Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.2.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Projecten

592-599
Stukken betreffende de samenstelling van een bloemlezing uit de Nederlandse dialecten door P.J. Meertens. 1926-1928, 1930-1971-1972, 1974, 1995, z.j. 8 omslagen.
600
Stukken betreffende een onderzoek naar de taal van de provincie Utrecht door P.J. Meertens. 1928-1930, 1941-1942, 1945, 1947-1948, 1950, z.j. 1 omslag.
601
Stukken betreffende de samenstelling van een dialectbibliografie. 1931, 1935, 1938, 1944, 1950-1952, z.j. 1 omslag.
602
Stukken betreffende een onderzoek naar het dialect op het eiland Urk. 1931-1943, 1959, 1968, z.j. 1 omslag.
603
Stukken betreffende een onderzoek naar dialectschrijvers in Zuid-Holland door P.J. Meertens. 1931, 1943-1944, 1956, 1961, 1965, 1967-1968, 1971, 1974, z.j.
604
Concept-overeenkomst tussen enerzijds de Dialectencommissie en de K.N.A.W. en anderzijds Uitgeverij Contact te Amsterdam inzake de uitgave van een dialectenatlas voor Nederland en Vlaanderen. 1939. 1 stuk.
605
Stukken betreffende een onderzoek naar het dialect op het eiland Marken. 1942-1943. 1 omslag.
606
Stukken betreffende een onderzoek naar het woord gans en ganzenteelt. 1943-1944, 1947. 1 omslag.
607
Stukken betreffende een onderzoek naar de klankleer van het Jordaans in Amsterdam. 1944-1945, 1948, 1954. 1 omslag.
608
Stukken betreffende dialectonderzoek in Nederland. 1946, 1949, 1951, 1954-1955, 1957, 1959-1962, 1964. 1 omslag.
609
Aantekeningen over taalatlassen. 1947-1948, 1950, 1954, 1956, 1962-1963, 1965, z.j.
610
Stukken betreffende de uitgave van een dialectbibliografie. 1949-1953, 1955-1960. 1 omslag.
611
Correspondentie over diverse onderzoeken naar Amsterdamse dialecten. 1950, 1952-1953, 1955-1956, 1958-1959. 1 omslag.
612
Correspondentie tussen P.J. Meertens, secretaris van de Dialectencommissie en diverse personen over de uitgave van een Zeeuws dialectwoordenboek. 1951-1953, 1955. 1 omslag.
613
Stukken betreffende een onderzoek in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam (UvA) naar Amsterdamse dialecten. 1951, 1954, 1956. 1 omslag.
614
Stukken betreffende de uitgave en beoordeling van de streekroman Kloin Pittichie van A.C. ter Horst-Hoekstra. 1951-1956.
615
Correspondentie tussen B. Wander, bibliothecaris en diverse personen en instellingen betreffende gegevens, aanvullingen en wijzigingen met betrekkking tot de samenstelling van een bibliografie der dialecten van Nederland door P.J. Meertens, directeur. 1952-1960. 1 omslag.
616
Stukken betreffende onderzoek naar het Friese taalgebruik. 1952, 1956, 1958, 1960, 1968-1974. 1 omslag.
617
Contract met de N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h E.J. Brill te Leiden inzake de uitgave van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. 1954. 1stuk.
618
Stukken betreffende de samenstelling en het verschijnen van woordenboeken van de Brabantse, Limburgse en Zeeuwse dialecten. 1954, 1956, 1959-1963, 1965, 1971-1972, 1986, z.j. 1 omslag.
619
Stukken betreffende een onderzoek naar de vraag " Is zoenen beschaafd" door J. Daan, hoofd afdeling Dialectologie. 1955-1961. 1 omslag.
620
Ontvangstbewijzen van en doorslagen van brieven aan de Topografische Dienst te Delft betreffende het afdrukken van taalkaarten voor de taalatlassen. 1955-1960, 1962, 1965. 1 omslag.
621
Correspondentie over Zeeuwse dialecten. 1958, 1961, 1964. 1 omslag.
622
Stukken betreffende een onderzoek naar het woord "hark". 1960, 1966. 1 omslag.
623
Correspondentie met E. Eylenbosch, werkzaam bij het Seminarie voor Nederlandse Taalkunde en Vlaamse Dialectologie te Gent over het schriftelijk dialectonderzoek in Zuid-Nederland. 1961-1967.
624
Stukken betreffende taalsociologische onderzoeken. 1963-1965, 1972-1973. 1 omslag.
625
Stukken betreffende de uitgave van de Atlas van de Nederlandse Klankontwikkeling (A.N.K.O.). 1964-1966, 1970, 1975.
626
Stukken betreffende werkzaamheden van de afdeling Dialectologie voor de afdeling Nederlandse geschiedenis van het Rijksmuseum te Amsterdam. 1965-1966, 1971, z.j. 1 omslag.
