Archieven & collecties

eerste | volgende 2 | laatste | 1 t/m 100 van 102 | alle treffers

  
Archieven & collecties Meertens Instituut

Archieven & collecties Meertens Instituut

10 Collectie Heilig Jaar 2000: Rome en Nederland, (1973) 1996 - 2001 volledige inhoud
  Collectie betreffende het deelonderzoek dat Peter Jan Margry in het jaar 2000 in Rome heeft uitgevoerd naar de rol van Nederland en Nederlandse Rome-pelgrims met betrekking tot het Heilig Jaar 2000.
De collectie bestaat uit: correspondentie, onderzoeksverslag, gepubliceerde artikelen van P.J. Margry, vragenlijsten, stukken betreffende de Nederlandse nationale bedevaart 1996-2000, de Wereldjongerendagen 2000, publicaties en documentatie.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  Deze collectie bestaat uit knipsels uit hoofdzakelijk kranten en dateert voor het grootste deel uit de periode vanaf 1934. Het materiaal is systematisch geordend op volkskundige c.q. etnologische onderwerpen.
Knipsels betreffende het volkslied (zie: archief nr. 58) en bedevaarten en processie zijn hierin niet opgenomen (zie arch. nr. 171).
Een deel van de collectie (tot 1990) is tevens op microfiche beschikbaar.
171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004 volledige inhoud
  Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht.
Aan het project Bedevaartplaatsen in Nederland werkten mee: Peter Jan Margry en Charles Caspers.

Dit archief bestaat uit correspondentie, notulen en enige documentatie naar aanleiding van de publikaties.
De twee cassettebandjes met interviews met Peter Jan Margry bevinden zich in het geluidsarchief.

De achterliggende, inhoudelijke documentatie van het BiN-project is opgenomen onder archiefnr. 506.
Voor digitaal beeldmateriaal, zie: archief nr. 1063
374 Collectie ďUit de losse polsĒ (A. Hendrikx), 1918 - 2001 volledige inhoud
  Anton Hendrikx (1911-† † ) werkte als boer in Donk (bij Etten Leur). Hendrix was verder actief in de heemkunde, organiseerde bedevaarten en was correspondent van het Meertens Instituut. Als autodidact legde hij het dagelijks leven op de boerderij en in het dorp†vast in gedetailleerde tekeningen in een naÔeve tekenstijl, waarvan er een aantal werden gepubliceerd.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  Mevr. Anne van Dijk-Haanebrink (1919-2012) was een vrome katholieke vrouw die vanuit haar woning aan de Neuhuyskade in Den Haag decennialang een periodiek heeft samengesteld en uitgegeven over devoties, Mariaverschijningen, zieners en mirakelfoto's. Zij liet zich daarbij mede inspireren door haar reizen door West-Europa langs velerlei kerkelijk erkende bedevaartplaatsen of heiligdommen met een omstreden c.q. door de kerk verboden karakter.

Indeling van de collectie:
A. Tijdschrift (inv. nrs. 1-12)
B. Persoonlijke stukken (inv. nrs. 13-26)
C. Overige documenten (inv. nrs. 27-30)
D. Stukken met betrekking tot de acquisitie (inv. nr. 31)
23 Archief betreffende het wonder van Dokkum, 1990 - 1994 volledige inhoud
  P.G.J. (Paul) Post was van 1988 tot 1994 hoofd van de afdeling Volkskunde van het Meertens Instituut. Hij deed onderzoek naar 'het wonder van Dokkum', een vermeende wonderbaarlijke genezing die zich afspeelde in juli 1990. Een meisje van 9 maanden werd toen ondergedompeld in de Bonifatiusbron en bleek volgens haar ouders op slag genezen van een hardnekkige kinkhoest. Hierop volgde er een opmerkelijke herleving van Dokkum als bedevaartsoord.

Het archief bestaat uit correspondentie, typografieŽn van en krantenknipsels m.b.t. 'Het wonder van Dokkum', andere onderwerpen en kerkprogramma's.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in een vierdelig lexicon in kaart gebracht.
De documentatie bevat in hoofdzaak de in het vierdelige lexicon opgenomen bedevaartplaatsen. Hiernaast omvat deze collectie ook een aantal afgevallen plaatsen die niet in het lexicon zijn opgenomen (na nader onderzoek is gebleken dat het in deze gevallen niet ging om een daadwerkelijke bedevaartplaats), evenals een aantal buitenlandse bedevaartplaatsen.

De collectie bevat 1280 dossiers (+ addenda) met o.a. foto's, negatieven, kopieŽn, dia's, videobanden, cassettebandjes, diskettes, DVD's, CD's, boeken, correspondentie, bid- en devotieprentjes, ansichtkaarten, tijdschriften, brochures, knipsels, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten (van het vierdelig lexicon). Daarnaast ook devotionalia zoals rozenkransen, tegeltjes en heilig bevonden zand, zalf en olie.
Het materiaal dateert van 1722-2014.

