Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.3

Algemeen → Correspondentie

32 Correspondentie met diverse personen en instellingen. Alfabetisch op naam correspondent 1929-1977. 150 omslagen

32.33 correspondenten U (1929-1940)

Ubaghs, H., te Valkenburg (Limburg)
Aelst C.V., Uitgevers-Maatschappij Gebrs., te Maastricht
Uitgevers, Firma G.W. Den Boer, te Middelburg
Uitgevers & Drukkers, Bosch & Keuning, te Baarn
Uitgeversmaatschappij N.V., W.L. & J. Brusse's, te Rotterdam
Uitgeverij Contact, De, te Amsterdam
Uitgeversmaatschappij N.V., D.A. Daamen's, te Den Haag
Uitgevers-Maatschappij "Elsevier", N.V. Boekhandel- en, te Amsterdam
Uitgevers-Maatschappij Van Gorcum & Comp. N.V., te Assen
Uitgeversmij., N.V. Martinus Nijhoff's Boekhandel en, te Den Haag
Uitgeversmaatschappij "De Tijdstroom", te Lochem
Uitgeversmaatschappij N.V., A.W. Sijthoffs, te Leiden
Uitgevers Mij N.V., L.J. Veen's, te Amsterdam
Uittien, dr. H., te Utrecht, Brummen en Deventer
Unen, A. van, te Zoeterwoude
Unger, dr. W.S., te Middelburg
Universiteit van Amsterdam, t.a.v. prof. C. van Rijnberk, te Amsterdam
Urselmann, G., te Venlo
Utenhove-Immink, T. van, te Almelo
Uilenberg, J.J., te Smilde en Paterswolde