Archieven & collecties

526 Collectie Liedbladen en liedteksten, 1880-1928 en z.j.

inhoud: Ger Weltman werd geboren op 15 september 1918 in Amsterdam. Hij groeide op in de Spaarndammerbuurt, die hij zelf aanduidde als 'moord- en brandbuurt'. Na de tweede wereldoorlog is Weltman naar Rhenen verhuisd. Hij was daar opzichter bij de restauratie van de Cunerakerk die door oorlogsgeweld zwaar was beschadigd. Hij overleed op 11 februari 2006 te Rhenen.

Ger Weltman was bekend met de oude Amsterdamse liedcultuur en bewaarde diverse schriften en drukwerken met liedteksten. In 2005 heeft hij dit materiaal geschonken aan het Meertens Instituut. Aanvullende informatie is opgenomen bij de collectie.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

526:1
Schrift Pieter Casteleyn. 1880-1883. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- Op losse vellen ingelegd:[Zo zijn ze allen] De eerste Bruidsnacht.
- Kom mannen komt met rasse schreden (197 coupletten).
526:2
Schrift. 1924 en z.j. 1 envelop.
N.B. Met inhoudsopgave. Bevat:
- ingelegd: mededeling overgaan van een zaak van mw. De Does aan J.Th. Jaeger, Amsterdam, 1924
- Neerlandsch Volkslied: Wilhelmina jeugdige Vorstin
- Het Nieuwe Wien Neer'land bloed
- Een tweetal album-acrostichons: Moederbede. Sophia.
- Scherpschutterslied
- Het Vaderland (Geen schoner zang, geen blijder tonen)
- Treurlied op den dood van Willem Drie
- Neer'lands vlag (Daar wappert op het zwalpend nat)
- Afscheid-Groet (Vaarwel, vaarwel, mijn Vaderland)
- Bemind Drietal (acrostichon: Willem Emma Wilhelmina)
- Het Vlaggelied van de Nederlandsche Vlag (Wanneer in 't Oorlogsveld)
- Nederlandsche Vlag (Gij schitterende kleuren van Nederlandsche Vlag)
- Neerlandsche Vlag (Ik ben fier ik ben trotsch)
- De Soldaten Stand (Een leven vol wisseling)
- De Sergeant als Apotheeker
- De Verliefde Recruut (Wat is een mensch, die is verliefd)
-De Verlofgangers (Zoon viertal als je hier voor u ziet)
- Mijn Adrieên (Alleenspraak; Zingende: Toen ik als Recruut moest dienen)
- Vervloekt zij den Oorlog: Wat is 't geraas zoo ver van hier te hooren
- Aan onze geliefde Koningin-Regentes Emma (Affodil)(Van strand tot stand)
- Op den dood des Konings (De klokken luiden met koop'ren mond)
- Java bovenal (Van alle landen op deez aard)
- Naar de Oost (Jongeling veel plezier nogal gelant)
- De Arme Vrouw (Geen hont meer in die schaam'le hut)
- De Loods (Waar de Orkanen donderend loeien)
- Abuizen ('t Is maar een klein abuis geweest)
- Verlijder (Ik was jong en ik werd door haar bemind)
- De Kunstenaar en zijn Publiek
- Ver van mijn lief
- Het redden van één Kind
- De Graaf en zijne Vader
- De speelman van St Cecilia
- De Baanveger
Op losse vellen ingelegd:
- gedrukte blaadjes:
- De geschiedenis van Marietje / George Hoffmann
- Op 't Bal-masqué / Paulus M.J. de Zoete
- handgeschreven:
Het brand alarm (hs)
Jantjes broekje / Speenhoff (hs. B. Kamstra, Amsterdam)
526:3
Liedbladen en liedteksten.
N.B. Bevat:
Liedbladen:
- Een avontuurtje in Artis / Solser en Hesse. - Amsterdam : De Ster, z.j.
- Zie je nu, dat komt er van / Solser en Hesse. Z.j.
- Dat moet je nu nog eris doen! / Solser en Hesse. - Amsterdam : Solser en Hesse, z.j.
- 't Is wel een kinderziekte, maar de mazelen zijn het niet! / Dumas. - Amsterdam : Roem, z.j.
Handgeschreven liedteksten:
- Hij had haar lief met hart en ziel / J.D. Weltman
- Het Jongske
- Het Vinkje
- Een schildersrekening
- Fierheid (B. Kamstra, coupletzanger)
- De dure woning
- Die goede moeder (E. Jacobs; ondertekend B. Kamstra)
- De klederdracht der Heeren
- De Politie Agent
- Aan onze geliefde ouders! / [J.D. Weltman], 1897.
526:4
Opera-gidsen en -libretto's. 1921-1928 en z.j. 1 envelop.
N.B. Bevat:
- De Parelvissers / Georges Bizet. - Amsterdam : Stadsdrukkerij, z.j.
- De Troubadour / G. Verdi. - Amsterdam : Holdert, z.j.
- Carmen / H. Meilhac, L. Halevy en Georges Bizet. - Amsterdam : Holdert, z.j.
Der Wildschütz / Albert Lortzing. - Enschede : Operagezelschap Forum, z.j.
- Faust / Gounod. - Amsterdam : Vlaanderen, 1921
- Tristan en Isolde / Richard Wagner. - Amsterdam : Vlaanderen, 1921
- De Tooverfluit / W.A. Mozart. - Amsterdam : Vlaanderen, z.j.
- De Tooverfluit / W.A. Mozart. - Amsterdam : Nederlandsche Opera, z.j.
- De Parelvisschers / Georges Bizet. - Amsterdam : Vlaanderen, z.j.
- De Bruiloft van Figaro / W.A. Mozart. - Amsterdam : Vlaanderen, 1920
- Rigometto / G. Verdi. - Amsterdam : Vlaanderen, 1925
- Aïda / G. Verdi. - Amsterdam : Vlaanderen, 1928.