Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.2.2.3

Commissies, bureaus en afdelingen → Dialectologie → Bureau en afdeling Dialectologie → Correspondentie

452-546 "Correspondentie". Geordend op lettercode en naam correspondent. 1962-1980. 95 omslagen en 1 stuk.

452
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Lettercodelijst. [1978]. 1 stuk.
453
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Bb-sam Samenstelling Dialectencommissie. 1969-1970, 1972-1975, 1977-1979.
454
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Bb-vgd Vergaderingen Dialectencommissie. 1967-1979.
455
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Bb-vgd Vergaderingen Dialectencommissie Fryske Akademy. 1974-1979.
456
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Bb-sym Symposia Dialectencommissie. 1967-1979.
457
Bb Beleid en organisatie: Beleidszaken (van de Dialectencommissie) Bb-oaz Overleg met commissieleden over andere beleidszaken. 1960, 1963-1965, 1967-1971, 1973-1976, 1978-1979.
458
Bo Beleid en organisatie: Organisatorische, materiŽle zaken (van de commissie en het bureau) Bo-fin FinanciŽn. 1964-1965, 1967, 1970, 1974-1975, 1977-1978.
459
Bo Beleid en organisatie: Organisatorische, materiŽle zaken (van de commissie en het bureau) Bo-prs Personeel. 1964, 1967-1977, 1979.
460
Bo Beleid en organisatie: Organisatorische, materiŽle zaken (van de commissie en het bureau) Bo-hma Huisvesting, meubilair, apparatuur, e.d. 1968, 1970-1973.
461
Bo Beleid en organisatie: Organisatorische, materiŽle zaken (van de commissie en het bureau) Bo-reg [registers op de dialectvragenlijsten]. 1967-1968.
462
Rv Research: Vragenlijsten van het Instituut voor Dialectologie. Rv-sam Samenstelling. 1965-1970, 1972-1974, 1976-1979.
463
Rv Research: Vragenlijsten van het Instituut voor Dialectologie. Rv-gin Gevraagde inlichtingen. 1967, 1970-1973, 1976-1977, 1979.
464
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz Verzameling. 1954, 1978.
465
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-am Taal in Amsterdam. 1975-1976, 1978.
466
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-an [Algemeen Nederlands]. 1965-1970, 1970-1975, 1977,
467
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-bf Streektaal in BelgiŽ en Frans-Vlaanderen. 1971.
468
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-dr Streektaal in Drenthe. 1968, 1970, 1972, 1976.
469
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-el ABN, regionaal gekleurd ABN en streektaal elders. 1969-1970.
470
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-zl Streektaal in Zeeland. 1973-1974.
471
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-zh Streektaal in Zuid-Holland. 1964-1965, 1967, 1970-1971, 1973, 1976.
472
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-ut Streektaal in Utrecht. 1972. 1 stuk.
473
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-ov Streektaal in Overijssel. 1967, 1971, 1976.
474
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-nh Streektaal in Noord-Holland. 1967, 1970-1971, 1973-1974, 1976.
475
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-nb Streektaal in Noord-Brabant. 1967-1969, 1977-1978.
476
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-lb Streektaal in Limburg. 1970-1975, 1978.
477
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-gr Streektaal in Groningen. 1970-1972, 1976.
478
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-gl Streektaal in Gelderland. 1969-1970, 1977.
479
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-vrz-fr Streektaal in Friesland. 1967, 1969-1970, 1972-1974, 1976.
480
Rk Research: Klankopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rk-gin Gevraagde inlichtingen (n.a.v. aanwezig materiaal). 1965, 1967-1975, 1977-1979
481
Rb Research: Beeldopnamen van het Instituut voor Dialectologie. Rb-fot Foto's. 1971-1972.
482
Rg Research: Gedrukt of geschreven materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Rg-boe Gedrukt materiaal: boeken, reekswerken, tijdschriften, overdrukken, e.d. 1974, 1976-1979.
483
Rg Research: Gedrukt of geschreven materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Rg-mns Geschreven materiaal: manuscripten, typoscripten, e.d. 1973-1976, 1978-1979.
