Archieven & collecties

479 Gedrukte, school-, wand- of expositiekaarten, 1900 - 1970

inhoud: de gegevens van de expositiekaarten komen uit Register 46:3

.

53 inventarisnummer(s)

  

terug

479:zoek
Wendakker in Nederland / . - - - in: Taalatlas van N. en Z. Nederland, afl. 9 nr 6 = expositie krt 35 ; zoek
479:72
'alcmaer,vermaert leyt wel bewaart [...] / Corn. Drebbel. z.p., 1597 - - ongekleurd - reprint; op karton ; gebroken ; Affichedoos B.
479:188
De verbreiding der Baki-namen in Brabant, Henegouwen en Vogezen [namen uitgaande op: Baix/Bay; Becq/becque; bach/back; Rupt; Fontaine/Ruisseau] / Franz Petri. Bonn, 1937 - - gekleurd - handgetekend ; in: Franz Petri, Germanische Volkserbe in Wallonien und Nprd-Frankreich. p. 506 = expositie krt 1 --- A-2 ; Affichedoos B.
479:201
Gemeenschappelijke kaart voor het noord- en zuidnederlandsch dialect-onderzoek / W. Pee en P.J. Meertens. - - 1:800.000 - ongekleurd - oningevuld ; op karton ; Affichedoos B.
479:202
Plaats van den zetel van het gemeentebestuur, / . - schaal 1:400.000 - gekleurd - op karton ; Affichedoos B.
479:203
Kleine geologische overzichtskaart van Nederland / Geologische stichting . 1947 - schaal 1:600.000 - gekleurd - op karton; met stempel C.D. Nagtglas; 56.0375 ; Affichedoos B.
479:204
Oude landschappen van Noord- en Zuid-Nederland / . - 1:800.000 - ongekleurd - op grondkaart ingetekend; op hardboard ; Affichedoos B.
Toegevoegd: Mapje met ingetekend overzicht van traditionele landschapsbenamingen in Nederland op grondkaart Kloeke.
479:235
Enk en Esch / . - - ongekleurd - handgetekend zonder grondkaart;toponymische elementen enk, esch, engeland in Nederland en België; op karton ; Affichedoos B.
479:236
Voorde en drecht; / . - - ongekleurd - handgetekend zonder basiskaart;toponymische elementen voorde, firt, wade en drecht in Nederland en België ; op kartoin ; Affichedoos B.
479:237
Two inguaeonisms / . - - ongekleurd - handgetekend zonder basiskaart;toponymische elementen nes, mude, muide, mond in Nederland en België; op karton ; Affichedoos B.
479:238
Benoeming van het eerste kind / D.P. Blok. 1954 - 1:800.000 - ongekleurd - met enquête- vraag en gepubliceerde kaart bijgevoegd ; Affichedoos B.
479:374
[Topografische kaart met stroomgebied van de Vechte] / . - - ongekleurd - stukken topografische kaart op karton geplakt; met pen is de loop van de rivier aangetgeven; ; Affichedoos B.
479:589
Verkleinwoorden in de noordoostelijke provinciën / G.G. Kloeke. 1952 - - - In: Driem. Bladen 4 (1952) p. 60; kloeke Verzamelde opstellen 1952, p. 69 --- 2 ex ; = gedr. krt 1 ; Affichedoos C.
479:590
De mannelijke eend in de Nederlaandse dialecten / I. Chr. Kroes. 1935 - - - In: L. Tijdschrift 54(1935) p. 245 ---= gedr. krt 2 ; Affichedoos C.
479:591
De slot-n na de toonloze vocaal in werkwoordsvormen / A.R. Hol. 1940 - - - In: Bundel opstellen aangeboden aan C.G.N. de Vooys 1940, p. 169 --- = gedr. krt 3 ; Affichedoos C.
479:592
Dialektgeografie der pronomen "uns" / G.G. Kloeke. 1932 - - gekleurd - In: Festschrift Borchling, 1932, p. 367 ; 3 ex --- = gedr. krt 4 ; Affichedoos C.
479:593
