Archieven & collecties

60 Knipselcollectie afdeling Dialectologie, (1917) 1934 - 1990

inhoud: De collectie bestaat uit krantenknipsels betreffende Nederlandse, Vlaamse, Nedersaksische en Platduitse dialecten en feuilletons van dialectschrijvers uit met name Groningen, Friesland, Twente, Gelderland en Achterhoek. Een deel van de collectie is op provincie geordend.

Openbaar.

eerste | volgende 100 | laatste | 1 t/m 100 van 315 | alle treffers

  

terug

60:1
Krantenknipsels uit de Haagsche Courant van de in het Schevenings dialect opgestelde feuilleton "Scheveningsche klanken". 1936-1947. 1 map.
60:2
Krantenknipsels uit de Haagsche Courant van de in het Schevenings dialect opgestelde feuilleton "Scheveningsche klanken". ca. 1953. 1 omslag.
60:3
Krantenknipsels betreffende het gebruik van grammofoon en film als hulpmiddel bij de taalstudie. 1927-1949. 1 omslag.
60:4
Krantenknipsels van het feuilleton van Ilse Nötter "De kinderjoaren van Martje Venemoa" in het Gronings dialect. Z.j. 1 map.
60:5
Krantenknipsels van het feuilleton van H. van Leyden-Heerema "Rondom de Heerdt" in het Gronings dialect. Z.j. 1 map.
60:6
Krantenknipsels van het feuilleton van Wilhelmine Siefkens "Kassie en Amke", roman oet Oostvraaisland. ca. 1957. 1 map.
60:7
Krantenknipsels betreffende het 500 jaar bestaan van de Leeuwarder Courant. 1935. 1 map.
60:8
Typoscript van lijsten van bijdragen in het maandblad "Groningen" van 1916-1944. Z.j. 1 map.
60:9
Krantenknipsels betreffende kloosters, kerken, kastelen, landschappen en landgoederen in Friesland. 1934. 1 map.
60:10
Krantenknipsels betreffende volkstaal en dialecten. 1971-1975. 1 map.
60:11
Krantenknipsels betreffende volkstaal en dialecten. 1975-1990. 1 map.
60:12
Krantenknipsels van feuilletons van Gronings dialectschrijver J. de Graaf ingeplakt in 3 albums. 1945 - ca. 1967. 1 doos.
60:13
Krantenknipsels van het feuilleton van P. Poorter in het dialect van Harderwijk. 1968. 1 map.
60:14
Krantenknipsels van het feuilleton van J.H. van Goor-Duut (Duut van Goor) in het Gronings dialect in de Winschoter Courant. 1973-1974, 1979. 1 map.
60:15
Krantenknipsels van het feuilleton van J.H. van Goor-Duut (Duut van Goor) in het Gronings dialect in de Winschoter Courant. 1975-1977. 1 map.
60:16
Krantenknipsels van het feuilleton van David Hartsema in het Gronings dialect in de Winschoter Courant. 1977-1979. 1 map.
60:17
Krantenknipsels van het feuilleton van David Hartsema in het Gronings dialect in de Winschoter Courant. 1979-1981. 1 map.
60:18
Krantenknipsels van het feuilleton van David Hartsema in het Gronings dialect in de Winschoter Courant. 1981-1983. 1 map.
60:19
Krantenknipsels van feuilleton van Herman van Velzen in het Achterhoeks dialect uit de Graafschapsbode. 1960-1962. 1 doos.
60:20
Krantenknipsels van feuilletons van Herman van Velzen in het Achterhoeks dialect uit de Graafschapsbode. 1960 en z.j. 1 doos.
60:21
Krantenknipsels van feuilletons van Herman van Velzen in het Achterhoeks dialect uit de Graafschapsbode. 1955-1974 en z.j. 1 doos.
60:22
Krantenknipsels van feuilletons van Herman van Velzen in het Achterhoeks dialect uit de Graafschapsbode. 1957-1965 en z.j. 1 doos.
