Archieven & collecties

236 Collectie van het ‘Folklore-archief’, 1929-1939

inhoud: Het folklore-archief was een initiatief van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Het was de bedoeling in dit archief "aanteekeningen op het gebied van sprookje en volkslied, sage en volksgebruiken, tooverformules en bijgeloof" te verzamelen.
P.J. Meertens maakte onderdeel uit van het bestuur van de Maatschappij. In 1939 werden delen van het archief overgedragen aan de Volkskundecommissie, voorloper van het Meertens Instituut.

De collectie bevat enige stukken van diverse aard.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

236:1
Knipsels, correspondentie en aantekeningen. 1929 en z.j. 1 map.
N.B. Bevat aantekeningen over bijgeloof door P.J. Meertens.