Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.3.2.5

Commissies, bureaus en afdelingen → Volkskunde → Bureau en afdeling Volkskunde → Verzameling, beheer en ontsluiting van onderzoeksmateriaal

1003-1005 Verslagen van bezoeken aan diverse personen houdende gegevens over bandopnamen volksliederen. 1973-1986. 3 omslagen.

1003
1973-1975.
1004
1976-1980.
1005
1981-1986.