U.) te Amsterdam
Es, W.A. van (R.O.B.) te Amersfoort
Draye, H. te Herent, BelgiŽ
Boon, J.G.M. (Vereniging Herman de Man) te Lopik
[Henk] Tekst betreffende historisch onderzoek van de Schie
[Onbekend]
[W.A. van Es] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
Kolen, E.G.H.L. (Stichting Brabants Heem) te Heeze
Westeringh, W. van de (Vakgroep Bodemkunde en Geologie) te Wageningen
Theloosen te Nijmegen
Bouman, M.A. (Rijsuniversiteit Utrecht, college van decanen) te Utrecht
Koetsier, J.A. (Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap) te Amsterdam
Eden, A. van (Rijkswaterstaat) te Rijswijk
[notitie betreffende gelukwens aan professor Daye] + 'Bij de 70e verjaardag van H. Draye'/K. Roelandts
Vermeulen, T. (Koninklijke Bibliotheek) te Den haag
Prins, J.A. te Wageningen
Wit, R.J. de te Zwolle
Draye, H. te Herent, BelgiŽ
Prins, J.A. te Wageningen
Sits, R. (Gooch & Wagstaff) te Amsterdam
Veen, J.C. van (Universiteit van Amsterdam college van dekanen) te Amsterdam
[leden van de voormalige Commissie voor het Oorkondenboek van Holland en Zeeland]
[Nederlandse redactieleden van Naamkunde]
Swaan, J. te Amsterdam
Tol, T. van te Laren
Rhee, F. v.d. (Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Bremer, J.T. (Rijksscholengemeenschap Enkhuizen) te Wieringerwaard
Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde te Utrecht
Miedema, H.T.J. (Instituut voor oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Draye, H. te Herent, BelgiŽ
Lebecq, S. (Assistant agrťgť ŗ l'Universitť de Lille III) te Lille, Frankrijk