Archieven & collecties

1109 MI FLAT Data, 2017

inhoud: In januari 2017 is een begin gemaakt met het project MI FLAT Data. Doel van dit project is het gereed maken van de digitale en de audio collecties, zodat deze FAIR toegankelijk gemaakt kunnen worden via FLAT. Het project is opgedeeld is zes fasen. In elke fase wordt een deel van de collecties onder handen genomen. De eerste fase is afgerond.

De kernwerkzaamheden binnen het project zijn het onderzoeken van de verschillende collecties en het op basis daarvan toekennen van de juiste toegangsrechten, licenties en CMDI. De audio-collecties zijn per collectie uitgediept in een aparte FileMaker en hebben elk een eigen CMDI-profiel gekregen.Verder is een begin gemaakt met het verder opschonen van de collecties door het converteren of verwijderen van bestanden die niet als 'preferred format' gezien worden.

Het archief van MI FLAT Data bevat het projectplan met de bijbehorende bijlages, een uitwerking van de eerste fase van het project, uitleg van de archiefbrowser (Rob Zeeman, TO), informatie over de Wet bescherming persoongegevens en de webteksten.

.

5 inventarisnummer(s)

  

terug

1109:1
Spreadsheet met uitgevoerde werkzaamheden in fase 1 van het project, i.c.m.uitleg van de archiefbrowser
1109:2
Projectvoorstel met bijlages
1109:3
Informatie over de Wbp en toegangsrechten tot data
1109:4
Webteksten FLAT door de afdeling onderzoekcollecties
1109:5
Overdracht Lisette van Dinther na afsluiten Fase 1 MI FLAT Data; bevat een uitleg van de overdracht, een stap-voor-stap-overzicht voor het opbouwen van CMDI-profielen, documenten t.b.v. schenkingen en licenties, acties i.v.m. het gebruik van de data uit de VLO