Archieven & collecties

56 Collectie G.J. Boekenoogen, (1882) 1892 - 1918 (1965)

inhoud: G.J. Boekenoogen (1868-1930) promoveerde op de dissertatie De Zaansche Volkstaal. Hij was als redacteur verbonden aan het Woordenboek der Nederlandsche Taal te Leiden. Hij gepubliceerde op het terrein van de dialectologie, naamkunde, letterkunde en volkskunde. In de jaren 1892-1894 heeft Boekenoogen in allerhande Nederlandse kranten en tijdschriften oproepen geplaatst om hem volksliedjes en volksverhalen op te sturen. Dit leverde een grote respons op.
De collectie bestaat uit manuscripten en typoscripten van (kinder)rijmpjes, liedjes, versjes, gezegden, bezweringen, boerden, persoons- en geografische namen, huis-, graf- en handmerken en raadsels; brieven; enkele krantenknipsels, circulaires en folders, prenten, etsen en afdrukken van afbeeldingen. Zie voor enkele manuscripten van Boekenoogen ook de collectie Sinninghe (archief nr. 77).

In de loop der jaren hebben onderzoekers delen van de collectie overgeschreven, overgetypt of aangevuld en zijn deze afschriften geheel vermengd geraakt met de oorspronkelijk toegezonden liedjes en verhalen. Op de plaatsingslijst is aangegeven waar dit mogelijk het geval is.

De collectie is gedigitaliseerd in het kader van het conserveringsprogramma Metamorfoze, het Nationaal Programma voor het Behoud van het Papieren Erfgoed. Deze scans zijn op aanvraag te raadplegen in de leeszaal van het Meertens Instituut.

Voor de digitale collectie Boekenoogen, Bakker en Sinninghe, zie: archief nr. 1031
Zie ook: 42:59 (Collectie centsprenten en grafiek van C. Bakker en G.J. Boekenoogen)

resultaat: G.J. Boekenoogen. Raadsels. Leiden, 1902.
G.J. Boekenoogen. De Zaanse volkstaal. Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland. Met aanvullingen door G.J. Boekenoogen en K. Woudt en een voorwoord door Jo Daan. Zaandijk, 1971. 2 dln.
A.A. van Rijnbach. Catalogus van de verzameling-Boekenoogen. Leiden, 1932.
M. Draak. ‘De verzameling Boekenoogen’. In: Verslag van de volkskunde-commissie der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen. Amsterdam, 1949, p. 4-8.
L.P. Grijp. 'Van Boekenoogen tot frater Remigius. Kinderliedverzamelingen in het Meertens Instituut'. In: A. de Vries, H. van Lierop-Debrauwer & P. Mooren (red.): Poëzie is kinderspel. Poëzie onder en boven de 18. Tilburg, 2000, p. 86-98.
T. Meder. ‘Fascinatie voor volkstaal en volkscultuur: Gerrit Jacob Boekenoogen (1868 — 1930)’. In: W. van Anrooij, D. Hogenelst & G. Warnar (red.). Der Vaderen Boek. Beoefenaren van de studie der Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam, 2003, p. 165-178, 278-280 en 310-313.
C. Hendriks. 'Rijmen en sprookjes' : een cultuurhistorische analyse van de collectie Boekenoogen in het archief van het Meertens Instituut. - Amsterdam, 2005. (Doctoraalscriptie Universiteit van Amsterdam.)
www.verhalenbank.nl

Openbaar.

133 inventarisnummer(s)

  