60:23
Krantenknipsels van feuilletons van Herman van Velzen in het Achterhoeks dialect uit de Graafschapsbode en de Achterhoek. 1948-1969, 1974 en z.j. 1 doos.
60:24
Knipselkrant samengesteld door de voorlichtingsdienst van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. 1972. 1 pak.
60:25
Krantenknipsels divers. 1938, 1971. 1 map.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:26
Krantenknipsels divers. 1941, 1948, 1955-1957, 1970-1971. 1 map.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:27
Krantenknipsels divers. 1957-1958, 1962, 1972. 1 map.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:28
Krantenknipsels divers. 1970-1972. 1 map.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:29
Krantenknipsels divers. 1970-1979. 1 doos.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:30
Krantenknipsels divers. 1977-1980. 1 doos.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:31
Krantenknipsels divers. 1969-1976, 1983. 1 doos.
N.B. Betreft veel door correspondenten opgestuurde krantenknipsels.
60:32
Krantenknipsels van feuilletons van Joh. Buursink in het Twents dialect. 1963-1967. 1 map.
60:33
Krantenknipsels van feuilletons van Joh. Buursink in het Twents dialect. 1976, 1979. 1 map.
60:34
Krantenknipsels van feuilletons in het Twents en Achterhoeks dialect. 1979. 1 map.
60:35
Krantenknipsels over boerenerven in Twente. 1975-1982. 1 map.
60:36
Krantenknipsels van feuilletons van Peter de Proeme in het Apeldoorns dialect. 1961-1962 en z.j. 1 map.
60:37
Krantenknipsels van feuilletons van Peter de Proeme in het Apeldoorns dialect. 1976. 1 map.
60:38
Krantenknipsels betreffende dialecten uit Overijssel. Met feuilletons. 1956-1957 en z.j. 1 map.
60:39
Krantenknipsels betreffende Vlaamse dialecten. 1955-1957. 1 map.
60:40
Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1975-1978. 1 map.
60:41
Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1975-1980. 1 map.
60:42
Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1977-1979. 1 map.
60:43
Krantenknipsels betreffende Nederlandse dialecten uit de Leeuwarder Courant. 1979-1980. 1 map.
60:44
Krantenknipsels betreffende dialecten uit Friesland. 1917-1960. 1 doos.
60:45
Krantenknipsels van het feuilleton "Gaaike, 't verhaal van 'n kwoajong" van Kloas van Diek in het Gronings dialect. 1960. 1 omslag.
60:46
Krantenknipsels van het feuilleton "Aaltied wat aans" van Ilse Nödder in het Gronings dialect. Z.j. 1 omslag.
60:47
Krantenknipsels van het feuilleton "Prugel op proatstoel" van Paiter Prugel in het Gronings dialect. Z.j. 1 omslag.
60:48
Krantenknipsels van feuilletons van J. Rietma, A.M.J. Deelman, W.J. Eelssema, Simon van Wattum, Duut van Goor en S.E.G. in het Gronings dialect. 1951-1963. 1 map.
60:49
Krantenknipsels betreffende het Gronings dialect. 1955-1962. 1 map.
60:50
Krantenknipsels betreffende het Grunneger Genootschap, de regionale omroep, dialectonderzoek Fries en Gronings, Nedersaksisch en Platduits. 1947-1958. 1 map.
60:51
Krantenknipsels van feuilletons "Tieden van Tais en Tido" van een anonieme schrij(f)v(st)er en "Braiven van twei Jannen" en "Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens" van J. Rietema uit het Nieuwsblad van het Noorden. 1955-1961. 1 map.
