Archieven & collecties

1098 Interviews Dudokproject Hilversum (1996), 2012

inhoud: Honderd jaar geleden werd de beroemde Nederlandse architect Willem Marinus Dudok directeur Publieke Werken in Hilversum. In die functie ontwierp hij verschillende sociale woningbouwprojecten. Centraal in Dudoks filosofie stond de wijkgedachte: een wijk was voor hem een duidelijk afgerond en afgescheiden deel van een stad. Maar werd dit ook zo door de bewoners ervaren? Stimuleerde zijn manier van bouwen een buurtleven?

Op deze en andere vragen heeft het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed antwoord proberen te krijgen. In 1996 stuurde zijn een vragenlijst aan bewoners van een door Dudok ontworpen huis. Daarin werd bijvoorbeeld gevraagd met hoeveel mensen op een kamer werd geslapen, hoe er werd gekookt en wat in het huis stond aan meubilair. In totaal meer dan 50 vragen per vragenlijst. In aansluiting op die vragenlijst zijn ook interviews gehouden met bewoners.

Voor de papieren collectie, zie: archief nr. 132:15
Voor de audiofragmenten van het project, zie: archief nr. 2048

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

1098:1
Tekst-bestanden met de transcripties van een aantal interviews over het leven met de architectuur van Dudok.
1098:2
3 bestanden aangemaakt door DANS met metadatering van de collectie