Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.4.2.7

Commissies, bureaus en afdelingen → Naamkunde → Bureau en afdeling Naamkunde → Publicaties

1403
Overdruk van een artikel van W.H. Moll over de familie Mol verschenen in: Uit heden en Verleden. Driemaandelijksch tijdschrift der Vereeniging "Families Mol (1), jrg. 5 nr. 19, 1 oktober 1935. 1 stuk.
1404
Kopij van artikelen van A. Vyncke over namen, verschenen in De Volkskrant. Doorslagen. 1950-1955. 1 omslag.
1405-1406
Correspondentie met diverse personen en instellingen over de uitgave van het Systematisch en alfabetisch register van plaatsnamen voor Nederland, de Nederlands-sprekende delen van Belgi en Noord-Frankrijk en het Noordwesten der Duitse Bondsrepubliek. Met bijlagen. 1953-1962. 2 omslagen.
1407
Correspondentie tussen P.J. Meertens, directeur en Dr. J. van der Schaar, conrector aan het Groen van Prinstererlyceum in Vlaardingen over de uitgave van zijn Woordenboek van voornamen, Inventarisatie van de doop- en roepnamen met hun etymologie. 1961-1965. 1 omslag.
1408
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens, directeur betreffende de uitgave van een familienamenboek in de Aulareeks van Uitgeverij Het Spectrum N.V. te Utrecht. 1961-1967, z.j. 1 omslag.
1409
Correspondentie tussen H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar, en Prof. Dr. J.H. Brouwer te Beetsterzwaag en en Dr. H.T.J. Miedema te Winsum over de publicatie van hun lezingen betreffende Friese en Groningse familienamen gehouden op het Naamkundesymposium te Amsterdam op 24 oktober 1964. 1963-1965. 1 omslag.
1410
Correspondentie tussen H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar, en J.B. van Loon over de uitgave van publicaties betreffende water en waternamen. 1963-1965. 1 omslag.
1411-1413
Stukken betreffende de uitgave van delen van het Nederlands Repertorium van Familienamen. 1963-1964, 1975, 1986, z.j. 3 omslagen.
1414
Brief van H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar, aan H.J. Schoenderwoerd, 1e secretaris van de Nederlandse Genealogische Vereniging (N.G.V.) over de eventuele plaatsing van zijn artikel "De autochtoniteit van de Alkmaarse bevolking op grond van frequentie en naam-type" in een themanummer van Gens Nostra over Alkmaar. Met als bijlage het artikel. Doorslagen. 1970. 1 omslag.
1415
Stukken betreffende de uitgave van een repertorium van familienamen in de provincie Limburg. 1986-1988. 1 omslag.