De collectie bestaat uit:
ē Nederlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1-685)
ē Addenda (inv.nr. 686)
ē Nederlandse afgevallen bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv. nr. 687-1212)
ē Addenda (inv.nr. 1213)
ē Buitenlandse bedevaartplaatsen op alfabetische volgorde (inv.nr. 1214-1269)
ē Overige buitenlandse bedevaartplaatsen op werelddeel (inv.nr. 1270-1283)
ē Reisinformatie buitenland (inv.nr. 1284)

Het archief van BiN is opgenomen onder archiefnr. 171.
1035 Stukken Project Beschermheiligen, 2009 - 2010 volledige inhoud
  In het project Beschermheiligen in Nederland werd een digitale atlas van beschermheiligen in Nederland opgeleverd. De databank is gebaseerd op de Volkskundige Atlas van Nederland en Vlaanderen, een transnationaal project uit de jaren 1960. Daarin werd een aantal verschijnselen op het terrein van de Nederlands-Vlaamse volkscultuur in hun verspreiding beschreven. Die verschijnselen, waaronder een onderdeel van de toenmalige heiligenverering in beide landen, zijn vastgelegd in verspreidingskaarten. De beschermheiligen zijn een belangrijk onderdeel van het brede veld van heiligencultussenen daarmee van de religieuze cultuur van het dagelijks leven. De digitale kaart van beschermheiligen is gecombineerd met de Databank en kaart Bedevaart en Bedevaartplaatsen in Nederland. Met de digitale kaart kan systematisch onderzoek naar heiligenverering in Nederland plaatsvinden.

De collectie is digitaal en bestaat uit documentatie behorende bij het Project Beschermheiligen. Het project is gefinancierd door DANS (Kleine Data Projecten).
1048 Onderzoeksdata Jim Morrison, 2005 - 2006 volledige inhoud
  Het onderzoek viel binnen Etnologisch en historisch onderzoek naar heilige plaatsen, de verering van personen en objecten en bedevaart en pelgrimage en de samenhangende materiŽle cultuur in de Nederlandse en Westerse samenleving. Dit onderzoek kwam voort uit een symposium georganiseerd door het Meertens Instituut op 28 juni 2004, getiteld Non-Confessional Pilgrimage.

De collectie is digitaal en bestaat uit Nederlandstalige ingevulde vragenlijsten van bezoekers van het graf van Jim Morrison.
1063 Beeldmateriaal Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1997 - 2004 volledige inhoud
  Het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN) heeft de bedevaartcultuur in Nederland van de zesde eeuw na Christus tot heden in kaart gebracht. Resultaat was o.a. de 4-delige reeks Bedevaartplaatsen in Nederland.

De collectie is digitaal en bestaat uit afbeeldingen afkomstig uit de bovengenoemde reeks.

