Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.2.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Projecten

637-640 Stukken betreffende het project Algemene Nederlandse Spraakkunst (A.N.S). N.B. Het betreft de samenstelling van een taalkundig naslagwerk. 1975-1978, 1984, 1990-1997. 4 omslagen.

637
Stukken betreffende de opzet en voortgang van het project. 1975-1978, 1984, 1996.
638
Agenda's en verslagen van vergaderingen van de redactieraad. Met bijlagen. 1991-1992, 1994-1996.
639
Stukken betreffende aanvraag en toekenning van subsidies. 1991-1995.
640
Stukken betreffende de heruitgave van de ANS. 1990-1992, 1996-1997.