Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.7

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Wetenschappelijke bijeenkomsten

1129
Stukken betreffende de deelname aan het International Congress of European and Western Ethnology gehouden te Stockholm (Zweden) van 26 augustus tot en met 2 september. 1951. 1 omslag.
1130
Stukken betreffende volkskundecongressen. 1951-1957. 1 omslag.
1131-1132
Stukken betreffende de organisatie en deelname aan een internationaal congres voor volkskunde gehouden te Arnhem van 20-24 september 1955. 1954-1957. 2 omslagen.
1133
Brieven van J. Daan over de deelname aan de "Dag der Limburgse Volkskultuur 1958" gehouden te Oud-Valkenburg op 14 juni. Doorslagen. 1958. 1 omslag.
1134
Stukken betreffende een symposium ter gelegenheid van de viering van het 25-jarig bestaan van de afdeling Volkskunde gehouden in het Trippenhuis te Amsterdam op 14 november 1959. 1959-1960. 1 omslag.
1135
Stukken betreffende een Volkskundesymposium gehouden in het Trippenhuis te Amsterdam op 22 april 1961, georganiseerd door de Volkskundecommissie. 1960-1961. 1 omslag.
1136
Uitnodigingen voor volkskundesymposia. 1961, 1966. 2 stukken.
1137
Stukken betreffende een symposium over "Volksgericht en Strafrecht" gehouden in het Trippenhuis te Amsterdam op 22 oktober 1966 en georganiseerd door de Volkskundecommissie. 1966-1968. 1 omslag.
1138
Stukken betreffende de deelname aan internationale conferenties "Ethnologia Europaea". 1967-1974. 1 omslag.
1139
Stukken betreffende de deelname en organisatie van volksliedcongressen. 1969-1975, 1981-1982, 1985, 1988. 1 omslag.
1140
Stukken betreffende de deelname aan het 5th Working Conference van de Ethnological Atlas of Europe, gehouden te Visegrád (Hongarije) van 23-28 september 1974. 1 omslag.
1141
Stukken betreffende een symposium over de verhouding tussen de geschiedwetenschap, de antropologie en de volkskunde gehouden te Amsterdam op 19 april 1975. 1974-1975. 1 omslag.
1142
Stukken betreffende het colloquium "Volksliedforschung Heute" ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Zwitsers Volksliedarchief gehouden te Basel (Zwitserland) op 21 en 22 november 1981. 1 omslag.
1143
Stukken betreffende de conferentie " Feesten en andere rituelen" van de Werkgemeenschap Sociale en Culturele Antropologie van Europa gehouden te Boekelo op 16 en 17 april 1982. 1 omslag.
1144
Stukken betreffende documentatieve volkskundeprojecten. 1987-1998. 1 omslag.
1145
Stukken betreffende werkzaamheden ten behoeve van de voorbereiding van het Eerste Wereldfestival van de Volkskunst te houden in 's-Hertogenbosch in 1993. 1988-1992. 1 omslag. N.B. Niet doorgegaan.
1146
Stukken betreffende het symposium "Verbeelding van vroomheid. Devotieprentjes als cultuurwetenschappelijke bron" gehouden te Amsterdam op 3 november 1989 en georganiseerd in samenwerking met de Katholieke Theologische Universiteit te Amsterdam. 1989-1990. 1 omslag.
1147
Stukken betreffende een conferentie over het bibliografische project, de Internationale Volkskundliche Bibliographie (I.V.B.), gehouden te Amsterdam van 24-27 september 1996. 1992, 1994-1997. 1 omslag.
1148
Stukken betreffende de organisatie van het symposium "De volkskunde in Nederland 1850-1993: momenten uit de geschiedenis van een discipline", gehouden te Amsterdam op 10 december. 1993. 1 omslag.
1149
Stukken betreffende de 2de Ethnology Lecture gehouden te Amsterdam ter gelegenheid van het afscheid van P.G.J. Post als hoofd van de afdeling Volkskunde op 27 april. 1994. 1 omslag. N.B. Spreker was prof. A. Fenton, directeur van de School of Scottish Studies te Edinburgh. Hij sprak over de beoefening van de volkskunde in Europees perspectief.
1150
Voorstel voor de samenstelling van een reizende tentoonstelling voor de kweekscholen met als thema " De Nederlander. Schakeringen van een volk vijf maal gezien in: 1. zijn taal, 2. zijn huis, 3. zijn land, 4. zijn werk, 5. zijn feesten en gebruiken." Doorslag. Z.j. 1 stuk.