Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.2.2.5

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Verzameling, beheer en ontsluiting van onderzoeksmateriaal

553-554
Stukken betreffende het ontwerpen en invullen van de dialectvragenlijsten. 1931-1951, 1956, 1958, 1961, 1968, 1970, 1975-1978, 1980-1981, 1986. 2 omslagen.
555
Correspondentie met diverse onderwijsinstellingen betreffende medewerking bij de invulling van dialect- en volkskundevragenlijsten. 1932-1937. 1 omslag.
556
Correspondentie met diverse personen betreffende het in kaart brengen van plaatsen naar aanleiding van het invullen van dialectvragenlijsten. 1933-1936, 1950, 1953, 1960. 1 omslag.
557-558
Stukken betreffende "studentenkaarten", het in kaart brengen van diverse dialectwoorden van de dialectvragenlijsten door studenten. 1946-1952, z.j. 2 omslagen.
559
Correspondentie met de N.V. Phonographische Industrie te Baarn betreffende de aanschaf van opnameapparatuur voor dialectonderzoek. 1957-1958. 1 omslag.
560
Overeenkomst tussen het Fonetisch Laboratorium der Universiteit van Amsterdam, P.J. Meertens, voorzitter van de Sectie Taalkunde, Fonetiek en Volkskunde en de Stichting voor het Bevolkingsonderzoek in de drooggelegde Zuiderzeepolders inzake het bewaren, gebruiken en kopiëren van grammofoonplaten. 1961. 1 stuk.
561
Correspondentie met diverse personen over bandopnamen. 1961-1965, 1968. 1 omslag.
562
Circulaires betreffende bandopnamen van dialecten. 1963-1966. 1 omslag.
563
Dialectwoordenlijsten geficheerd door F. Dijkstra. 1965-1967. 1 omslag.
564
Systeemkaartjes met literatuurgegevens geficheerd door F. Dijkstra op de afdelingen Dialectologie en Volkskunde. 1966-1969. 1 kaartsysteem.
565
Stukken betreffende de invoer, fichering en archivering van dialectgegevens. 1974, 1980, 1982, 1991, z.j. 1 omslag.
566
Beroepenklapper van het Instituut voor Toegepaste sociologie te Nijmegen, bestemd voor systematisering en codificatie van beroepenindelingen in diverse (dialect)onderzoeken. 1975-1976. 2 delen in 1 omslag.
567-574
Antwoorden van dialectvragenlijsten op ficheervellen. 1976-1977, 1980. 6 omslagen en 2 dozen.
575
Interne notitie betreffende verzoeken om beschikbaarstelling van geluidsopnamen in het bezit van de afdeling Dialectologie. Ca. 1980. 1 stuk.
576
Brieven aan diverse dialectsprekers betreffende bandopnamen voor de Atlas Linguarum Europae (A.L.E.). 1980. 1 omslag.
577-583
Lijsten met onderwerpen behandeld in de vragenlijsten dialectologie. Alfabetisch op onderwerp. 1986, z.j. 7 omslagen
584
Bandgegevens betreffende het Heerlens dialect. 1990-1991. 1 omslag.
585
Stukken betreffende het beheer van de Kloeke-Grootaers-Heeromaregister. 1995. 1 omslag.
586
Ingekomen stukken bij en uitgaande stukken van de commissie "Register alle Vragenlijsten." 1995-1996, z.j. 1 omslag.
587
Uitgaande stukken van de commissie "Register alle Vragenlijsten." 1996. 1 omslag.
588
Verslagen van vergaderingen van de commissie Jaarlijkse Vragenlijst ("de Enquête-commissie"). 1996. 2 stukken.
589
Uitgaande stukken van de commissie Doorlichting Informantennetwerk. 1996. 1 omslag.
590
Notitie "Inventarisatie problemen taalkaartenregister" van Th. de J[ong]. 1996. 1 stuk.
591
Uitgaande stukken van de Commissie Retro-invoer Dialectvragenlijsten. 1996-1997. 1 omslag.