60:52
Krantenknipsels van feuilletons van Tais Bakker, Renko Sipkes, J.J. Kuiper, Jan Boer, Jan Deerks met "Ons Loug" en Nikloas Paiter Wupkes met "Braiven van Nikloas Paiter Wupkes. 1956, 1959, 1962 en z.j. 1 map.
60:53
Krantenknipsels (De taal van het land; Postduiven) voornl. van de hand van Theo Koomen betreffende Westfriesland. 1979 - 1988 en z.j. 1 omslag
N.B. Met schenkingsbrief. Bron (Onze Krant Hoorn?) en datering in de meeste gevallen onbekend.
60:54
Krantenknipsels betreffende Frisistiek. 1952 - 1985. 1 map
N.B. Veelal uit de Leeuwarder Courant; verzameld door Heslinga
60:55
Krantenknipsels betreffende De Friese kwestie. 1951 - 1961. 1 map.
N.B. Met de colums van Fedde Schurer.
60:56
Krantenknipsels betreffende Groningen en het Gronings. Z.j., 1949 - 1983. 1 map.
N.B. Met programmaboekjes van de vereniging Stad en lande
60:57
Krantenknipsels van het feuilleton door Derk Sprikkelman in Go-ahead Revue. 1947-1954. 1 omslag.
60:58
Krantenknipsels betreffende Friesland en het Fries. Z.j., 1933 - 1983. 1 map.
60:59
Krantenknipsels betreffende Drente en het Drents. Z.j., 1967 - 1988. 1 map.
N.B. Met feuilletons "Drenthe dizze daogen", "Van de Drentse schrieftaofel" en "Deur een Dreinse brille".
60:60
Krantenknipsels betreffende Overijssel en het Overijssels. Z.j., 1967 - 1986. 1 map.
N.B. Met het feuilleton " 't Is mie 'n gedoe" van Jan Bosveld.
60:61
Krantenknipsels betreffende Gelderland en het Gelders. Z.j., 1967 - 1988. 1 map.
N.B. Met het feuilleton " 't Heuksken van Hendrik Jan"
60:62
Krantenknipsels betreffende Utrecht en het Utrechts. 1967 - 1970. 1 map.
N.B. het feuilleton " Azzu mijn vraag"
60:63
Krantenknipsels betreffende Noord-Holland en het Noordhollands. Z.j. 1919 - 1988. 1 map.
N.B. zonder feuilletons
60:64
Krantenknipsels betreffende Zuid-Holland en het Zuidhollands. Z.j. 1976 - 1987. 1 map.
N.B. Met het feuilleton van Bas Hordijk en "Taalpraatje" en "Op z'n Flakkees gezeit ..."
60:65
Krantenknipsels betreffende Zeeland en het Zeeuws. Z.j. 1933 - 1987. 1 omslag.
N.B. Zonder feuilletons.
60:66
Krantenknipsels betreffende Noord-Brabant en het Brabants. Z.j. 1977 - 1987. 1 omslag.
N.B. Met het feuilleton "Helmonds Dagboek".
60:67
Krantenknipsels betreffende Limburg en het Limburgs. Z.j. 1969 - 1988. 1 map.
N.B. Met het feuilleton "De letterbak".
60:68
Krantenknipsels betreffende dialecten in Nederland. Z.j. 1918 - 1988. 1 map.
60:69
Krantenknipsels betreffende Gelderland en het Gelders: het feuilleton "Zo zut Knelis ut ..." 1982-1989 en z.j. 1 omslag
60:70
Krantenknipsels van het feuilleton "Even uitblazen" door Wim Kock betr. Zeeuws en west Noordbrabants verschenen in dagblad "De Stem". 1 omslag
N.B. Met typoscript over dialect van Ossendrecht
60:71
Krantenknipsels van het feuilleton "Zegge & Schrijve" door Leo Davidson in het Algemeen Dagblad. 1987-1988. 1 map.
60:72
Krantenknipsels van het feuilleton "Grunnen tussen guster en mörgen" in de Winschoter Courant / Kanaalstreek. 1959-1966. 1 map.
60:73
Krantenknipsels van het feuilleton "Schrammetje schrijft" in Eilanden Nieuws. 1966-1967. 1 map.
