Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.4.2.5

Commissies, bureaus en afdelingen → Naamkunde → Bureau en afdeling Naamkunde → Projecten

1310
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over Zeeuwse persoons- en familienamen. 1934, 1943-1951, 1954-1955, 1960-1961, z.j. 1 omslag.
1311-1312
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over oudtestamentische namen. 1936, 1941-1943, 1955, 1960-1961, z.j. 2 omslagen.
1313
Aantekeningen van P.J. Meertens over psychologische aspecten van de naamgeving. [1939, 1947]. 1 omslag.
1314
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over Zeeuwse namen. 1939-1946, 1948-1956, 1960, 1964, 1972.
1315
Losse aantekeningen van P.J. Meertens over namen. [1941-1974]. Met hiaten. 1 omslag.
1316-1321
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over Zeeuwse namen. 1942, 1944, 1947, 1953, 1955, 1958, 1961-1963, 1966, z.j. 5 omslagen.
1321-1322
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over namen. 1942-1944, 1946-1951, 1953-1954, 1956-1957, 1959-1962, 1964-1970, 1972-1974. 2 omslagen.
1323
Boekje De Betekenis van de Nederlandse Familienamen door P.J. Meertens. 2de herziene druk. Drukproef. 1943. 1 stuk.
1324
Aantekeningen, correspondentie en documentatie van P.J. Meertens betreffende persoons- en familienamen. 1 omslag. 1943, 1946, 1948, 1950-1951, 1953-1954, 1959-1965, 1970, 1972-1974. 1 omslag.
1325
Aantekeningen van P.J. Meertens over de geografische spreiding van familienamen in Nederland. Ca. 1945. 1 omslag.
1326
Aantekeningen van G. Blokhuis over voor-, familie-, bij- en veldnamen in Bunschoten en Spakenburg. Met begeleidende brief. 1946. 1 omslag.
1327
Stukken betreffende de 12e Volkstelling van 31 mei 1947, gebruikt voor de samenstelling van een Repertorium van Familienamen. 1947, 1969. 1 omslag.
1328
Aantekeningen van P.J. Meertens over heiligennamen. 1949, z.j. 1 omslag.
1329
Correspondentie over naamkundebibliografieŽn. 1951-1952, 1960. 1 omslag.
1330
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens over straatnamen. 1953, 1961, 1965-1966
1331
Aantekeningen van P.J. Meertens over naamkunde-onderzoek in Noord-Oost-Nederland. 1955, z.j. 1 omslag.
1332
Correspondentie tussen Ch.H. Eersel, wetenschapelijk assistent, en diverse personen betreffende onderzoek naar Surinaamse familienamen. 1956-1958. 1 omslag.
1333
Stukken betreffende onderzoek naar familie- en plaatsnamen door H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar. 1960-1965. 1 omslag.
1334
Lijst van Hasselter scheldnamen van M.J. Ampt te Hasselt. Met bedankbrief van P.J. Meertens. 1962. 2 stukken.
1335
Verslagen van vergaderingen van de redactie en medewerkers van het Kasteelnamenboek. Met bijlagen. 1962-1963. 1 omslag.
1336
Aantekeningen van P.J. Meertens, directeur over Drentse voor- en familienamen. [1964]. 1 omslag.
1337
Stukken betreffende een onderzoek door H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar, naar de familienaam De Vries. 1964-1966. 1 omslag.
1338
Stukken betreffende een discussie tussen H. Buitenhuis, wetenschappelijk ambtenaar en prof. Heeroma van het Nedersaksisch Instituut te Groningen over familienamen in Drenthe. 1965. 1 omslag.
1339
Aantekeningen van en brieven aan A. Dorsman te Voorburg over Scheveningse familienamen. 1965. 1 omslag.
1340
Correspondentie tussen H. Buitenhuis, wetenschappelijk bureaumedewerker, en C.D. Goudappel, gemeentearchivaris van Delft over familienamen in Delft. Met bijlagen. 1965, 1969. 1 omslag.
1341
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens, directeur over familienamen in Gouda. 1967, z.j. 1 omslag.
1342
Lijsten van familienamen "Materiaal geografische namen en verschillen tussen Zuid en Noord", samengesteld door H. Buitenhuis, wetenschappelijk bureaumedewerker. Ca. 1969. 1 omslag.
1343
Aantekeningen en correspondentie van P.J. Meertens, directeur over familienamen in Bergen op Zoom. 1969, z.j. 1 omslag.
1344
Concept-register van de jaargangen 1930-1973 van het tijdschrift Naamkunde. Alfabetisch op naam van auteur. 1973. 1 stuk.
1345
Stukken betreffende een voorstel tot straatnaamgeving in de oostelijke lob van het bestemmings- plan "Koningshof" in Pijnacker. 1974-1977. 1 omslag.
1346
Correspondentie tussen R.E. KŁnzel en de conservator van de Archieves de l'Etat ŗ LiŤge te Luik (BelgiŽ) over archiefbronnen voor de samenstelling van een woordenboek van plaatsnamen in Nederland vůůr 1200. 1985. 1 omslag. N.B. In het Frans.
1347
Lijst van voornamen in de regio Eindhoven. 1994. 1 stuk.
1348
Rapport "Het naamkundig onderzoek op het P.J. Meertens Instituut. verleden, heden en toekomst". 1997. 1 stuk.
1349
Aantekeningen van P.J. Meertens over middeleeuwse namen. Z.j. 1 omslag.
1350
Aantekeningen van P.J. Meertens over voornamen. Z.j. 1 omslag.
1351
Lijsten van familienamen van Franse herkomst in Zeeland van P.J. Meertens. Z.j. 1 omslag.
1352
Aantekeningen van P.J. Meertens over Zaanse familienamen. Z.j. 1 omslag.
1353
Lijst van Katwijkse familienamen van J.P. van Bakel, voorzitter van het Genootschap "Oud Katwijk". Z.j. 1 stuk.