Voor het papieren BIN-archief, zie: archief nr. 171
39 Archief van het P.J. Meertens-Instituut, (1925) 1930 - 1997 (2000) (In bewerking) volledige inhoud
  39:1120 Stukken betreffende het project "Bedevaartplaatsen in Nederland" (BiN). 1992-1997. 1 omslag.
10 Collectie Heilig Jaar 2000: Rome en Nederland, (1973) 1996 - 2001 volledige inhoud
  10:2 Stukken betreffende de Nederlandse nationale bedevaart ('De Nederlandse Dag') van 7 november 2000. 1996-2000. 1 doos.
30 Collectie liedafschriften Nederlands Volksliedarchief (NVA), z.j. volledige inhoud
  30:122 Liedafschriften: thematisch geordend. XXVII. Z.j. 1 omslag.
N.B. Bedevaart
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1246 Vragenlijst nr. 64 A en B betreffende bedevaarten. 1993.
N.B. De lijsten met positieve antwoorden bevinden zich in de hangmappen van het BiN-archief (Bedevaartplaatsen in Nederland). De overige lijsten beviden zich on der arch. nr. 1406-
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1406 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. A - K 100. 1 map.
N.B. in totaal 129 lijsten waar niets is ingevuld.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1407 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. K 101 - Q. 1 map.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1408 Vragenlijst nr. 64 B betreffende bedevaarten. 1993. A - Q. 1 map.
N.B. in totaal 135 lijsten (met bijlagen) waar niets of negatief is ingevuld.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1409 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. A - E 100. 1 map.
N.B. in totaal 548 lijsten met niet-lokale bedevaarten
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1410 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. E 101- E 229. 1 map.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1411 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. F - I. 1 map.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1412 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. K. 1 map.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1413 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. L - L 250. 1 map.
36 Collectie Vragenlijsten van de afdeling Volkskunde, 1934 - 2004 volledige inhoud
  36:1414 Vragenlijst nr. 64 A betreffende bedevaarten. 1993. L 250 - Q. 1 map.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:257 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (algemeen). 1925-1990 en z.j. 1 omslag.
N.B. Nederland.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:258 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 1e van 6 omslagen.
N.B. geordend op Kloekenr. A t/m E.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:259 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 2e van 6 omslagen.
N.B. geordend op Kloekenr. F t/m K.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:260 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 3e van 6 omslagen.
N.B. geordend op Kloekenr. L.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:261 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 4e van 6 omslagen
N.B. geordend op Kloekenr. M t/m Q 50.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:262 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 5e van 6 omslagen.
N.B. geordend op Kloekenr. Q 51 t/m Q 100.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:263 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies (op plaats). 1925-1990 en z.j. 6e van 6 omslagen.
N. B. geordend op kloekenr. Q 101 t/m Q 222.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:264 Krantenknipsels betreffende Mariale bedevaarten. 1916-1983 en z.j. 1 omslag.
N.B. geordend op Kloekenr. + enkele ansichten.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:265 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies BelgiŽ. 1934-1990 en z.j. 1e van 2 omslagen.
N.B. alfabetisch op plaatsnaam.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:266 Krantenknipsels betreffende bedevaarten en processies BelgiŽ. 1934-1990 en z.j. 2e van 2 omslagen.
N.B. alfabetisch op plaatsnaam.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:267 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1973 en z.j. 1e van 6 omslagen.
N.B. alfabetisch op plaatsnaam Duitsland.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:268 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1990 en z.j. 2e van 6 omslagen.
N.B. Duitsland (Kevelaer).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:269 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1990 en z.j. 3e van 6 omslagen.
N.B. alfabetisch op plaatsnaam Frankrijk.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:270 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1990 en z.j. 4e van 6 omslagen.
N.B. Frankrijk (Lourdes).
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:271 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1990 en z.j. 5e van 6 omslagen.
N.B. alfabetisch op plaatsnaam Luxemburg.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:272 Krantenknipsels betreffende bedevaart en processies buitenland. 1931-1990 en z.j. 6e van 6 omslagen.
N.B. diverse landen.
57 Knipselcollectie Volkskunde, (1850) 1934-2012 volledige inhoud
  57:273 Krantenknipsels betreffende bedevaartvaantjes. 1935-1955 en z. j. 1 omslag.
174 Collectie D.J. van der Ven en Elise van der Ven-ten Bensel, 1872-1982 volledige inhoud
  174:35.34 Afbeeldingen, foto's, knipsels en publikaties. 1914-1955 en z.j. a omslag.
N.B. Inzake o.a. bedevaartsplaats Wies (Duitsland).
Bevat de publikaties:
- Die Wies / Norbert Lieb, 1955
- GrŁndungsbilder von Wallfahrtsorten / Oswald Menghin, 1914
182 Collectie Etnologische verspreidingskaarten, 1950-1970 volledige inhoud
  182:1 Kaarten en reservekaarten van Volkskunde-atlas voor Nederland en Vlaams-BelgiŽ : commentaar / samengest. door P.J. Meertens en Maurits De Meyer. - Antwerpen [etc.] : Standaard-boekhandel, 1959-1969.
kaart 2-15 in Affichemap C, kaart 16-30 in Affichemap D.
N.B. Bevat:
Aflevering I, 1959:
dwaallicht
dwaallicht, wat is het -
dwaallicht, eigenschap en functie van het -
heksen, - onderkennen, tegenhouden, vastzetten
weerwolf
weerwolf, de gedragingen van de - zijn:
vuurman
vuurman, de eigenschappen van de - zijn:
wilde jacht / barende vrouw / hellewagen
Aflevering II, 1965:
offers voor mooi weer
beschermheiligen voor het verkrijgen van mooi weer
beschermheiligen voor genezing van de stuipen
voorbehoedmiddelen & geneesmiddelen tegen de roos
bedevaarten voor genezing van de roos
voorbehoedmiddelen & geneesmiddelen tegen het reuma
bedevaarten voor genezing van het reuma
watergeest en waterschrik
kinderschrik in het korenveld
Aflevering III, 1968:
voorbehoedmiddelen & geneesmiddelen tegen de stuipen
geneesmiddelen tegen hoofdpijn
beschermheiligen en bedevaarten voor genezing van hoofdpijn
beschermheiligen van het rundvee of van het vee in het algemeen
beschermheiligen van het rundvee of van het vee in het algemeen
beschermheiligen en bedevaarten voor de paarden
beschermheiligen en bedevaarten voor de paarden
beschermheiligen van de varkens
gewijde zaken die de bedevaarders meenemen naar huis ter bescherming van het vee
Aflevering IV, 1969:
het ophangen van de nageboorte van het paard

