Archieven & collecties

39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000)

2.4.2.6

Commissies, bureaus en afdelingen → Naamkunde → Bureau en afdeling Naamkunde → Wetenschappelijke bijeenkomsten

1364-1392 Stukken betreffende de organisatie van het 8e Internationale Naamkundecongres gehouden te Amsterdam van 27-31 augustus 1963. 1960-1966. 28 omslagen en 1 stuk.

1364
Stukken betreffende de voorbereiding en organisatie. 1961-1963.
1365
Stukken betreffende het programma. 1963.
1366
Correspondentie met sprekers en stukken betreffende hoofdreferaten. 1961-1963.
1367
Correspondentie met de voorzitters van de sectievergaderingen. 1963.
1368
Correspondentie met leden van het Erecomité. 1962-1963.
1369
Correspondentie over de aanvaarding van het beschermvrouwschap van het congres door de koningin. 1962-1963.
1370
Brieven van deelnemers. 1962-1964.
1371
Correspondentie met deelnemers. Alfabetisch op naam correspondent. A-B. 1962-1965.
1372
Correspondentie met deelnemers. Alfabetisch op naam correspondent. C-Z. 1962-1965.
1373
Naamlijsten van deelnemers en sprekers. 1963.
1374
Financiën. 1962-1966.
1375
Correspondentie met diverse instellingen over de zaalaccomodatie en het sluitingsbanket. 1961-1963.
1376
Stukken betreffende de tentoonstelling van 16e en 17e Nederlandse zeekaarten. 1962-1963.
1377
Stukken betreffende het maken van een fotoreportage door het Algemeen Nederlandsch Persbureau "A.N.P." te Amsterdam. 1963
1378
Correspondentie tussen S.J. Fockema Andrea, conferentie-voorzitter en diverse personen en instellingen. 1961-1963.
1379
Correspondentie met de gemeeente Amsterdam, het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen (O.K.W.) en de bisschop van Haarlem. 1961-1963.
1380
Correspondentie met leden van het organisatie-comité. 1961-1963.
1381
Correspondentie met leden van het Damescomité. 1963.
1382
Correspondentie met het Reisbureau Lissone-Lindeman N.V. te Amsterdam. 1961-1963.
1383
Stukken betreffende het aanvragen van visa voor deelnemers. 1963.
1384
Correspondentie met de provincie Friesland en de gemeente Dokkum. 1962-1963.
1385
Correspondentie met de K.N.A.W. 1962.
1386
Correspondentie met de Rijksuniversiteit te Groningen. 1963.
1387
Correspondentie met het Internationaal Comité van Onomastische Wetenschappen. 1960-1964.
1388
Correspondentie met diverse personen over het bijwonen van de openingszitting op 27 augustus 1963.
1389
Persaankondigingen en -verslagen. 1962-1963.
1390
Samenvattingen en lezingen. 1962-1964.
1391
Stukken betreffende de uitgave van de congresverslag "Proceedings of the eighth international congress of onomastic sciences". 1963-1966.
1392
Congresverslag "Proceedings of the eighth international congress of onomastic sciences". 1966. 1 stuk.