Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking)

2.4.2.3

Commissies, bureaus en afdelingen → Naamkunde → Bureau en afdeling Naamkunde → Contacten en samenwerking met andere organisaties

1299-1302 Agenda's en verslagen van vergaderingen van het Nammekundich Wurkferbân/Naamkundig Werkverband van de Fryske Akademy. Met bijlagen. 1949-1964, 1966, 1969, 1971-1972, 1975-1990. 4 omslagen.

1299
1949-1960.
1300
1961-1964, 1966, 1969.
1301
1971-1972, 1975-1980.
1302
1981-1990.