Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.8

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Bibliotheek en archief

1151-1152
Formulieren van de uitleenadministratie bibliotheek Volkskunde. 1957-1964. 2 archiefdozen.
1153-1154
Registers houdende gegevens over bezoekers van en telefonische verzoeken om inlichtingen uit het Volksliedarchief. 1958-1995. 2 delen.
1155
Stukken betreffende de eventuele aanschaf van de bibliotheek van de collectie J. Pollmann ten behoeve van het Volksliedarchief. 1977-1979, z.j. 1 omslag.
1156
Rapport "Schets van een opzoeksysteem voor het Volksliedarchief" van L.J. Plenckers, student van de Vakgroep Muziekwetenschap van de Universiteit van Amsterdam. Met begeleidende brief. 1978. 2 stukken.
1157
Stukken betreffende het beheer van het Knipselarchief van de afdeling Volkskunde. 1978, 1988-1992, z.j. 1 omslag.
1158
Stukken betreffende de trefwoordencatalogus (V.T.C.) van de afdeling Volkskunde. 1987-1988, 1991-1992.
1159-1160
Stukken betreffende de herziening van plaatsing en signaturen van het volksliedarchief in de bibliotheek. 1990-1992. 2 omslagen.
1161
Stukken betreffende het beheer van de volkskundebibliotheek. 1992, 1994-1996. 1 omslag.
1162
Stukken betreffende het beheer van de documentatie op de afdeling Volkskunde. 1993, 1995-1997. 1 omslag.
1163
Stukken betreffende het gebruik van archiefmateriaal, documentatie- en databestanden van de afdeling Volkskunde door derden. 1994. 1 omslag.
1164
Lijst van de indeling van de centrale ladenkast van het archief van de afdeling Volkskunde. Z.j. 1 stuk.