Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.3.2.4

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Contacten en samenwerking met andere organisaties

870-871
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan La Commission Internationale des Arts et Traditions Populaires (C.I.A.P). 1928, 1930-1933, 1944-1945, 1947-1949, 1951-1955. 2 omslagen.
872
Circulaire inzake het doel en de werkzaamheden van het Folklore Genootschap. [1934]. 1 stuk.
873
Brieven van dr. J. Koepp aan de heer Wouters over volksliederen. 1934-1937, 1942-1944, 1950-1951, z.j. 1 omslag.
874
Ingekomen stukken van de het Natuur-historisch Folkloristisch Museum en de Natuur-historisch Folkloristische Vereniging " De Tonijn" te Amsterdam. 1937-1940. 1 omslag.
875
Stukken betreffende vogelkundigen. 1938-1939, 1949, 1952-1953, z.j. 1 omslag.
876
Correspondentie met de Commissie voor Levende Volkskunst. 1940, 1946. 1 omslag.
877
Stukken betreffende een plan van J. de Vries, voorzitter van de Volkskundecommissie, tot de oprichting van een Rijksinstituut voor Nederlandse Taal en Volkscultuur. 1941, 1943. 1 omslag. N.B. Niet doorgegaan.
878
Correspondentie met de Société d'ethnographie Française te Parijs (Frankrijk). 1942, 1947-1948. 1 omslag.
879
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan de Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde. 1942, 1946-1947, 1949. 1 omslag.
880
Correspondentie tussen P.J. Meertens en W. Roukens, privaat-docent in de Nederlandse volkskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (K.U.N.). 1944, 1954, 1956-1966. 1 omslag.
881
Correspondentie met het Sociologisch Instituut "De Horst" te Dreibergen. 1945-1946. 1 omslag.
882-884
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Boerenwagenclub. 1945-1968. 3 omslagen.
885-905
Stukken betreffende het Nederlands Openluchtmuseum (N.O.M.) te Arnhem. 1945-1997. 19 omslagen en 2 stukken.
906
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan het Genootschap voor Geschiedenis der Geneeskunde, Wiskunde en Natuurwetenschappen. 1946-1956, 1960-1962. 1 omslag.
907-932
Stukken betreffende het Zuiderzeemuseum (Z.Z.M.) te Enkhuizen. 1946-1996. 22 omslagen en 4 stukken.
933
Correspondentie met de werkgroep Kerk en Samenleving, ingesteld bij besluit van de Generale Synode van de Nederlandsche hervormde Kerk. 1947. 1 omslag.
934
Correspondentie met de Nederlandse Stichting voor Statistiek. Met bijlagen. 1947-1948. 1 omslag.
935
Correspondentie tussen P.J. Meertens en prof. dr. L.L. Hammerich over het opgerichte International Folk-tale Institute te Kopenhagen (Denemarken). 1947, 1949. 1 omslag.
936
Correspondentie met de Nieuwe Rotterdamsche Courant (N.R.C.) over boekbesprekingen in de rubriek " Het boek vandaag" . 1948-1950. 1 omslag.
937
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan de Nederlandse Sociologische Vereniging. 1948-1955, 1962. 1 omslag.
938-939
Correspondentie met A. Miroglio, directeur van het Centre de Recherches et d'Études de Psychologie des Peuples et de Sociologie Économique van de Université de Rouen (Frankrijk). 1948-1954, 1959-1974. 2 omslagen.
940
Ingekomen stukken van en uitgaande stukken aan de International Folk Music Council in Londen (Groot-Brittannië). 1948-1960, 1962, 1966, 1969, 1971, 1976, 1978. 1 omslag.
941
Ingekomen stukken bij en doorslagen van uitgaande stukken van de commissie Taakverdeling Nederlands Openluchtmuseum en Zuiderzeemuseum. 1949-1952. 1 omslag.
942
Register van aanwinsten van de bibliotheek van het Nederlands Volkskundig Genootschap. 1949-1950 en brievenregister 1951-1952. 1949-1952. 1 cahier.
943
Correspondentie met het Nederlands Volkskundig Genootschap. 1949-1955. 1 omslag.
944
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines. 1949-1950, 1954-1957, 1962-1963. 1 omslag.
945
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Studiekring voor de Geschiedenis van de Landbouw, afdeling van het Nederlands Genootschap voor Landbouw- wetenschap. 1949-1964. 1 omslag.
946
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Nederlandse Volksdans- vereniging. 1949-1966. 1 omslag.
947
Correspondentie met het Institut International D'archéocivilisation/international Institute for Archaeocivilization te Parijs (Frankrijk). 1950-1952. 1 omslag.
948
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan het Instituut voor Sociaal onderzoek van het Nederlandse Volk. 1950-1952, 1957. 1 omslag.
949
Correspondentie met The Folk=Lore Society te Londen (Groot-Brittannië). 1950-1954. 1 omslag.
950
Correspondentie met diverse personen en instellingen in het buitenland over volkskunde. 1950-1959. 1 omslag.
951
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan diverse culturele organisaties. 1950-1954, 1957, 1959-1961, 1963-1964. 1 omslag.
952-953
Brieven van diverse ambassades en consulaten in Nederland houdende gegevens over nationale volksliederen. Met bijlagen. Alfabetisch op naam land. 1953-1954. 2 omslagen.
954
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Assocation Européenne pour l'Etude du Problème des Réfugiés (A.E.R.). 1953-1958. 1 omslag.
955
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan de Culturele Raad Noord-Holland. 1954-1956, 1958-1960. 1 omslag.
