Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

1.1

Algemeen → Beleid en organisatie

6-8 Stukken betreffende de zelfevaluatie van het P.J. Meertens-Instituut en andere onderzoeks- instituten, ressorterend onder het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1979-1985. 3 omslagen.

6
Algemeen. 1979-1985.
7
Evaluatierapport. Met bijlagen. 1980.
8
Stukken betreffende de Institutendagen van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1981-1985.