terug

56:1 b
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: A-Aaf.
56:1 a
Ingekomen brieven bij Boekenoogen met kinderrijmpjes en -liedjes. Met enkele aantekeningen van Boekenoogen. 1892-1901. 1 map.
56:2
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ad-As.
56:3
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ba-Ber.
56:4
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bij-Boo.
56:5
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bor-Bre.
56:6
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Bri-Buur.
56:7
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Cap-Der.
56:8
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Deu-Feen.
56:9
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Feen-Gips.
56:10
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ger-Haz.
56:11
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Ho-Hol.
56:12
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Hon-Hut.
56:13
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Hut-Jur.
56:14
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Kaa-Kon.
56:15
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Kon-Lin.
56:16
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Lio-Mar.
56:17
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Mar-Meu.
56:18
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Mey-Mul.
56:19
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Noor-Pan.
56:20
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Peau-Proo.
56:21
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Prir-Ron.
56:22
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Roo-Sche.
56:23
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Sche-Slui.
56:24
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Smi-Stro.
56:25
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Swa-To.
56:26
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Tri-Vee.
56:27
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: Veij-Wess.
56:28
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Alfabetisch geordend op naam van de auteur: West-Zwa.
56:29
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:30
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:31
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur.
56:32
Manuscripten van liedjes en rijmpjes. Met een bijgevoegde brief van de auteur. 1892-1894. 1 map.
N.B. Anonieme auteur. Hierin ook brieven gericht aan C.C. van der Graft en Sinninghe
56:33
Manuscripten van minneliedjes. Z.j. 1 map.
56:34
Manuscripten van ABC boekjes, spelboekjes, liedjes en rijmpjes. Met enkele brieven. 1892, 1928 en z.j. 1 map.
56:35
Manuscripten van kinderrijmpjes, kinderspelen, volkshumor, Sint Maarten, een geslachtsnamenstudie en costumen. Z.j. 1 map.
56:36
Systeemkaartjes met correspondenten van Boekenoogen. Met aantekeningen van liedjes en rijmpjes. Z.j. 1 map.
56:37
Krantenknipsels met aantekeningen. 1882, 1908-1909, 1937, 1942 en z.j. 1 omslag.
56:38
Circulaires en folders. 1900, 1904, 1908, 1952 en z.j. 1 omslag.
56:39
Manuscripten en typoscripten van versjes en rijmpjes. Z.j. 1 map.
N.B. De typoscripten zijn overgenomen van literaire bronnen.
56:40
Krantenknipsels met enkele bij Boekenoogen ingekomen brieven. 1892, 1896, 1898, 1903, 1908, 1924, 1946, 1952 en z.j. 1 map.
56:41
Manuscripten van knierijdversjes, kindergebedjes en wiegeliedjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4262-4485.
56:42
Manuscripten van reidans-, lichaamsdelen- en knierijdversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4026-4259.
56:43
Manuscripten van versjes bij lopende dans, Hansje sjokken, haken en ogen, draaispelen, slagspelen, knikkeren, klootschieten, werpspelen en reidansen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 3869-4025.
56:44
Manuscripten van versjes bij reidansen en kinderspelletjes zoals verstoppertje, schuitje varen, kooten en blindeman. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5258-5476.
56:45
Manuscripten van schommelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4961-5075.
56:46
Manuscripten van versjes bij reidansen en kinderspelen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5078-5257.
56:47
Manuscripten van versjes bij werpspelen, verstoppertje, krijgertje en nabootsingspelen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4768-4957.
56:48
Manuscripten van versjes bij nazegspelletjes, reidans 'krimp door' en reidans met lopen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 4486-4766.
56:49
Manuscripten van versjes bij reidansen: Pieternelle, de koningsdochter, touwtje springen, zakdoekje leggen en 'kruip door'. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 3800-3868.
