Archieven & collecties

8 archiefnummer(s)

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

472 Collectie Nederlands Dagboekarchief, 1850 - ... volledige inhoud
  De Stichting Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderzoekdsoeleinden.

De collectie van het Nederlands Dagboekarchief is in eigendom van het Meertens Instituut. Het bevat enkele duizenden dagboeken, merendeels uit de 20e eeuw.

Voor de digitale collectie, zie: archief nr. 1077
1027 Klein Data Project: Nederlands Dagboek Archief volledige inhoud
  In het Kleine Dataproject 'Data van Dagboeken' is de metadata van een deel van de collectie egodocumenten uit het Nederlands Dagboekarchief - onderdeel van het Meerten Instituut - gedigitaliseerd, toegankelijk gemaakt via internet en duurzaam opgeslagen. De data zijn voorzien van CMDI, opgeslagen bij DANS en tevens beschikbaar via CLARIN.

1077 Digitale Collectie Nederlands Dagboekarchief, 2015 - volledige inhoud
  De Stichting Nederlands Dagboekarchief verzamelt en beheert (ongepubliceerde) dagboeken, reisdagboeken, memoires, brieven en poŽzie-albums uit het hele Nederlandse taalgebied en maakt deze toegankelijk voor wetenschap en onderwijs en voor particulier onderzoek.
De collectie is in eigendom en beheer van de Stichting Nederlands Dagboekarchief. De materialen zijn in 2013 ondergebracht bij het Meertens Instituut en kunnen daar worden geraadpleegd.

De collectie is digitaal en bevat transcripties en scans van dagboeken uit de papieren collectie van het Nederlands Dagboekarchief. De collectie bestaat uit:
ē Persoonlijke dagboeken, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
ē Brieven en briefwisselingen, handgeschreven, getypt of in eigen beheer uitgegeven
ē Stambomen, biografische gegevens en foto's aansluitend op de auteur en inhoud van de papieren collectie

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 472
383 Collectie poŽzie-albums, 1882-1943 volledige inhoud
  383:12 PoŽzie-album van J.C.M. (Marijke) Stoops. 1979-1983. 1 stuk.
N.B. PoŽzie-album is afkomstig uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, zie ook 472:8-11.
383 Collectie poŽzie-albums, 1882-1943 volledige inhoud
  383:13 PoŽzie-album van M. J. S. 1956-1958. 1 stuk.
N.B. PoŽzie-album is afkomstig uit de collectie van het Nederlands Dagboekarchief, zie ook 472:418-421.
383 Collectie poŽzie-albums, 1882-1943 volledige inhoud
  383:14 PoŽzie albums van Quirien, afkomstig uit het Nederlands Dagboekarchief. 1971-1980. 2 stuks.
N.B. De schenker is onbekend
383 Collectie poŽzie-albums, 1882-1943 volledige inhoud
  383:15 PoŽzie albums van Nanny Brouwer, afkomstig uit het Nederlands Dagboekarchief. 1955-1958. 2 stuks.
N.B. De schenker is onbekend
383 Collectie poŽzie-albums, 1882-1943 volledige inhoud
  383:16 PoŽzie album van Jo, afkomstig uit het Nederlands Dagboekarchief. 1896-1903. 1 stuk.
N.B. De schenker is onbekend