Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

1.1

Algemeen → Beleid en organisatie

1
Vijfjarenplan 1965-1969. Met bijlagen. 1963. 1 omslag.
2
Stukken betreffende commentaar op de nota "Het universitair onderzoek in het kader van het wetenschapsbeleid" van de Gespreksgroep Universitair Onderzoek (G.U.O.), bestemd voor de minister van onderwijs. 1972-1973. 1 omslag.
3
Stukken betreffende een standpunt ten aanzien van het universitaire onderzoek in het kader van het wetenschapsbeleid. 1972-1976. 1 omslag.
4
Stukken betreffende onderzoeksprojecten van de afzonderlijke bureaus. Met aantekeningen van D.P. Blok, directeur. 1974-1978, 1981, z.j. 1 omslag.
5
Meerjarenplan voor 1976-1981. [1975]. 1 stuk.
6-8
Stukken betreffende de zelfevaluatie van het P.J. Meertens-Instituut en andere onderzoeks- instituten, ressorterend onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1979-1985. 3 omslagen.
9
Stukken betreffende de organisatie. 1980, 1982-1985-1986, 1993, 1996. 1 omslag.
10-12
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de Instituutsraad. Met bijlagen. 1981-1995. 3 omslagen.
13
Notitie van [J. de Rooij] betreffende de opzet van een meerjarenplan. Ca. 1986. 1 stuk.
14
Beleidsplannen voor 1988-1992, 1988-1993, 1993-1997, 1995-1999, 1996-2000 en 1997-2001. 1986-1987, 1990, 1993, 1995-1997. 1 omslag.
15
Beleidsnotitie "Para-universitaire instituten". Met bijlagen. 1987. 1 omslag.
16-17
Werkplannen. 1987-1992. 2 omslagen.
18
Notitie "Het P.J. Meertens-Instituut: een perspectief op de jaren 1990-1993." [1989]. 1 stuk.
19-20
Stukken betreffende bouwstenen en bijstelling van beleidsplannen vanuit de afdeling Volkskunde. 1989-1997. 2 omslagen.
21
Notitie betreffende de externe evaluatie van het beleid. 1993. 1 stuk.
22
Rapport van de evaluatie van het P.J. Meertens-Instituut. 1993. 1 stuk.
23
Strategienota. Met bijlagen. 1993-1994. 1 omslag.
24
Stukken betreffende de evaluatie van de kwaliteit van de werkzaamheden van het instituut. 1993-1994. 1 omslag.
25-26
Stukken betreffende werkconferenties. 1995-1996. 2 omslagen. N.B. Betreft instituutsconferenties, waarbij met het personeel van gedachten werd gewisseld over de missie, het beleidsplan en de instituutscultuur.
27
Rapport "Workshop Projectmatig werken P.J. Meertens Instituut" gehouden op 8 mei. 1996. 1 stuk.
28
Rapport Commissie "Toekomst P.J. Meertens-Instituut.". Met standpuntbepaling van de Commissie Frijhoff van de KNAW. 1997. 2 stukken.