56:50
Overzicht van de versjes verzameld door Boekenoogen. Met door Boekenoogen opgestelde nummering van 3798 t/m 7030. Z.j. 1 map.
56:51
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter I t/m Z. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6215-6401.
56:52
Manuscripten van ketterrijmen, bedelrijmen, telrijmen, rijmen met roepen, geluiden, kind- en natuurverschijnselen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6485-6582.
56:53
Manuscripten van bruiloftsdansen en -liedjes, spreuken en arbeidsliedjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6403-6484.
56:54
Manuscripten van liedjes en versjes met planten, voorspel, Pasen, naspel, nabootsspel, meifluitje, verjaardag, kind en school, kinderspeelgoed, straatdeunen, tergspelletjes en dierrijmen. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6583-6697.
56:55
Manuscripten van rijmpjes en aftelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6698-6847.
56:56
Manuscripten van rijmpjes en aftelversjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6848-7028.
56:57
Manuscripten van rijmpjes en versjes bij springspelen, van dierennamen en -geluiden. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5477-5657.
56:58
Manuscripten van rijmpjes en versjes van dieren, -namen en -geluiden. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5689-5811.
56:59
Manuscripten van rijmpjes en versjes van dieren, -namen en -geluiden en kinderrijmpjes. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5812-5924.
56:60
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter A t/m E. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 5925-6090.
56:61
Manuscripten van kinderrijmpjes beginnend met letter E t/m H. Z.j. 1 map.
N.B. Boekenoogennr. 6091-6194
56:62
Typoscripten van 19e en begin 20e eeuwse liedjes met muzieknotaties. Z.j. 1 map.
56:63
Ingekomen brieven bij Boekenoogen naar aanleiding van diens oproep in kranten hem rijmpjes te sturen. 1892-1894. 1 map.
56:64
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:65
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:66
Typoscripten van versjes en rijmpjes. ca. 1905. 1 map.
56:67
Manuscripten van Zaansche liedjes. ca. 1905. 1 map.
56:68
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende Nieuwjaar, vastenavond, en Pasen. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:69
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende St. Maarten, St. Pieter, Mei en kermis. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:70
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende Hartjesdag, St. Jan, St. Jacob, onnozele kinderen, Pinksteren, luilak, Gode Vrijdag en Palmzondag. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:71
Manuscripten van liedjes en aantekeningen betreffende St. Nicolaas, St. Steffen, 1 Mei, Driekoningen, Kerst en rommelpot. ca. 1951 en z.j. 1 map.
N.B. Bewerkingen en aantekeningen van C.C. van de Graft.
56:72
Manuscripten van belezen, bezeringen en boerden. Z.j. 1 map.
56:73
Manuscripten van kniedeuntjes, vingerrijmpjes, reidans molhouden en reidans de kikvors. 1934 en z.j. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk zijn het bewerkingen, geschreven door Sinninghe.
56:74
Typoscripten van liedjes uit Oosthuizen, Monnikendam, Haarlem, Amsterdam, Maastricht en Zeeland. Z.j. 1 map. MAP OPGEHEVEN
56:75
Manuscripten van verschillende liedjes, versjes en aantekeningen. Met enkele muzieknotaties. Z.j. 1 map. MAP OPGEHEVEN
NU Bewerkingsformulieren van de hand van Cor Hendriks. 2004. 1 map.
56:76
Manuscripten van aantekeningen. Z.j. 12 pakjes.
56:77
Manuscripten van alfabetisch gerangschikte middeleeuwse persoonsnamen. Met manuscripten en typoscripten van spreuken, gezegdes en aantekeningen. Z.j. 1 doos.
N.B. De persoonsnamen zijn geschreven door Boekenoogen. Een aantal spreuken, gezegdes en aantekeningen zijn waarschijnlijk geschreven door Sinninghe, dit is dan aangegeven op de omslag.
56:78
Kaartsysteem van manuscripten met persoonsnamen en andere namen zonder vermelding van vindplaatsen. Met enkele bij Boekenoogen ingekomen brieven. 1916-1918 en z.j. 1 map.
56:79
Manuscripten van samenstellingen met -ooge, andere dan in persoonsnamen. ca. 1915. 1 map.
56:80
Typoscripten van lijsten van namen eindigend op o.a. -aard, -heide, -veen, -ven, -staart, -sel, -schans, -rak, -laak etc. Met aantekeningen. ca. 1965. 1 map.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:81
Manuscripten van lijsten van namen eindigend op of beginnend met o.a. hoorn, aar, huis, kuil, laan, broek, laar, berg, dijk, hil etc. ca. 1965. 1 map.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:82
