Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

34-55 Correspondentie tussen D.P. Blok en diverse personen en instellingen. 1965-1986. 22 omslagen.

44 1975.

Dijk, K.F. van te De Lier
Hoekema, T. te Groningen
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Klarenbeek, J.Th.A. (KNAW) te Amsterdam
Dommelen, H. van Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Den Haag
Huisman, J.A. (Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Cock, J.K. de te Rijswijk
Stapel, A. te Groningen
Miedema, H. (Instituut voor oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Kunnen, M. te Kinrooi
Liere, W. van te Groesbeek
Storm van Leeuwen, J.A. te Utrecht
Schlegel, H. te Leipzig, Duitsland
Lint, G.J. de, te Den Haag
Mettevier Meijer, J.C. te Wageningen
Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis te Den Haag
Goffin, P. (Institut des Hautes Etudes de Belgique) te Brussel, BelgiŽ
Lindt, G.J. de te Den Haag
Swinkels, J. te Venray
Kooijmans, K. (Bureau der Rijkscommissie voor Vaderlandse Geschiedenis) te Den Haag
Koeman, J.G. te Zaandam
Steur, A.G. van der te Haarlem
Linden, van der (Vrije Universiteit) te Amsterdam
Westeringh, W. van de (Vakgroep Bodemkunde & Geologie)te Wageningen
Keseberg, A. te Celle, Duitsland
[onleesbaar] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
Weijnen, A. (Nijmeegse Centrale voor Dialect- en Naamkunde) te Nijmegen
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Smorenburg, J.M. te Hoofddorp
Halbertsma, H. (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
Co te Wassenaar
Draye, H. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, BelgiŽ
Schmidt, J.Th. de te Haarlem
Gehring, C. (The University of the state New York) te New York, Verenigde Staten
Vanacker, V.F. (Rijksuniversiteit Gent) te Gent, BelgiŽ
Swinkels, K. te Venray
Ritter, P.H. te Rinteln, Duitsland
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Gilst-Heester, J.M. van (Utrechtse Volksuniversiteit) te Utrecht
Schrijnemakers, A.H. te New York, Verenigde Staten
Eijder, B. (Institutionen fŲr nordiska sprak) te Lund, Noorwegen
Reynaud, N. (Musťe du Louvre) te Parijs, Frankrijk
Smorenburg, J.M. te Hoofddorp
Riel, H. van te Den Haag
Dierkens M.A. te Brussel, BelgiŽ
Departement van Nasionale Opvoeding te Pretoria, Zuid-Afrika
Huisman, J.A. (Instituut voor Oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Riel, H. van te Den Haag
Spenter, A. te Kopenhagen, Denemarken
Draye, H. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, BelgiŽ
Kleuver, J.A.E. de te Kesteren
Miedema, H.T.J. (Instituut voor oudgermaanse, Friese en Skandinavische taal- en letterkunde) te Utrecht
Reynaud, N. (Musťe du Louvre) te Parijs, Frankrijk
Miedema, H.T.J. te De Bilt
Riel, H. van te Den Haag
[onleesbaar] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
Lange, P.W. de te Hilversum
Werner, K.F. (Institut Historique Allemand) te Parijs, Frankrijk
Kuik, N. te Epse
Ven, M. v.d. te Eindhoven
Loot, A.M.C. (Boekencentrum B.V.) te Den Haag
Westeringh, W. van de (Vakgroep Bodemkunde en Geologie Landbouwhogeschool) te Wageningen
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
[onleesbaar] (Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek) te Amersfoort
Draye, H. (Instituut voor Naamkunde) te Leuven, BelgiŽ
Box, J.H. te Ragnall, Verenigd Koninkrijk
Draye, H. te Leuven, BelgiŽ
Kremers, J. (Voorlopige Wetenschappelijke raad voor het Regeringsbeleid) te Den Haag
Klerk, A.P. de (Vrije Universiteit) te Amsterdam
Huisman, J. (KNAW) te Amsterdam
Klerk, A.P. de (Geografisch en Planologisch Instituut der V.U.) te Amsterdam
Bremer, J.T. te Wieringerwaard
Stoob, H. (Inst. f. vergleichende Stšdtegeschichte) te MŁnster, Duitsland
[onleesbaar] (Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
Draye, H. te Leuve, BelgiŽ
Mentink, G.J. (De Gelderse Bloem) te Elst
Bremen, J.T. te Wieringerwaard
Wolf, F. de te Grouw
Blindenbach, E.H. (Topografische dienst) te Delft
Dieren, G. van te Eindhoven
[onleesbaar] (Nederlandse organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek) te Den Haag
Schrijnemakers, A.H. te New York, V.S.
Bootsma, L.B. te Beetsterzwaag
Veenhoven, A. te Middelburg
Landsaat, F.H. te Schalkwijk
Kort, J.C. (Algemeen Rijksarchief) te Den Haag