voor de digitale collectie taalkaarten, zie: archief nr. 1025
266 Collectie Bomans, 1915-2000 volledige inhoud
  266:105 Documentatie voornamelijk inzake heiligen. 1956-1984. 1 map.
N.B. Zie ook BiN-archief, alwaar zijn documentatie van bedevaartplaatsen is opgenomen; Isidorus; Ignatius; Maria Kalfort; heilige mantel Trier; Abdij van Cluny; Geert Grote; Stefanus van Hongarije; Stefanus diaken; Maria a St. Theresia; Theresia Margarithe de Florence; Stefanus 1e martelaar; Franciscus Saverio; Vincentius a Paulo; Vincent de Paul Bailly; Martelaar van China; Theophane Venard in Tonkin; Maria Euthymia; Maria madre della divina providenza; Cyrillus en Methodius; Elisabetta bichier des Ages; Augustinus; Sint Willibrord; Sinte Helper; Catharina van Siena
266 Collectie Bomans, 1915-2000 volledige inhoud
  266:25 Documentatie overige initiatieven en actiegroepen met hun uitgaven betreffende de positie van het Vlaams en Nederlands. 1946-1996 en z.j. 1 doos.
N.B. Were di (Guldensporenslag herdenking); Nederland een, Vlaams nationaal zangfeest, Jef Lesage, Het pennoen, Le courrier Pays-Bas franÁais; Le courrier Lillois, Land zonder grenzen, Notre Flandre, La nouvelle Flandre, Volksunie. Nederlandse taalunie, Tˇl, revue de la flandre franÁaise; Vlaamse Volksbeweging (VVB); IJzerbedevaart; Credo; Orde van den Prince
266 Collectie Bomans, 1915-2000 volledige inhoud
  266:83 Krantenknipsels etnologische onderwerpen. 1935-1986 en z.j. 1 map.
N.B. Sinterklaas, Sint Pieter, schooldag, folkloredag, jaarwisseling, pasen, carnaval, sint maarten, lampegietersavond, pinksteren, geboorte, kerstmis, verhaal, bedevaart, begijn, bokkenrijders, openluchtmuseum, duivel, naloop, schrikkeljaar, volkskarakter, zwemmen, wilhelmus, molen
171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004 volledige inhoud
  171:1 Algemene brieven aan de auteurs van het project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN).
1996, 1998-1999. 1 omslag.
171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004 volledige inhoud
  171:18 Stukken betreffende een inventarisatie van bedevaartprojecten in Nederland en in het buitenland.
1993, 1995, z.j. 1 omslag.
171 Archief Project Bedevaartplaatsen in Nederland (BiN), 1993-2004 volledige inhoud
  171:19 Stukken betreffende de inventarisatie van bedevaartplaatsen en bedevaarten aan de hand van de volkskundevragenlijst 64a (1993).
1993. 1 omslag.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:13 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Liseiux, Vezelay, Nevers, Paray le Monial (met mirakelfoto's), Ars (pastoor van), Bourg en bresse, Sacra di S. Michele, Turijn (lijkwade), Don Bosco (mirakelfoto's), San Damiano (mirakelfoto's), pr. Robert Mšder, graf De Gaulle, Reims, 1975.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:14 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan San Damiano (mirakelfoto's), Pavia, , Avignon, Les Arcs, Marseille (ND de la Garde), St. Baume, Sts Maries de la Mer, (mgr de Masenod), abdij van Dourgne, Lourdes, Malestroit (mŤre Yvonne Aimťe, St Laurent (H. Grignon), Pontmain (Maria), Lisieux, mei 1976
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:15 Album samengesteld door A.M. van Dijk van een bedevaartreis naar Sainte Roselinde van Villeneuve bij Les Arcs in 1978, met mirakelfoto's.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:16 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Charmes/Annecy (Anne de Guignť), Thorens (St. Franciscus van Sales), Grande Chartreuse (Bruno), La Salette, Le Laus (Maria), Turijn (Don Bosco), San Damiano (mirakelfoto's), Gunten, 11 - 27 mei 1979.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:17 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende het pausbezoek aan Einsiedeln en bezoeken aan FluŽli (br. Klaus), San Damiano, Pavia, Oropa, St. Maurice, Siviriez (Marguerite Bays), Colmar, Issenheim, juni 1981.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:18 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Thann (St. Thibault), Pavia, Salzburg (Maria Plain, met brief), 1984?.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:19 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Marienfried (Maria, Salzburg (Maria Plain), AltŲtting, Brielle, 11- 20 juni 1985
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:20 Album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Parijs (Rue du Bac, Montmartre, Saint Denis), december 1987
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:21 Groot formaat album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Avignon, St Baume, Les Arcs, Grande Chartreuse, Lerins, Lucca (Gemma), San Damiano, Versam, Abdij Disentis, Kon. Astridkapel, Sittard (prof. J. Klinkenbergh, met brief) mei - juni 1978
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:22 Groot formaat album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Strassbourg, San Damiano (1980/1985), Parma, Domremy (Jeanne D'Arc), Beauraing, foto huisaltaar Van Dijk, 1980/1985
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:23 Groot formaat album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Metz, Nancy, Beuron, Keulen, Parijs, Canterbury, Winchester, Rouen, 1982.
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:24 Groot formaat album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Kerms (br. Klaus), San Damiano, Brescia (Paus Paulus VI), Padus (Antonius), Graz (Mariahilf), Eisenberg, Salzburg, Gloucester, Willesden (Our Lady of), 24 mei Ė 13 juni 1983
419 Archief A.M. van Dijk, 1970 - 2010 volledige inhoud
  419:25 Groot formaat album samengesteld door A.M. van Dijk van (vakantie-)reizen/bedevaarten, met foto's, ansichtkaarten en documenten betreffende bezoeken aan Evreux, Fťcamp, Saint Wandrille, Lisieux, Dozulť (Kruis), Saint Denis, 1984
25a Album samengesteld door A.M. van Dijk met (mirakel-)foto van en teksten over bezoeken aan San Damiano, 1976, 1979, met los toegevoegde teksten en foto's van later datum.