Kaartsysteem van namen die eindigen op -wijk. ca. 1965. 10 mapjes.
N.B. Geschreven door een onbekende auteur.
56:83
Kaartsysteem van geografische namen, in het bijzonder namen van stukken land. Met fiches met literatuurverwijzingen betreffende gewoonten en gebruiken in de maand Januari. Z.j. 1 doos.
N.B. Kaartjes zijn geschreven door de afdeling Volkskunde en Volkslied van het Meertens Instituut.
56:84
Manuscripten van liedjes, (scheld) rijmpjes en spottende en schertsende gezegdes op fiches. Z.j. 6 pakjes.
N.B. De manuscripten zijn van Boekenoogen en een enkele keer (op gelinieerd papier) van waarschijnlijk Sinninghe.
56:85
Manuscripten van liedjes en aantekeningen. Met het verslag van de Volkskunde Commissie van de acquisitie van de collectie Boekenoogen. 1949 en z.j. 1 map.
N.B. Het is onduidelijk of alle manuscripten van de hand van Boekenoogen zijn.
56:86
Typoscripten van kinderrijmpjes en -versjes uit Amsterdam, Beerta, Haarlem, Winterswijk, Middelburg en Friesland van rond 1894. Z.j. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk opgemaakt door Sinninghe.
56:87
Manuscripten van huis-, graf- en handmerken. Z.j. 1 pakje.
56:88
Manuscripten van gezegdes betreffende volks- en bijgeloof. Z.j. 1 pakje.
56:89
Manuscripten van liedjes en rijmpjes betreffende o.a. Palmpasen en vastenavond. Z.j. 1 pakje.
56:90
Manuscripten van raadsels. Z.j. 1e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:91
Manuscripten van raadsels. Z.j. 2e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:92
Manuscripten van raadsels. Z.j. 3e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:93
Manuscripten van raadsels. Z.j. 4e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:94
Manuscripten van raadsels. Z.j. 5e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:95
Manuscripten van raadsels. Z.j. 6e van 6 pakjes.
N.B. Opgemaakt door Boekenoogen en aangevuld (of overgeschreven) door waarschijnlijk Sinninghe.
56:96
Manuscripten van tergspelen, schommel- en wiegeliedjes, balversjes en St. Maartenversjes. Z.j. 1 pakje.
N.B. Waarschijnlijk overgeschreven door Sinninghe.
56:97
Manuscripten van kinderversjes. Z.j. 1 pakje.
N.B. Waarschijnlijk overgeschreven door Sinninghe uit de correspondentie van Boekenoogen.
56:98
Kopieën van prenten, etsen en overig beeldmateriaal uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos. VERVALLEN
56:99
Kopieën van prenten, etsen en overig beeldmateriaal uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos. VERVALLEN
56:100
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van amoretten, kindervrijerij, préocité, débauchés, huwelijk, bamboucheurs en kindervragen (codes 1-225).
56:101
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kindervragen, gesprekken over vrijerij en liefde, kussen, verliefd zijn, leren lopen, bedelen en weldoen, arm en rijk, armoede en huwelijksplechtigheden (codes 226-450).
56:102
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van huwelijk en huwelijksoverdenkingen, de madonna en het kind, babies, luiers omdoen, natuurlijke behoeften, goede en slechte beschermer, huiselijk leven, geneeskundige verzorging, sanatoria, vakantiekolonies, vondelingen en wezen en beschermhuizen.(codes 451-675).
56:103
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van belijdenis en doop, communie, processies en andere kerkelijke plechtigheden, het meisje en de wereld, bad, sport, werkmeisje, schildermodel, vrouw als soldaat, schoolmeisjes en studenten, celibatairs, knappe kinderen, en stoute kinderen. (codes 676-900).
56:104
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van stoute kinderen, "sexuele voorlichting", het kind en het dier (codes 901-1125).
56:105
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van jongens en meisjes, leeftijd, toezicht op kinderen (dienstbodes), spel, het kind en de muziek, kleding en divers (codes 1126-1350).
56:106
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van divers, de dood, vorstenkinderen, geschilderde en getekende portretten van kinderen. (codes 1351-1575).
56:107
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van geschilderde en getekende portretten van kinderen, optochten (met kinderen), verjaar- en naamdagen, het (godsdienst) onderwijs, muziek, kinderen die werken voor hun brood, in de visserij, veehoeden, veldarbeid, houtsprokkelen, mijnwerkers en huishoudelijk werk (codes 1576-1800).
56:108