627
Correspondentie tussen J. Daan, hoofd afdeling Dialectologie en de projectgroep "Insigne" van het collegium Neerlandicum van de Leidse Universiteit betreffende een onderzoek naar studententaal. Met bijlagen. 1970. 1 omslag.
628
Stukken betreffende de uitgave van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland. 1970, 1972-1973, 1978-1979, z.j. 1 omslag.
629
Stukken betreffende het project "Dialectwoordenboek." 1971. 1 omslag.
630-632
Stukken betreffende de samenstelling van de Atlas Linguistique de l'Europe (A.L.E.). 1971-1975. 3 omslagen.
633
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens voor inventarisatieprojecten betreffende "Neerlandistisch" onderzoek in Nederland en België. 1972-1974. 1 omslag.
634-635
Stukken betreffende onderzoek naar het dialectgebruik op school. 1974, 1976, 1978-1984, z.j. 2 omslagen.
636
Stukken betreffende de uitgave van de Taalatlas van het Nederlands en het Fries. 1974, 1978-1979, 1981-1982, 1984-1986, 1988-1989.
637-640
Stukken betreffende het project Algemene Nederlandse Spraakkunst (A.N.S). N.B. Het betreft de samenstelling van een taalkundig naslagwerk. 1975-1978, 1984, 1990-1997. 4 omslagen.
641
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens over lopend onderzoek op de afdeling Dialectologie voor het Wetenschapsbudget 1977. 1976. 1 omslag.
642
Correspondentie met leerkrachten en studenten van Pedagogische Academies over deelname aan dialectonderzoek. Met bijlagen. 1976-1978. 1 omslag.
643
Stukken betreffende de uitgave van een bundel artikelen "100 jaar dialectvragenlijsten in Nederland". 1978-1980. 1 omslag.
644
Stukken betreffende de tentoonstelling "Honderd jaar dialectonderzoek" gehouden in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam aan Singel 425 van 10 december 1979 tot en met januari 1980. 1979-1980. 1 omslag.
645
Stukken betreffende het verstrekken van gegevens door de afdelingen ten behoeve van de tweede uitgave van de Wetenschappelijke Atlas van Nederland (W.A.N. II). 1980-1982. 1 omslag.
646
Stukken betreffende onderzoeksprojecten van de afdeling Dialectologie. 1981, 1984-1988. 1 omslag.
647
Stukken betreffende het project "Het dialect in het onderwijs." 1982-1983. 1 omslag.
648-656
Stukken betreffende het "GTP-project", een onderzoek naar dialecten in Nederland. 1982-1990. 9 omslagen. N.B. GTP staat voor "Goeman Taeldeman", medewerkers van de afdeling Dialectologie.
657
Stukken betreffende een definitieve aanvraag van een subsidie aan de K.N.A.W. voor het onderzoeksproject "Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten op basis van veldwerk". 1984. 1 omslag.
658
Notitie "Het dialect van de waarden" van J.B. Berns. Ca. 1985. 1 stuk.
659
Stukken betreffende technisch commentaar bij de kaarten 119-130 van de taalatlassen. 1986, 1988, 1993. 1 omslag.
660
Aantekeningen van J.B. Berns, hoofd afdeling Dialectologie, bestemd voor het NOS-radioprogramma "Wat een taal", serie van 13 radioprogramma's, waarin het dialect centraal staat. 1988. 1 omslag.
661-662
Stukken betreffende het dialectproject Nederlands-Duits, uitgevoerd door H. Daller, B. Smid en K. van Reenen. 1990-1992. 2 omslagen.
663
Onderzoeksmateriaal betreffende het dialectproject "Grenscontact". [1991]. 1 omslag.
664
Stukken betreffende een onderzoek naar zogenaamde "Wenkerzinnen" aan de hand van dialectvragenlijst D3 (Wenker). 1991. 1 omslag.
665
Stukken betreffende de opzet van het project "Databank Dialectgegevens op basis van Nederlandse Dialectwoordenboeken (D.D.N.D.)." 1994. 1 omslag.
666
Stukken betreffende het houden van een landelijke dialectenquête in Nederland en België in 1995 door de Stichting Nederlandse Dialecten op dezelfde wijze als het Aardrijkskundig Genootschap dat in 1895 deed. 1994. 1 omslag.
667
Stukken betreffende de opzet van een project "Regionale identiteit in Nederlands Limburg". 1995-1996. 1 omslag. N.B. Het betreft een samenwerkingsproject tussen de afdelingen volkskunde en dialectologie.
668
Uitgaande stukken van de Spreektaalcommissie. 1996. 1 omslag.
669
Aantekeningen over visserijtermen. Z.j. 1 omslag.
670
Aantekeningen van G. Meinsma over de boterbak. Z.j. 1 omslag.