60:74
Krantenknipsels van het feuilleton "Tegenswoordeg" door Ol Mans in de Winschoter Courant. 1968-1969. 1 map.
60:75
Krantenknipsels van het feuilleton "Twents Abecedarium" door Johan Buursink in .... 1965. 1 map.
60:76
Krantenknipsels van het feuilleton "Ofer 't gordientien" door Luuks in .... 1964-1965. 1 map.
60:77
Krantenknipsels van het feuilleton "Baai oos op 't durp" door Krelis Twei in de Dorpsbanier. 1964. 1 map.
60:78
Krantenknipsels van het feuilleton "Jan en Minna van n skeeper ..." door Jans Bakker in Weekblad voor Rijssen. 1964-1965. 1 map.
60:79
Krantenknipsels van het feuilleton "Wat opoe Veenstra d'r van zegt" in de Groninger gezinsbode. 1961-1967. 1 map.
60:80
Krantenknipsels van het feuilleton "Vrogger in 't darp" door Bart Veenstra in de Prov. Drentse en Asser Crt. 1964-1966. 1 map.
60:81
Krantenknipsels van het feuilleton "Garriet Jan" in de Meppeler Crt. 1961-1965. 1 map.
60:82
Krantenknipsels van het feuilleton"Nuuws uit de skeerwinkel" door Figaro in de Schager Crt. 1965-1966. 1 map.
60:83
Krantenknipsels van het feuilleton "Skorlse flitse" door Figaro in De Duinstreek. 1963-1966. 1 map.
60:84
Krantenknipsels van het feuilleton "Een praatje van Kees" in de Enkhuizer Crt. 1950-1953. 1 map.
60:85
Krantenknipsels van het feuilleton "Flitsen in het West Fries" in de Enkhuizer Crt. 1949-1952. 1 map.
60:86
Krantenknipsels van het feuilleton "Henkhuzer kwartiertje" door Garrut in de Enkhuizer Crt. 1954-1956. 1 map.
60:87
Krantenknipsels van het feuilleton "Krabbels van Knelis" in de Soester Crt. 1961-1962, 1966-1968. 1 omslag
60:88
Krantenknipsels van het feuilleton "In hörn van heerd" in de Nieuwe provinciale Groningse Crt. 1961-1962. 1 omslag
60:89
Krantenknipsels van het feuilleton "Stadsgezicht" in Dagblad van Noord Limburg. 1961-1962. 1 omslag
60:90
Krantenknipsels van het feuilleton "Drents geestesleven" door J. Poortman in de Meppeler Crt. 1952-1953. 1 omslag
60:91
Krantenknipsels van het feuilleton "Op 'e taelhelling" door Taelwarder in de Leeuwarder Crt. 1959-1961. 1 omslag
60:92
Krantenknipsels van het feuilleton "Brabantse brieven" door Dré in de Vlissinger Crt. 1938, 1951-1954. 1 omslag
60:93
Krantenknipsels van het feuilleton "Onner aigen volk" door Jan Boer [Jan Boer plougt deur] in Nieuwsblad van het Noorden. 1961-1967. 1 omslag
60:94
Krantenknipsels van het feuilleton "Folklore en taal" door F. den Eerzamen in Eilandennieuws & Flakkeese Nieuwsbode. 1953-1961. 1 omslag
60:95
Krantenknipsels van een feuilleton door Dorus in Noordhollands Dagblad. 1956-1959. 1 omslag
60:96
Krantenknipsels van het feuilleton "Brieven van Jaap" in Noord Hollands Dagblad. 1956-1958. 1 omslag
60:97
Krantenknipsels van het feuilleton "In de soos op de zaadmarkt" in het Alkmaars Weekblad. 1956-1957. 1 omslag
60:98
Krantenknipsels van het feuilleton "Bai ons an de Zaan" in de Zaanlander. 1956-1957. 1 omslag
60:99
Krantenknipsels van het feuilleton "Baai ôôs in Bulledoik" door Dorus in Noordhollands Dagblad. 1959. 1 omslag
60:100
Krantenknipsels van het feuilleton "Volkshumor in Noordhollands Noorden" door J. Roselaar in de Zaanlander [?]. S.a.. 1 omslag