Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.9

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Publicaties

1165
Concept van het artikel "In memoriam F.R. Coers Frzn" van P.J. Meertens in verband met het overlijden van F.R. (Frits) Coers, voorvechter van het Nederlandse volkslied. Met krantenknipsels. 1937. Met oprichtingsakte van de Vereeniging "Het Nederlandsche lied" te Utrecht uit 1912. 1 omslag.
1166-1168
Stukken betreffende de medewerking aan de uitgave van een Internationale Volkskundliche Bibliographie (I.V.B.). 1938-1943, 1946-1951, 1980-1981, 1983, 1985-1997. 3 omslagen.
1169
Correspondentie tussen B. Wander, bibliothecaris en diverse personen en instellingen over het tijdschrift Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volksleven. 1956-1960. 1 omslag.
1170
Lijsten van publicaties van de afdeling Volkskunde. 1977-1980. 1 omslag.
1171
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Redactieraad publicaties volksliederen van het P.J. Meertens Instituut (Het Volksliedarchief) en de Nederlandse Omroep Stichting (Radio Volkskundig Bureau). Met bijlagen. 1981-1986. 1 omslag.
1172
Stukken betreffende de publicatie van de Anecdota sive historiae jocosae van Aernout van Overbeke (1632-1674). 1985-1986. 1 omslag.
1173
Stukken betreffende de uitgave van het proefschrift "De spiegel der volksziel". Volksliedbegrip en cultuurpolitiek engagement in het bijzonder in het socialisitsche en katholieke jeugdidealisme tijdens het interbellum van J. Vos in de reeks Publicaties van het P.J. Meertens-Instituut. 1989, 1991-1993, z.j. 1 omslag. N.B. Niet doorgegaan.
1174
Stukken betreffende de medewerking aan het artikel "Het Bureau slaat terug" gepubliceerd in Vrij Nederland van 23 november, nr. 47. naar aanleiding van de voltooiing van de sleutelroman Het Bureau van J.J. Voskuil, voormalig hoofd van de afdeling Volkskunde. 1996. 1 omslag. --- Documentatie betreffende dialectologie en volkskunde. [1930-1958]. 1 doos. N.B. zie inv.nr. 1349.