Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.2.2.8

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Bibliotheek en archief

683
Ingekomen stukken betreffende bruikleengevers van het "NIK-archief" en vertegenwoordigers van instellingen betrokken bij de archivering van het liturgisch erfgoed. 1996-1997. 1 omslag. N.B. J. van Marle, directeur was als vertegenwoordiger van het instituut één van de betrokken partijen.
684
Nota van de Bibliotheekcommissie Dialectologie. 1996. 1 stuk.