445 Collectie Jacques Sinninghe (II), (1887) 1933-1984 volledige inhoud
  445:26 Correspondentie en aantekeningen betreffende Nederlandse bedevaartvaantjes. 1942 en 1950. 1 map.
445 Collectie Jacques Sinninghe (II), (1887) 1933-1984 volledige inhoud
  445:49 Documentatie (krantenknipsels, kopieŽn en brochures; ook aantekeningen en artikelen van Sinninghe) betreffende uiteenlopende onderwerpen. 1887-1968. 1e van 21 omslagen.
N.B. Onderwerpen: almanak; barnsteen; bedevaarten; bedrijven; beroepen; bierbrouwen; bijenteelt; bomen; branden en brandbestrijding; brood en gebak; Chinezen.
295 Documentatie inzake de processiecultuur in de 19e eeuw, 1990-2002 volledige inhoud
  295:7 7 Justitiedossiers processieverboden in Zuid-Nederland (BelgiŽ) 1815-1830.
N.B. O.m. de regel van 1819, Aalst, Luik, pauselijke bullen, Veurne, Halle 'sorciers', Tienen, Brugge (H. Bloed, Chachtem, cabaret & bedevaart, Brussel, Luxemburg, Leuven, Antwerpen, Gent, Oostende, Zuid Frederiksoord.
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:162 Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. A-G. 1 omslag.
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:163 Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. H-L. 1 omslag.
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:164 Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1972-1988. M-Z. 1 omslag.
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:165 Stukken betreffende de door Leechburch Auwers georganiseerde bedevaarten vanuit Den Haag naar Amsterdam, alfabetisch geordend op onderwerp, 1989-2005. H-Z. 1 omslag.
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:167 Circulaires betreffende bedevaarten en samenkomsten, 1971 - 2005. 2 omslagen
315 Archiefconglomeraat J.A.A. Leechburch Auwers, 1938-2009 volledige inhoud
  315:79 Artikelen over diverse bedevaartplaatsen en bedevaarten, o.m. Lourdes en Medjugorje, met ingekomen brieven en kopieŽn van uitgaande brieven. Z.j. 1 omslag.
493 Collectie kerkelijke boekjes, 1864-1953 volledige inhoud
  493:5 Kerkelijke boekjes. 1870-1923. 1 omslag.
N.B.:
ē De pelgrim naar O.L. Vrouw van Lourdes. - 's-Hertogenbosch : Vereeniging tot Samenstelling van Nederlandsche Bedevaarten, 1923. - 318 p.
ē Komt allen tot mij : nieuw communieboekje voor vrome christenen, om ten allen tijde en bij elke gelegenheid godvruchtig te communiceren. - 3e uitg. - Amsterdam : Lenfring, 1870.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1213 Overige afgevallen bedevaartplaatsen.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, brochure, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1995-1998 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1998
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1219 Beauraing - O.L. Vrouw.
KopieŽn, knipsels en bedevaartboekje. 1998-2013 en z.j. 1 map.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1226 Echternach - H. Willibrordus.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, boekje. 1982-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1990
- Boekje 'Nationale Bedevaart naar St. Willibrord', 1982
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1234 Hakendover - H. Salvator.
KopieŽn, foto, knipsels, correspondentie, dia's, boekje, afbeeldingen, devotieprentje, brochure, ansichtkaarten, aanplakbiljet en medailles. 1980-2009 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996-1997
- Boekje 'Bedevaart Breda-Hakendover', door A. Hendrikx, 1980

