Archieven & collecties

56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965)

inhoud: G.J. Boekenoogen (1868-1930) promoveerde op de dissertatie De Zaansche Volkstaal. Hij was als redacteur verbonden aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden. Hij gepubliceerde op het terrein van de dialectologie, naamkunde, letterkunde en volkskunde. In de jaren 1892-1894 heeft Boekenoogen in allerhande Nederlandse kranten en tijdschriften oproepen geplaatst om hem volksliedjes en volksverhalen op te sturen. Dit leverde een grote respons op.
De collectie bestaat uit manuscripten en typoscripten van (kinder)rijmpjes, liedjes, versjes, gezegden, bezweringen, boerden, persoons- en geografische namen, huis-, graf- en handmerken en raadsels; brieven; enkele krantenknipsels, circulaires en folders, prenten, etsen en afdrukken van afbeeldingen. Zie voor enkele manuscripten van Boekenoogen ook de collectie Sinninghe (archief nr. 77).

In de loop der jaren hebben onderzoekers delen van de collectie overgeschreven, overgetypt of aangevuld en zijn deze afschriften geheel vermengd geraakt met de oorspronkelijk toegezonden liedjes en verhalen. Op de plaatsingslijst is aangegeven waar dit mogelijk het geval is.

De collectie is gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Deze scans zijn op aanvraag te raadplegen in de leeszaal van het Meertens Instituut.

Voor de digitale collectie Boekenoogen, Bakker en Sinninghe, zie: archief nr. 1031
Zie ook: 42:59 (Collectie centsprenten en grafiek van C. Bakker en G.J. Boekenoogen)

resultaat: G.J. Boekenoogen. Raadsels. Leiden, 1902.
G.J. Boekenoogen. De Zaanse volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Met aanvullingen door G.J. Boekenoogen en K. Woudt en een voorwoord door Jo Daan. Zaandijk, 1971. 2 dln.
A.A. van Rijnbach. Catalogus van de verzameling-Boekenoogen. Leiden, 1932.
M. Draak. ‘De verzameling Boekenoogen’. In: Verslag van de volkskunde-commissie der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1949, p. 4-8.
L.P. Grijp. 'Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens Instituut'. In: A. de Vries, H. van Lierop-Debrauwer & P. Mooren (red.): Poëzie is kinderspel. Poëzie onder en boven de 18. Tilburg, 2000, p. 86-98.
T. Meder. ‘Fascinatie voor volkstaal en volkscultuur: Gerrit Jacob Boekenoogen (1868 — 1930)’. In: W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar (red.). Der Vaderen Boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, 2003, p. 165-178, 278-280 en 310-313.
C. Hendriks. 'Rijmen en sprookjes' : een cultuurhistorische analyse van de collectie Boekenoogen in het archief van het Meertens Instituut. - Amsterdam, 2005. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.)
www.verhalenbank.nl

Openbaar.

eerste | vorige 100 | laatste | 101 t/m 133 van 133 | alle treffers

  