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van huishoudelijk werk, straatvegers, vodderappers, straatventers, boemenverkopers, straatzangers, tooneel, balletdanseres, kermistroep, schildermodel, modiste, mannequin, koksjongen, pasteibakkersjongen, schoorsteenveger, moeder en kind, huilende kinderen, gedragen kinderen, cimon en pera, zogende kinderen, romulus en remus, baby's (codes 1801-2025).
56:109
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van baby's, jonge kinderen, jonge meisjes, dansende meisjes, kinderspeelgoed (codes 2026-2250).
56:110
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspeelgoed en kinderspel (codes 2251-2475).
56:111
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspel (codes 2476-2700; 2619 is opgenomen in inventarisnr. 42:59).
56:112
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderspel, ijdelheid, coquetterie, mooie-lelijke-domme-vriendelijke-mismaakte en bleue kinderen, flauwvallen, ziek zijn, gevaren en rampen, lachen, huilen, ziek zijn, gevaren, rampen, onderwijs (in huis) (codes 2701-2925).
56:113
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van onderwijs in huis , scholen en schoolkinderen, schoolkindervoeding, speel- en badplaatsen, openlucht- en gesloten scholen, vakantiekolonies, kinderspeeltuin, examen prijsuitreiking en scholen op de wandeling (codes 2926-3149; 3002 is opgenomen in inventarisnr. 42:59).
56:114
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van scholen op de wandeling, leven op de kostschool, slöjd, koken, naaischool, gymnastiek, enfant terrible, kinderen die doen als volwassenen, kinderantwoorden, kindergedoe, brutaaltjes, Van Alphen en kinderlijke opmerkingen (codes 3150-3374).
56:115
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderlijke opmerkingen, netelige kindervragen, il n' y a plus d' enfants, moeder en dochter, bakvisch in haar doen en laten, kinderfeesten en feestelijkjaar (codes 3375-3599).
56:116
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van kinderfeesten en feestelijkjaar, kinderspel, briefkaarten Lobrichon, doop, eerste communie, verloving, kinderprenten, vruchtbaarheid en echt (codes 3600-3824).
56:117
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van vruchtbaarheid en echt, wieg en slapen, opstaan, toilet, eten, drinken en roken (codes 3825-4049).
56:118
Afbeeldingen uit de collectie Boekenoogen. Z.j. 1 doos.
N.B. Verbeeldingen van eten, drinken en roken (codes 4050-4207).
56:119a
Manuscripten van Zaanse liedjes uit schrift. Z.j 1 map.
56:119
Manuscripten van boerden, kluchten, voorspellingen,
sprookjes en andere volksvertellingen opgetekend door Boekenoogen en hoofdzakelijk verzameld door C. Bakker. ca. 1901. 1 map.
N.B. Bundel manuscripten zat ten onrechte in collectie Sinninghe en is weer toegevoegd aan collectie Boekenoogen.
56:120
Manuscripten van Boekenoogen betreffende bijgeloof en Oud-Hollandse verwijzingen naar sprookjes. Met aantekeningen van andere auteurs (Sinninghe??). ca. 1900. 1 pakje.
N.B. Manuscripten zaten ten onrechte in collectie Sinninghe en zijn weer toegevoegd aan collectie Boekenoogen.
56:121
Tekst van een lezing over Nederlandse geslachtsnamen gehouden op 6 oktober. 1911. 1 stuk.
56:122
Fiches van Middeleeuwse persoonsnamen. Z.j. 1 omslag.
N.B. Waarschijnlijk afkomstig van Boekenoogen. ca. 1911. 1 omslag.
56:123
Fotokopieën van drie Oud-Nederlandse landkaarten van Petrus Kaerius, Bernhardus Schotanus à Sterringa en G. Acker Stratingh. ca. 1911. 3 stukken.
56:124
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:125
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:126
Herdruk van De Zaanse Volkstaal, opnieuw uitgegeven door drukkerij J. Heijnis Tsz. te Zaandijk ter gelegenheid van haar 150-jarig bestaan. 1971. 1 omslag.
56:127
Manuscript betreffende "Lijst van voornamen in Nederland gebruikt sinds 1500" van G.J. Boekenoogen. 8 notitieboekjes. 1887.
N.B. Verzameld door P. Leendertz Wz, opgemaakt en uitgegeven in den Navorscher van 1868 en 1872.
56:128
Manuscript met voornamen van G.J. Boekenoogen. 1 notitieboekje. Z.j.
N.B. Uit het Livre d'admission de la Société Sint Luc à Bruges 1483-1571.
56:129
Manuscript betreffende voornamen in Middelnederlandse schrijvers van G.J. Boekenoogen. 1 notitieboekje. Z.j.
56:130
Banden met typoscripten. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. "De brieven uit de collectie Boekenoogen" door Cor Hendriks. Twee banden met alleen de teksten van de brieven; de liedjes etc zijn niet opgenomen.
56:131
Banden met typoscripten. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. "De brieven uit de collectie Boekenoogen" door Cor Hendriks. Twee banden met alleen de teksten van de brieven; de liedjes etc zijn niet opgenomen.