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1250 Mekka - Islam en bedevaartplaats.
KopieŽn, knipsels en brochure. 1994-2004 en z.j. 1 map.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:127 Den Hout - H. Cornelius.
KopieŽn, knipsels, foto's, boek, devotieprentje, bedevaartboekje, programmaboekje, tijdschrift, vragenijsten, aantekeningen 1900-2003 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Bedevaartboekje 'H. Cornelius paus en martelaar', 1900
- 'Het Heuvelklokje' jaargang 23 nr. 9 (1994)
- Boek 'Den Hout en de Kerk van St. Cornelius' door P. Dirne, 1978
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1270 Belgisch Grensgebied.
KopieŽn, knipsels, correspondentie, devotieprentjes, ansichtkaarten, handboekje, boekje, brochures, medailles, kaart, aanplakbiljet, vragenlijst en aantekeningen. 1890-2012 en z.j. 3 mappen.
Inzake o.a.: Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Tongeren, Achel, Leuven, Antwerpen, Hasselt, Mechelen, Hoegaarden, Tiegem, Kortrijk en St. Hubert.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996 en 2003
- Boekje 'Vlaanderens bedevaarten in 1950', 1950

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaart, devotieprentjes, boekjes en foto's afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:1280 Egypte - Koptische bedevaarten.
Knipsels, boekje (Arabisch) en afbeelding. 2000-2005 en z.j. 1 map.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:132 Dokkum - H. Bonifatius.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, boekjes, tijdschrift, uitnodiging, lesbrief, folders, brochures, programmaboekjes, pelgrimsboekjes, devotieprentje, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1947-2013 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993-1994 en 1996-1997
- Boekje 'Titus Brandsma over de Bonifatiusbron te Dokkum' door Pastor H. Peters, 1992
- Boekje 'Uit liefde voor Bonifatius en Dokkum en de mensen die er wonen..' door Pastor H. Peters, 1993
- Boekje 'Herinnering aan de evacuatietijd in de parochie Dokkum', z.j.
- 'Pelgrimsboekje voor de Bedevaart naar Dokkum' door G. Hartmann, 1947
- 'Op pylgerreis Dokkum' jaargang 9 nr. 4 (1994)
- 'AMC Magazine' jaargang 6 nr. 6 (1997)

Bevat knipsels, bidprentjes en een ansichtkaart afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:143 Dorst - H. Marcoen.
Knipsels, kopieŽn, correspondentie, bedevaartboekje, bidprentje, brochures, geografische kaarten, vragenlijst, aantekeningen en typoscripten. 1949-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1994
- Boekje 'Levensschets van de Heilige Marcoen' door J. Baeten, 1949
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:176 Esdonk - Maria Magdalena.
Knipsel, kopieŽn, foto's, bedevaartboekje, ansichtkaarten, vragenlijsten en typoscript. 1988-2000 en z.j. 1 map.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:20 Amersfoort - O.L. Vrouw van Amersfoort.
Foto's, afbeeldingen, knipsels, kopieŽn, medailles, bidprentjes, ansichtkaarten, programmablad, brochures, tijdschrift, plattegrond, geografische kaart, pelgrimstekens (replicas), informatiebladen, bedevaartboekjes, doctoraalscriptie, correspondentie, aantekeningen en typoscripten. 1934-1997 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1984-1985 en 1994-1997
- Informatiebladen 'De pelgrim van Amersfoort. Jaargang 1 nrs. 1 t/m 6, jaargang 2 nrs. 1 t/m 3
- Tijdschrift Kroniek, themanummer 'Maria van Amersfoort'. Jaargang 13 (2011) nr. 2
- 'Mirakelboeck' :'Onser Liever Vrouwen t' Amersfoert', uitgegeven door Het Onze Lieve Vrouwe Gilde, z.j.
- Doctoraalscriptie ' Bedevaart en Kerkeraad' door Ottie Thiers, 1993

Bevat knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:225 Handel - O.L. Vrouw van Handel.
Knipsels, foto's, kopieŽn, correspondentie, boek, boekje, bedevaartboekjes, brochure, geografische kaarten, vragenlijsten, aantekeningen en typoscript. 1979-2012 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996,1998 en z.j.
- Boek 'Cultuurhistorische inventarisatie Noord-Brabant', 1993
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:23 Amsterdam - Heilig Sacrement.
Knipsels, foto's, kopieŽn, informatieboekje, bedevaartboekje, boeken, tijdschriften, bedevaartprentjes, correspondentie, CD-ROM, ansichtkaarten, vulpen, afbeelding, aantekeningen, brochures, lezing-tekst, vragenlijsten, programmaboekjes, medailles en aanplakbiljetten. 1931-2014 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1969, 1989-1990, 2001, 2003 en 2012
- Boekje 'Stilte in de stad; Beleving van de Stille Omgang in Amsterdam', door het Gezelschap van de Stille Omgang te Amsterdam, 2014
- CD-ROM met geluidsfragment van een radio-uitzening van de RKK-radio op 15 april 2012
- Tekst van Lezing Lutherse kerk 15 maart 2006 bij jubileum 125 jaar Stille Omgang. 'Stille Omgang als manifestatie van Nederlandse identiteit' door P.J. Margry
- Aanplakbiljet van het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Programmaboekje 'Zes eeuwen' door het Amsterdamsch Eucharistisch Congres, 1946
- Boek 'De Heilige stede' door Dr. J.F.M. Sterck, 1939
- Boek 'Stille Omgang Herdenking' door L. van den Broeke, 1931
- Boekje 'Het Heilig Sacrement van Mirakel' door C. de Groot, z.j.
- Boekje 'De verering van het H. Mirakel van Amsterdam' door H.W.A. Joosten, 1955
- Tijdschrift 'Ons Amsterdam' jaargang 26 (1974) en 33 (1981)
- Boek 'Amsterdam Mirakelstad' door E. Verkerke en F. Lammers, 1959
- Aanplakbiljet 'Stille Omgang Jongerenprogramma', 2010
- 'Ons Lieve Heer Op Solder' nrs. 10 en 11 (1995)

