Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.1.5

Commissies, bureaus en afdelingen → Algemene Zaken → Personeel

330
Instructies voor de directeur. 1949-1950. 1 omslag.
331-332
Stukken betreffende personeelsaangelegenheden. 1949-1951, 1953-1954, 1957-1958, 1960-1966, 1982, 1985-1986, 1991-1997. 2 omslagen.
333-334
Stukken m.b.t. personeelszaken 198-1998. 2 omslagen. N.B. Het betreft hier min of meer incidentele stukken en afschriften uit de originele dossiers. De personeelsdossiers bevinden zich op het hoofdkantoor van de KNAW. In een bijlage treft men een overzicht aan met de namen van de personeelsleden die aangesteld vr 1998 en nu nog werkzaam zijn en die aangesteld zijn tot 1998.
335
Stukken betreffende de werving en selectie van een nieuwe directeur in verband met het vertrek van D.P. Blok. 1985. 1 omslag.
336
Stukken betreffende werktijden. 1987-1988. 1 omslag.
337
Stageverslagen en promotieplannen. 1987-1989, 1990-1992, 1994. 1 omslag.
338
Mededelingenblad voor het personeel. 1993-1996. 1 omslag.