Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

1.2

Algemeen → Verslaglegging

29
Agenda's en verslagen van vergaderingen van het waarnemend Management-Team. Met bijlagen. 1997. 1 omslag.
30
Ingekomen stukken bij het waarnemend Management-Team. 1997. 1 omslag.
31
Informatiebulletins van het Management-Team (MT). 1995-1997. 1 omslag.