Bevat jubellied, afbeeldingen, ansichtkaarten, programmaboekjes, een foto en knipsels afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:235 Heeswijk - H. Cunera.
KopieŽn, knipsels, foto's, bedevaartboekjes, medaille, vlaggetjes van textiel, bidprentjes, vragenlijst en typocripten. 1993-1995 en z.j.1 map.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:238 Heiloo - O.L. Vrouw ter Nood.
Foto's, negatieven, kopieŽn, knipsels, correspondentie, tijdschrift, brochures, programmabladen, boekjes, informatieboekjes, programmaboekjes, bedevaartboekjes, devotieprentjes, medailles, ansichtkaarten, geografische kaarten vragenlijsten en aantekeningen. 1950-2014 en z.j. 3 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1993, 1997, 2001 en 2003-2005
- 'Uit het land van Heiloo' jaargang 4 (na de bevrijding) nr. 4 (1950)
- Boekje 'O.L. Vrouw ter Nood Heiloo', 1994
- Boekje 'A cloud of witnesses' door M. Barnard, P. Post en E. Rose, z.j.

Bevat een tijdschrift, boekjes, programmabladen, ansichtkaarten, foto's, knipsels, kopieŽn en bidprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:3 Aarle-Rixtel - O.L. Vrouw in 't Zand.
Foto's, afbeeldingen, negatieven, knipsels, ansichtkaarten, boekjes, vragenlijsten, kopieŽn en typoscripten. 1673-1999 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Kopie van fragmenten uit 'Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant' door P.J. Margry, z.j.
- 'Hoe het Aarlese Marialied Ontstond' door M.J.C. Verberne, 1992.
- 'De kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel' door M.J.C. Verberne, 1992.
- Programmaboekje 'O.L. Vr. Zetel Der Wijsheid' in de Genadekapel te Aarle-Rixtel, z.j.
- Boekje 'De geschiedenis over de Oorsprong van O.L. Vrouw in 't Zand of Maria, Stoel der Wijsheid te Aarle-Rixtel'. z.j.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:356 Maastricht - H. Servaas.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, correspondentie, boeken, parochieblad, opdrachtenboeken, brochures, programmaboekjes, boekje, bedevaartsboekjes, medailles, devotieprentjes, geografische kaart, aantekeningen en typoscript. 1862-2007 en z.j. 4 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997-1999
- Parochieblad 'Basiliek van Sint Servaas' jaargang 31 nr. 4 (2007)
- Opdrachtenboek 'Heiligdomsvaart 1983' door J. Bartelet, 1983
- Boek 'St. Servaaskerk I' door TH.J. van Rensch, 1981
- Boek 'St. Servaaskerk II' door B.C.M. van Hellenberg Hubar, 1982
- Boek 'Hemelse Trektochten', 1990
- Boek 'Die Mittelalterlichen Kunst- und Reliquienschštze zu Maestricht' door Mgr. Dr. Fr. Bock en M.Willemsen, 1872
- Boekje 'Handleiding voor den Vereerder van den H. Servatius' door M.A.H. Willemsen, 1862
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:388 Molenschot - H. Anna.
KopieŽn, foto's, negatieven, dia's, knipsels, correspondentie, uitnodiging, devotieprentjes, boekjes, programmaboekje, tijdschriften, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1879-2014 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en 2002
- 'Volkskrant Magazine' jaargang 2 nr. 49 (2000)
- 'de Bazuin' jaargang 84 nr. 15 (2001)
- Boekje 'Handboekje der devotie tot de Heilige Moeder Anna en statuten Harer Broederschap; opgericht in de Parochiale Kerk te Molenschot', 1879
- Boekje 'Liederen ter eere van de Heilige Anna van Molenschot', z.j.