484
Ra Research: "Ander apparaat" van het Instituut voor Dialectologie. Ra-krt Kaarten. 1977-1978.
485
Ra Research: "Ander apparaat" van het Instituut voor Dialectologie. Ra-reg Registers, bibliografieŽn, e.d. (alles wat op fiches staat). 1968-1969, 1977-1978.
486
Rx Ander materiaal van het Instituut voor Dialectologie. 1967, 1969, 1971-1972.
487
Rx-ftk "Plakvellen". 1967-1968, 1970, 1972.
488
Rx-gma Gegevens over materiaal van anderen. 1964, 1968-1969, 1972-1979.
489
Rx-mns [Inlichtingen]. 1968-1969, 1972.
490
Rx-oil Inlichtingen. 1975, 1978-1979.
491
Rd Research: Doorlopende onderzoeksprojecten van het Instituut voor Dialectologie. Rd-atl Taalatlas. 1959, 1965-1970, 1974-1975, 1978.
492
Rd Research: Doorlopende onderzoeksprojecten van het Instituut voor Dialectologie. Rd-hat "Historische atlas" (Anko). 1965, 1967-1968, 1970-1973.
493
Rd Research: Doorlopende onderzoeksprojecten van het Instituut voor Dialectologie. Rd-wez Woord en zaak. 1967-1968.
494
Re Eenmalige onderzoeksprojecten van het Instituut voor Dialectologie. 1969, 1972-1978.
495
Re-ag Viering 100-jarig jubileum van de dialectgeografie in 1979. 1978-1979.
496
Re-aod Als-of-dat-dan. 1971.
497
Re-art Divers. 1967, 1972-1973.
498
Re-bijz Structuur van Nederlandse bijzinnen. 1976.
499
Re-dik Dialectindelingskaart. 1961, 1964, 1966, 1968-1970.
500
Re-hez Hebben en zijn. 1972-1973.
501
Re-wsk Woorden schoolkinderen. 1969, 1973-1975
502
Rs Onderzoeksprojecten waarbij het Instituut voor Dialectologie met anderen samenwerkt. 1971-1975, 1977-1978.
503
Rs-ale Atlas Linguarum Europae. 1971-1978.
504
Rs-fre Frequentieonderzoek. 1965-1967, 1969, 1971-1978.
505
Pa Publicaties: Taalatlas. Pa-aut (PotentiŽle) auteurs. 1967, 1970-1971, 1973, 1975, 1977-1978.
506
Pa Publicaties: Taalatlas. Pa-drk Drukkers, uitgevers. 1964-1965, 1973-1974.
507
Pb Bijdragen en mededelingen. 1968, 1971, 1976-1977, 1979.
508
Pb-aut (PotentiŽle) auteurs. 1966-1967, 1969-1976, 1978.
509
Pb-drk Drukkers, uitgevers. 1969, 1971, 1973, 1976.
510
Pb-red Recensenten. 1969, 1970, 1973, 1975.
511
Pd Publicaties: Discotheek, grammofoonplaten. Pd-aut (PotentiŽle) auteurs, samenstellers. 1969-1974.
512
Pd Publicaties: Discotheek, grammofoonplaten. Pd-drk Drukkers, uitgevers. 1974.
513
Pe Publicaties: Eenmalige publicaties van het Instituut voor Dialectologie. Pe-aut (PotentiŽle) auteurs. 1968, 1978-1979.
514
Pe Publicaties: Eenmalige publicaties van het Instituut voor Dialectologie. Pe-drk Drukkers, samenstellers. 1968-1969, 1973.
515
Ph Publicaties: "Historische atlas" (Anko). Ph-aut (PotentiŽle) auteurs. 1977.
516
Ph Publicaties: "Historische atlas" (Anko). Ph-drk Drukkers, uitgevers. 1966, 1969, 1972, 1977.
517
Pj Publicaties: Jaarverslag. Pj-aut (PotentiŽle) auteurs. 1968, 1972, 1974, 1977-1978.
518
Pj Publicaties: Jaarverslag. Pj-drk Drukkers, uitgevers. 1966, 1968, 1970, 1972-1973, 1978.