De synoniemen van dikwijls omstreeks 1500 / B. van den Berg. 1938 - 1:1.000.000 - - In: B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied, 1938, bijlage --- = gedr. krt 5 ; Affichedoos C.
479:594
De synoniemen van dikwijls, tegenwoordige toestand / B. van den Berg. 1938 - 1:1.000.000 - - In: B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied, 1938, bijlage --- = gedr. krt 6 ; Affichedoos C.
479:595
De namen van de ladder omstreeks 1500 / B. van den Berg. 1938 - 1:1.000.000 - - In: B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied, 1938, bijlage; 2 ex --- = gedr. krt 8 ; Affichedoos C.
479:596
Het tegenwoordige gebied van or-vormen , derde, kerstmis, vers (adj) / B. van den Berg. 1938 - 1:1.000.000 - - In: B. van den Berg, Oude tegenstellingen op Nederlands taalgebied, 1938, bijlage; 2 ex --- = gedr. krt 10 ; Affichedoos C.
479:597
Kaart van de dialectische uitspraak van het woord muis / G.G. Kloeke. 1927 - 1:500.000 - - In: G.G. Kloeke, De Hollandsche expansie enz. 1927, bijlage; 2 ex waarvan 1 wandkaart --- = gedr. krt 11 ; in: Affichemap A.
479:598 a
Plaatsnaamkaart van Kloeke in 3 delen / G.G. Kloeke. Berlijn, 1923 - 1:400.000 - - = gedr. krt 12 ; Affichedoos C.
479:599
l' Aratro (Pflug, charrue) / Jud und Jaberg. - - - In: Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sud Schweiz, krt nr. 1434; = gedr. krt 13 ; Affichedoos C.
479:600
Pflüge (aratri) / Jud und Jaberg. - - - In: Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sud Schweiz, krt nr. 1435; dit is geen geografische kaart maar een hoeveelheid afbeeldingen = gedr. krt 14 ; Affichedoos C.
479:601
Linguistische Karte für Frankreich naar Edmont et Filliéron grondkaart van de Atlas linguistique de la France / B. Schädel. - - - = gedr. krt 15 ; Affichedoos C.
479:602
Schakeering der Germaansche lange AE of Nederlandsche lange A / J. te Winkel. 1899-1901 - - gekleurd - In: J. te Winkel, De Noordnederlandsche tongvallen, 1899-1901, krt 1 = gedr. krt 16 ; Affichedoos C.
479:603
Schakeering der Germaansche lange i of Nederlandsche lange ij / J. te Winkel. 1899-1901 - - gekleurd - In: J. te Winkel, De Noordnederlandsche tongvallen, 1899-1901, krt 2 = gedr. krt 17 ; Affichedoos C.
479:604
Poorten, poorters en torens / R.S. Stokvis. ca 1963 - - gekleurd - reclamekaart = gedr. krt 18 ; Affichedoos C.
479:605
Paalmes / . 1963 - - - In: Jan van Bakel, Kleine atlas van de klomperij ; 2 ex = gedr. krt 19 ; Affichedoos C.
479:606
De ondergang van het pronomen du / G.G.Kloeke. 1926 - - gekleurd - De nieuwe taalgids 20 (1926) = gedr. krt 23 ; Affichedoos C.
479:607
Diminutiefvormden en religie (Oost Nederland) / G.G. Kloeke. 1930 - - gekleurd - 2 getekende kaartjes = gedr. krt 24 ; Affichedoos C.
479:608
Diminutiefvorming met of zonder umlaut (Oost Nederland) / G.G. Kloeke. 1930 - - gekleurd - in: Jahrb. d. Vereins f. niederd. Sprachforschung 55 (1929) getekende kaart = gedr. krt 25 ; Affichedoos C.
479:609
De wreef in de Nederlandsche dialecten / . - - - krt 1 van de Dialecten Cie. ; 2 ex --- = gedr. krt 26 ; Affichedoos C.
479:610
Die westfälische Länder nach dem Frieden von Lunéville 1801 / . - - gekleurd - = gedr. krt 27 ; Affichedoos C.