956
Correspondentie met en over de Stichting tot Codificatie van de Nederlandse Volksverhalen te Breda. Met bijlagen. 1955-1959, 1961, 1967-1968, 1972, 1974, 1981-1982.
957
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan het Nederlands Agronomisch- Historisch Instituut. Instituut voor Landbouwgeschiedenis te Groningen. 1956-1958, 1960. 1 omslag.
958
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan de Culturele Raad van Zuid-Holland. 1957-1958, 1963-1964. 1 omslag.
959
Ingekomen stukken en doorslagen van uitgaande stukken aan de Friese Cultuurraad. 1958, 1961. 1 omslag.
960
Ingekomen stukken van de European Society for Rural Sociology. 1958-1964. 1 omslag.
961
Stukken betreffende A.J. Bernet Kempers, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum 1958-1962, 1968-1974, 1979, 1981-1982, 1985, 1992. 1 omslag.
962
Stukken betreffende de correspondentschappen van het Volkskundebureau ten behoeve van het Beraad voor het Nederlandse Volksleven. 1960-1970. 1 omslag.
963
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Stichting Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1961-1966. 1 omslag.
964
Correspondentie met M. van Heel te Kerkdriel over volksliederen. 1963-1964. 1 omslag.
965
Ingekomen stukken van en doorslagen van uitgaande stukken aan de Société internationale d'Ethnologie et de Folklore (S.I.E.F.). 1964-1965, 1968, 1970-1971. 1 omslag.
966
Correspondentie tussen P.J. Meertens, directeur en diverse personen over het zingen van zongenaamde Hazeutjes. Met krantenartikelen. 1964-1969, 1973. 1 omslag. N.B. Hazeutjes zijn verzen uit de twee bundels Stichtelijke liederen van de boekhandelaar J. Hazeu C.Zoon die leefde van 1754 tot 1835.
967
Ingekomen stukken van de International Society for Folk Narrative Research. 1964, 1966-1969, 1979-1980, 1984. 1 omslag.
968
Circulaires van de Kommission für Volksdichtung van de Société Internationale d'Ethnologie et de Folklore für Volksdichtung (S.I.E.F.). 1966-1983, 1985-1986, 1988. 1 omslag.
969
Ingezonden brieven bij de redacties van de Nieuwe NoordHollandse Courant en de Noord-Amsterdammer met teksten van liedjes en versjes. 1968-1969. 1 omslag.
970
Correspondentie met K. Boesjes te Roswinkel over volkskunde. 1968-1969, 1971-1982. 1 omslag.
971
Correspondentie met het Instituut voor Volkskunde te Antwerpen (België). 1968-1974. 1 omslag.
972-973
Ingekomen stukken van de Internationale Werkgemeenschap voor Hymnologie. 1969-1982, 1984, 1986-1987. 2 omslagen.
974
Ingekomen stukken van de Kommission für Lied-, Musik- und Tanzforschung der Deutschen Gesellschaft für Volkskunde. 1970-1989. 1 omslag.
975
Nota "Naar een nieuw museumbeleid" van het Ministerie van CRM. Met bijlagen. 1976-1977. 1 omslag.
976
Overzicht van de bestuurlijke contacten van de medewerkers van de afdeling Volkskunde. 1977. 1 stuk.
977
Correspondentie tussen A. Doornbosch, medewerker en Rob Smaling te Wormer over volksliederen. 1978-1979, 1985. 1 omslag.
978
Ingekomen stukken van het Institut für Musiktechnologie an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz betreffende de Studiengruppe zur Erforschung und Edition historischer Volksmusikquellen im International Council for Traditional Music (I.C.T.M.). 1982-1983, 1986-1988. 1 omslag.
979
Verslag van een bijeenkomst over het eventuele lidmaatschap van de afdeling Volkskunde bij het Huizinga-Instituut gehouden op 16 februari. 1985. 1 stuk.
980-981
Correspondentie met de Volkskundliche Kommission für Westfalen en het Volkskundlich Seminar van de Westfälische Wilhelms-Universität beiden te Münster (Duitsland). Met bijlagen. 1986, 1988-1995. 2 omslagen.
982
Correspondentie met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur (N.C.V.) te Utrecht. Met bijlagen. 1988-1990, 1992-1993. 1 omslag.
983
Stukken betreffende contacten met de Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. 1988, 1991-1993, 1995. 1 omslag.
984
Stukken betreffende advisering door P. Post, hoofd afdeling Volkskunde met betrekking het beleidsplan 1992-1996 van de Stichting Brabants Heem ten behoeve van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 1991-1993. 1 omslag.
985
Correspondentie tussen de afdeling Volkskunde en de Stichting Historisch Boederij-Onderzoek (S.H.B.O.) te Arnhem. Met bijlagen. 1993-1995. 1 omslag.
986
Verslag van een bijeenkomst van de afdeling Volkskunde met het Posthumus Instituut betreffende onderlinge samenwerking gehouden op 5 oktober. 1994. 1 stuk.
987
Correspondentie tussen de afdeling Volkskunde en Uitgeverij S.U.N. te Nijmegen. 1995. 1 omslag.
988
Agenda's voor en verslagen van het Volkskundig overleg. Met bijlagen. 1995-1997. 1 omslag. N.B. Het betreft gemeenschappelijke bijeenkomsten met het Nederlands Centrum voor Volkscultuur te Utrecht, het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen om het onderling contact en de uitwisseling van informatie te realiseren.
989
Stukken betreffende samenwerking met Vlaanderen op het terrein van de volkskunde. 1996-1997. 1 omslag.
990
Stukken betreffende medewerking aan de totstandkoming van een nieuw beleidsplan voor het Volkskundemuseum te Antwerpen (België). 1997. 1 omslag.