519
Pl Lezingen (niet die op symposia van de Dialectencommissie; zie Bb-sym). 1964, 1973-1974.
520
Pm [Mededelingen]. 1974, 1977.
521
Pt Publicaties: Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen. Pt-aut (PotentiŽle) auteurs. 1962-1976, 1979.
522
Pt Publicaties: Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen. Pt-drk Drukkers, uitgevers.1967-1970, 1974.
523
Pt Publicaties: Taal en Tongval. Tijdschrift voor de studie van de Nederlandse volks- en streektalen. Pt-red Redactie. 1965-1975, 1977.
524
Pv Publicaties via "vreemde" publicatiekanalen (andere tijdschriften, reekswerken, e.d. dan die van het Instituut voor Dialectologie. 1974, 1976-1979.
525
Db Dienstbetoon en voorlichting: Bezoeken. Db-ain Aan instellingen, organisaties, e.d. 1970-1971, 1974, 1978.
526
Db Dienstbetoon en voorlichting: Bezoeken. Db-vin Van instellingen, organisaties, e.d. 1967, 1970-1971, 1973, 1975, 1978.
527
Db Dienstbetoon en voorlichting: Bezoeken. Db-vps Van personen. 1966-1967, 1971, 1973-1978.
528
Di Dienstbetoon en voorlichting: Inlichtingen aan anderen. Di A-D. 1964-1979.
529
Di Dienstbetoon en voorlichting: Inlichtingen aan anderen. Di E-J. 1964-1979.
530
Di Dienstbetoon en voorlichting: Inlichtingen aan anderen. Di K-R. 1966-1979.
531
Di Dienstbetoon en voorlichting: Inlichtingen aan anderen. Di S-Z. 1964, 1967-1979.
532
Dk Dienstbetoon en voorlichting: KopiŽren van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Dk-vrl Vragenlijsten. 1968, 1970-1972, 1974-1979.
533
Dk Dienstbetoon en voorlichting: KopiŽren van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Dk-klo Klankopnamen. 1966-1979.
534
Dk Dienstbetoon en voorlichting: KopiŽren van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Dk-blo Beeldopnamen. 1967. 1 stuk.
535
Dk Dienstbetoon en voorlichting: KopiŽren van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Dk-amt Ander materiaal. 1967, 1969, 1971, 1973-1974, 1976-1978.
536
Dr Dienstbetoon en voorlichting: Research ten dienste van anderen. Dr A-Z. 1967, 1971-1972, 1974-1976, 1978-1979.
537
Dp Dienstbetoon en voorlichting: Publiciteit en propaganda (uitgaande van de publiciteitsmedia of van het Instituut voor Dialectologie). Dp-idb interviews e.d. dagbladen en andere periodieken. 1974.
538
Dp Dienstbetoon en voorlichting: Publiciteit en propaganda (uitgaande van de publiciteitsmedia of van het Instituut voor Dialectologie). Dp-ird Interviews e.d. radio. 1967-1969, 1972, 1974.
539
Dp Dienstbetoon en voorlichting: Publiciteit en propaganda (uitgaande van de publiciteitsmedia of van het Instituut voor Dialectologie). Dp-pbr Persberichten. 1967-1969, 1972-1974, 1976.
540
Dp Dienstbetoon en voorlichting: Publiciteit en propaganda (uitgaande van de publiciteitsmedia of van het Instituut voor Dialectologie). Dp-ten Tentoonstellingen. 1967.
541
Du Dienstbetoon en voorlichting: Uitlenen van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Du-vrl Vragenlijsten. 1965, 1967-1971, 1973, 1975-1979.
542
Du Dienstbetoon en voorlichting: Uitlenen van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Du-klo Klankopnamen. 1966, 1968, 1970-1974, 1977.
543
Du Dienstbetoon en voorlichting: Uitlenen van materiaal van het Instituut voor Dialectologie. Du-amt Ander materiaal. 1967-1975, 1979.
544
Z [Correspondentie algemeen]. Z A-H. 1965, 1967-1979.
545
Z [Correspondentie algemeen]. Z I. 1962, 1964, 1967-1979.
546
Z [Correspondentie algemeen]. Z P-Z. 1967-1980.