479:611
Het gebied der verschillende Germaanse stammen in de vroegste middeleeuwen / . 1929 - - gekleurd - in: Der grosse Brockhaus IV, 1929 = gedr. krt 28 ; Affichedoos C.
479:612
Grondkaart Hoofdatlas kloeke in 3 delen / . - 1:400.000 - gekleurd - = gedr. krt 30 ; Affichedoos C.
479:613
Isoglossen in West-Nederland / Jo Daan. - - gekleurd - handgetekend ; in: Affichemap A.
479:614
Isoglossen in Nederland [o.a. wij bennen/zijn] / A. Hol. 1962 - 1:500.000 - gekleurd - op grondkaart kloeke--- met brief = expositie krt 28 ; in: Affichemap A.
479:615
Moes-muus-muis en hoes-huus-huiskaart / . - 1:800.000 - gekleurd - naar: G.G. Kloeke, de Hollansche expansie, bijlage. Den Haag, 1927 = expositie krt 15 --- A-12 ; Affichedoos C.
479:616
spijbelen / W.G. Rensink, P.J. Tuinman. - - gekleurd - handgetekend; naar: Taalatlas van N. en Z. Nederland, afl. 7 nr 10 = expositie krt 16 ; ZOEK
479:617
vlindernamen in Z.O. Nederland / W.G. Rensink, P.J. Tuinman. - - gekleurd - handgetekend; naar: Schrijnen, Verspreide opstellen, p. 453. Nijmegen, 1939 = expositie krt 17 ; ZOEK
479:618
Aardbei in Nederlandse taalgebied / P.J. Meertens. - 1:800.000 - gekleurd - handgetekend; naar: Akademiereeks nr 1 = expositie krt 18 ; ZOEK
479:619
Uerdinger-Panninger- enz linien in Nederland en Belgisch Limburg / . 1954-1955 - - gekleurd - handgetekend = expositie krt 25 ; ZOEK
479:620
Ui / Suze Hoeven. 1954-1955 - - 1:1.000.000 - naar: Taalatlas van N. en Z. Nederland, afl. 7 nr 1 = expositie krt 21 ; Affichedoos C.
479:621
Hollands Noorderkwartier in 1288 / G. de Vries . 1965 - - - gekleurd - naar oude oorkonden ontworpen.Bij: Letterkundige verhandelingen der Koninklijke Akademie; Zeer broos! 2e van 4 ex ; in: Affichemap A.
479:623
Peoples of Europe / - Scale: 83 miles to the inch. Chicago, Nystrom, z.jr. 86 x 119 cm. Knowlton - Wallbank world history maps, map no. K.W. 30. / edited by William M. Austin. Chicago [etc.] , [s.a.] -
- - Knowlton - Wallbank world history maps, map no. K.W. 30 = gedr. krt 22 --- op karton ; ZOEK
479:625
VERWIJDERD - Denemarken en IJsland / R. Bos; herz. door K. Zeeman. Noordhoff Groningen - 1:600.000 - gekleurd - 4e dr. --- op karton
479:626
Nieuwe wandkaart van Nederland / herz. door K. Zeeman. Wolters Groningen - 1:200.000 - gekleurd - 7e dr. --- op linnen ; hangend
479:627
VERWIJDERD - Schoolkaart voor de natuurkunde en de volksvlijt van Nederland / W.C.H. Staring. Haarlem, Kruseman, 1860 - - gekleurd - op linnen --- zeer slechte staat
479:628
VERWIJDERD - Koninkryk der Nederlanden / . Parijs, Brussel, Leipzig, s.a. - 1:300.000 - gekleurd - op linnen --- zeer slechts staat ;
479:629
VERWIJDERD - Europa na de germaanse volksverhuizing / P.E. van Oirschot en P. Eibergen. Wolters, Groningen, s.a. - - gekleurd - Historische wandkaarten, serie II, nr. 2 --- op linnen met toelichting op de achterzijde
479:630
VERWIJDERD - De 17 Nederlanden in 1555 / P.E. van Oirschot en P. Eibergen. Wolters, Groningen, s.a. - - gekleurd - Historische wandkaarten, serie I, nr. 2
479:631
Bodemkaart van Nederland / . Wageningen, 1960 - - gekleurd - ; hangend