terug

56:100
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van amoretten, kindervrijerij, préocité, débauchés, huwelijk, bamboucheurs en kindervragen (codes 1-225).
56:101
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kindervragen, gesprekken over vrijerij en liefde, kussen, verliefd zijn, leren lopen, bedelen en weldoen, arm en rijk, armoede en huwelijksplechtigheden (codes 226-450).
56:102
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van huwelijk en huwelijksoverdenkingen, de madonna en het kind, babies, luiers omdoen, natuurlijke behoeften, goede en slechte beschermer, huiselijk leven, geneeskundige verzorging, sanatoria, vakantiekolonies, vondelingen en wezen en beschermhuizen.(codes 451-675).
56:103
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van belijdenis en doop, communie, processies en andere kerkelijke plechtigheden, het meisje en de wereld, bad, sport, werkmeisje, schildermodel, vrouw als soldaat, schoolmeisjes en studenten, celibatairs, knappe kinderen, en stoute kinderen. (codes 676-900).
56:104
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van stoute kinderen, "sexuele voorlichting", het kind en het dier (codes 901-1125).
56:105
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van jongens en meisjes, leeftijd, toezicht op kinderen (dienstbodes), spel, het kind en de muziek, kleding en divers (codes 1126-1350).
56:106
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van divers, de dood, vorstenkinderen, geschilderde en getekende portretten van kinderen. (codes 1351-1575).
56:107
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van geschilderde en getekende portretten van kinderen, optochten (met kinderen), verjaar- en naamdagen, het (godsdienst) onderwijs, muziek, kinderen die werken voor hun brood, in de visserij, veehoeden, veldarbeid, houtsprokkelen, mijnwerkers en huishoudelijk werk (codes 1576-1800).
56:108
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van huishoudelijk werk, straatvegers, vodderappers, straatventers, boemenverkopers, straatzangers, tooneel, balletdanseres, kermistroep, schildermodel, modiste, mannequin, koksjongen, pasteibakkersjongen, schoorsteenveger, moeder en kind, huilende kinderen, gedragen kinderen, cimon en pera, zogende kinderen, romulus en remus, baby's (codes 1801-2025).
56:109
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van baby's, jonge kinderen, jonge meisjes, dansende meisjes, kinderspeelgoed (codes 2026-2250).
56:110
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspeelgoed en kinderspel (codes 2251-2475).
56:111
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspel (codes 2476-2700; 2619 is opgenomen in inventarisnr. 42:59).
56:112
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspel, ijdelheid, coquetterie, mooie-lelijke-domme-vriendelijke-mismaakte en bleue kinderen, flauwvallen, ziek zijn, gevaren en rampen, lachen, huilen, ziek zijn, gevaren, rampen, onderwijs (in huis) (codes 2701-2925).
56:113
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van onderwijs in huis , scholen en schoolkinderen, schoolkindervoeding, speel- en badplaatsen, openlucht- en gesloten scholen, vakantiekolonies, kinderspeeltuin, examen prijsuitreiking en scholen op de wandeling (codes 2926-3149; 3002 is opgenomen in inventarisnr. 42:59).
56:114
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van scholen op de wandeling, leven op de kostschool, slöjd, koken, naaischool, gymnastiek, enfant terrible, kinderen die doen als volwassenen, kinderantwoorden, kindergedoe, brutaaltjes, Van Alphen en kinderlijke opmerkingen (codes 3150-3374).
56:115
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderlijke opmerkingen, netelige kindervragen, il n' y a plus d' enfants, moeder en dochter, bakvisch in haar doen en laten, kinderfeesten en feestelijkjaar (codes 3375-3599).
56:116
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderfeesten en feestelijkjaar, kinderspel, briefkaarten Lobrichon, doop, eerste communie, verloving, kinderprenten, vruchtbaarheid en echt (codes 3600-3824).
56:117
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van vruchtbaarheid en echt, wieg en slapen, opstaan, toilet, eten, drinken en roken (codes 3825-4049).
56:118
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van eten, drinken en roken (codes 4050-4207).
56:119a
Manuscripten van Zaanse liedjes uit schrift. Z.j 1 map.
56:119
Manuscripten van boerden, kluchten, voorspellingen,
sprookjes en andere volksvertellingen opgetekend door Boekenoogen en hoofdzakelijk verzameld door C. Bakker. ca. 1901. 1 map.
N.B. Bundel manuscripten zat ten onrechte in collectie Sinninghe en is weer toegevoegd aan collectie Boekenoogen.
56:120
Manuscripten van Boekenoogen betreffende bijgeloof en Oud-Hollandse verwijzingen naar sprookjes. Met aantekeningen van andere auteurs (Sinninghe??). ca. 1900. 1 pakje.
N.B. Manuscripten zaten ten onrechte in collectie Sinninghe en zijn weer toegevoegd aan collectie Boekenoogen.
56:121
Tekst van een lezing over Nederlandse geslachtsnamen gehouden op 6 oktober. 1911. 1 stuk.
56:122
Fiches van Middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Waarschijnlijk afkomstig van Boekenoogen. ca. 1911. 1 omslag.
56:123
Fotokopieën van drie Oud-Nederlandse landkaarten van Petrus Kaerius, Bernhardus Schotanus à Sterringa en G. Acker Stratingh. ca. 1911. 3 stukken.
56:124
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:125
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:126
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:127
Manuscript betreffende "Lijst van voornamen in Nederland gebruikt sinds 1500" van G.J. Boekenoogen. 8 notitieboekjes. 1887.
N.B. Verzameld door P. Leendertz Wz, opgemaakt en uitgegeven in den Navorscher van 1868 en 1872.
56:128
Manuscript met voornamen van G.J. Boekenoogen. 1 notitieboekje. Z.j.
N.B. Uit het Livre d'admission de la Société Sint Luc à Bruges 1483-1571.
56:129
Manuscript betreffende voornamen in Middelnederlandse schrijvers van G.J. Boekenoogen. 1 notitieboekje. Z.j.
56:130
Banden met typoscripten. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. "De brieven uit de collectie Boekenoogen" door Cor Hendriks. Twee banden met alleen de teksten van de brieven; de liedjes etc zijn niet opgenomen.
56:131
Banden met typoscripten. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. "De brieven uit de collectie Boekenoogen" door Cor Hendriks. Twee banden met alleen de teksten van de brieven; de liedjes etc zijn niet opgenomen.