Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.4.1

Commissies, bureaus en afdelingen → Naamkunde → Naamkundecommissie

1176-1177
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Naamkundecommissie. Met bijlagen. 1948-1981. 2 omslagen.
1178
Correspondentie tussen Dr. M. Schönfeld, voorzitter van de Naamkundecommissie, en P.J. Meertens, secretaris-penningmeester van de Naamkundecommissie. 1946-1952. 1 omslag.
1179-1183
Correspondentie tussen P.J. Meertens, voorzitter en secretaris-penningmeester van de Naamkundecommissie en diverse personen en instellingen. 1948-1965, 1967, 1974. 5 omslagen.
1184
Uitgaande stukken aan de leden van de Naamkundecommissie. 1949, 1951-1954, 1958, z.j. 1 omslag.
1185-1191
Correspondentie tussen S.J. Fockema Andreae, voorzitter van de Naamkundecommissie en diverse personen en instellingen. 1950-1956. 7 omslagen.
1192
Verslag van een vergadering van de Naamkundecommissie met vertegenwoordigers van regionale en lokale organisaties met als doel tot samenwerking te komen op het terrein van de toponymie, gehouden te Amsterdam op 29 december 1951. 1951-1952. 1 omslag.
1193
Correspondentie met de leden van de Naamkundecommissie. 1965-1971, 1973-1980. 1 omslag.