Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

34-55 Correspondentie tussen D.P. Blok en diverse personen en instellingen. 1965-1986. 22 omslagen.

35 1966.

Fockema Andreae, S.J. te Beetsterzwaag
Fockema Andreae, S.J. te Beetsterzwaag
Heide, G.D. van de (Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders) te Schokland
Heiningen, H. van (De Gelderlander) te Tiel
Gemeentearchief en Stedelijke Bibliotheek te Leeuwarden
Obreen, H.T. te Leeuwarden
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort
Dorgelo, J.D. te Oegstgeest
Fockema Andreae, S.J. te Beetsterzwaag
Inspecteur-Generaal van de Rijkspolitie te Den Haag
Smit, de (Cart. Instituut Bootsma), te Den Haag
Canter Visscher, T.J. (Korps Rijkspolitie) te Den Haag
Gerritsen, J. (Korps Rijkspolitie) te Den Haag
Talsma, E. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Den Haag
Schiffer, Th. (Gesellschaft für Rheinische Geschitskunde) te Köln
Landbouwhogeschool te Wageningen
Veldhuyzen, M.
Loon, J.B. van, te London
De Gemeentearchivarium te Vlaardingen
Talsma, E. (Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen) te Den Haag
Hardenberg, H. te Den Haag
Eerzamen, F. den, te Rolde