Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

33 Correspondentie tussen P.J. Meertens en diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent. 1931-1973. 11 omslagen.

33.4 correspondenten F

Faasse, A., te Rotterdam
Feen-van Benthem Jutting, W.S.S. van der, te Amsterdam
Foncke, prof. dr. R., te Aalst
Fijn van Draat, dr. J.A., te Santpoort
Feen, P.J. van der Veen, te Amsterdam
Fekkes, Jan Jacob., z.p.
Feij, A.J., te Vlissingen
Feijter, J.M. de, te Scheveningen
Fincke, dr. H., te Keulen (Duitsland)
Fockema Andrea, Sybrand en mevrouw, te Leiden en Beetsterzwaag
Foerste, Prof. dr. W., te Münster (Duitsland)
Fontaine, prof. dr. mr. de la, te Amsterdam
Forbes, W.A., te Krommenie
Françon, mr. F., te Cambridge (Verenigde Staten)
Fransen, Th., te Vierlingsbeek
Frings, prof. dr. Th. en zijn vrouw prof. H. Frings-Schmitz, te Leipzig (Duitsland)
Fryske Akademy, te Leeuwarden t.a.v. Y. Poortinga