Archieven & collecties

65 Collectie inzake het kerstboomonderzoek, 1984

inhoud: Dossier van A.J. Dekker in het kader van zijn onderzoek naar de introductie van de kerstboom in Nederland.
Het archief bestaat uit manuscripten en typoscripten, lijsten met gegegevens van geÔnterviewden betreffende het kerstfeest, chronologisch gerangschikte aantekeningen op fiches, kopieŽn van historische bronnen, dia's, filmmateriaal en foto's van kerstadvertenties en overige stukken.

resultaat: A.J. Dekker, De opkomst van de kerstboom en kerstviering in Nederland (ca. 1835-1880). In: Volkskundig Bulletin 8:2 (1982) p. 129-180.

Openbaar.

15 inventarisnummer(s)

  

terug

65:1
Ingekomen stukken van het CBS bij Dekker in het kader van het onderzoek naar de kerstboom. 1984. 1 map.
65:2
Administratieve stukken. 1984. 1 omslag.
65:3
Manuscripten en typoscripten van bewerkingsformulieren betreffende het kerstboomonderzoek. Met aantekeningen. 1 omslag.
65:4
Lijsten met gegevens van geinterviewden betreffende het kerstfeest. Met typoscripten van bewerkingsgegevens. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst 36 (1969) 12-13.
65:5
Lijsten met gegevens van geinterviewden betreffende het kerstfeest. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst 36 (1969) 14.
65:6
Lijsten met gegevens van geinterviewden betreffende het kerstfeest. Z.j. 1 omslag.
N.B. Lijst 36 (1969).
65:7
Aantekeningen betreffende het kerstfeest. Chronologisch gerangschikt en opgemaakt op fiches. Z.j. 1 pak.
65:8
Aantekeningen betreffende het kerstfeest. Chronologisch gerangschikt en opgemaakt op fiches. Z.j. 1 pak.
65:9
Aantekeningen betreffende het kerstfeest. Chronologisch gerangschikt en opgemaakt op fiches. Z.j. 1 pak.
65:10
Afdrukken van het maandblad De Christelijke Familiekring van 1866-1891. Z.j. 1 map.
65:11
Afdrukken van de 19e en 20e eeuwse periodieken Het Kind, De Favoriet, Jaarboekje Magdalena en Nieuws van de Dag. Z.j. 1 map.
65:12
Afdrukken van bronnen uit de 19e eeuw. Z.j. 1 map.
65:13
Afdrukken van bronnen uit de 19e en 20e eeuw. Z.j. 1 map.
65:14
Afdrukken van bronnen uit de 20e eeuw. Z.j. 1 map.
65:15
Dia's, filmmateriaal en foto's van 19e eeuwse kerstadvertenties. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.