Bevat knipsels, ansichtkaarten, devotieprentjes, bedevaartboekje en een brochure afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:413 Noordwijk - H. Jeroen.
Foto's, kopieŽn, knipsels, correspondentie, ansichtkaart, geografische kaarten, boekje, programmaboekje, vragenlijsten. 1992-1997 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997
- Boekje 'Sint-Jeroen; Noordwijk 100 jaar bedevaartplaats', 1992
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:461 Overdinkel - H. Gerardus Majella.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, tijdschrift, processiegidsen, aanplakbiljetten, geografische kaart, vragenlijsten aantekeningen en typoscripten. 1984-2013 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 2003
- 'sint GERARDUS klok' jaargang 61 nr. 10 (1984)
- Processiegids 'Processiegids bij St. Gerardusbedevaart Overdinkel' , z.j.
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:467 Papenhoven-Grevenbicht - Heilig Sacrament.
KopieŽn, knipsels, foto, correspondentie, geografische kaart, lidmaatschapsbewijs schippersbedevaart, programmaboekjes en typoscript. 1950-2006 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1999 en 2005-2006
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:546 Smakt - H. Jozef.
KopieŽn, knipsels, foto's, negatieven, correspondentie, cassettebandje, boek, boekjes, tijdschrift, ansichtkaarten, noveenboekjes, programmablad, devotieprentjes, geografische kaart, medailles, aantekeningen en typoscript. 1946-2011 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1998-1999 en 2011
- Cassettebandje 'Het bedevaartseizoen' door de NPS, Radio Programma, 2 april 1997
- Boek 'Op weg met St. Jozef; 300 jaar Jozefverering in Smakt', 1994
- 'Vriendenkring H. Jozef' jaargang 32, nr. 1 (2008)
- Boekje 'Oefeningen ter eere van den Heiligen Joseph', 1946

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaarten en devotieprentjes afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:571 Susteren - H. Amelberga en andere 'Susterense' heiligen.
KopieŽn, knipsels, foto's, correspondentie, boekjes, bedevaartboekjes, brochures, videoband, afbeelding, kalender, devotieprentje, geografische kaart, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1886-2014 en z.j. 2 mappen.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1997 en z.j.
- Kalender 1976
- Boekje 'De kerk van Susteren; Karolingische familieabdij adellijk vrouwenstift parochie' door Drs. W. Sangers en A.H. Simons, 1958
- Bedevaartsboekje 'Susteren en zijne Heiligen; handboekje ten dienste der pelgrims' door H. van der Marck, 1886
- Boekje 'Uit de schatkamer van de oude abdijkerk van Susteren' door N. Roozen, 1960
- Videoband 'Geloven in gebouwen' Omroep Limburg, 18 oktober 1998
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:72 Bokhoven - H. Cornelius.
KopieŽn, foto's, negatieven, knipsels, medaille, brochure, afbeelding, boek, correspondentie, vragenlijsten, aantekeningen en typoscripten. 1968-1993 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1981
- Boek 'Sint-Cornelius in Bokhoven; 150 jaar bedevaart, 1839-1989' door PJ van der Heijden en dr. K van den Oord, 1989

Bevat een afbeelding uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:79 Boskant - H. Rita van Cascia.
KopieŽn, foto's, knipsel, devotieprentje, boekje, tijdschrift, vragenlijst en typoscript. 1958-1996 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boekje 'De Heilige Rita van Cascia' door P. Ploumen S.J., 1958
- 'Bisdomblad' jaargang 74, week 17 (1996)

Bevat kopieŽn, knipsels, ansichtkaarten, devotieprentje en bedevaartboekje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:80 Bosschenhoofd - H. Clemens Maria Hofbauer.
KopieŽn, foto, knipsels, bidprentjes, medaille, bedevaartboekjes, vragenlijst, aantekeningen en typoscript. 1980-1999 en z.j. 1 map.

Bevat correspondentie, een knipsel, bidprentjes en devotieprentje afkomstig uit de collectie J.A. Bomans (arch. nr. 266)
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:81 Boxmeer - Heilig Bloed.
KopieŽn, foto's, knipsels, correspondentie, aanplakbiljetten, ansichtkaarten, bedevaartboekje, brochures, informatieboekje, afbeeldingen, geografische kaarten, cassettebandje, aantekeningen en typoscripten. 1995-2007 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Correspondentie 1996, 2005, 2007 en z.j.
- Informatieboekje 'Karmelklooster Parochie- en Bedevaartskerk Boxmeer' z.j.
- Cassettebandje met opname over Bedevaart in Boxmeer, 1995
506 Documentatie project Bedevaartplaatsen in Nederland, 1993-2000 volledige inhoud
  506:848 Heerlen - Bedevaart voor de kerk.
Devotieprentjes, brochures en boek. 1989 en z.j. 1 map.
N.B. bevat onder meer:
- Boek 'Wallfahrt fŁr die Kirche', 1989