Archieven & collecties

55 Archief van de Raad voor de Nederlandse Volkszang, (1945) 1951 - 1973

inhoud: De Raad voor de Nederlandse Volkszang werd opgericht in 1951. De taak was het bevorderen van de studie van het oude en nog levende Nederlandse volkslied en van de beoefening van de volkszang, alsmede de uitgave van het tijdschrift Signaal. Omdat de taakstelling van de Raad achterhaald raakte, werd deze in 1972 opgeheven.
Het archief bestaat uit notulen en jaarverslagen, correspondentie en ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang, bulletin Signaal, correspondentie van de redactie van Signaal, financiŽle stukken, kaartsysteem van adressenbestand en documentatie.

Openbaar.

59 inventarisnummer(s)

  

terug

55:1
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1951-1953. 1 map.
55:2
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1954-1956. 1 map.
55:3
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1957-1958. 1 map.
55:4
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1959-1960. 1 map.
55:5
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1961. 1 map.
55:6
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang en de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse lied. Met bijlagen. 1962. 1 map.
55:7
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1963. 1 map.
55:8
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1964. 1 map.
55:9
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1965. 1 map.
55:10
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1966-1972. 1 map.
55:11
Correspondentie. 1951-1953. 1 map.
55:12
Ingekomen stukken bij de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1951-1955. 1 map.
55:13
Correspondentie. 1954. 1 map.
55:14
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1953-1955. 1 map.
55:15
Correspondentie. 1955. 1 map.
55:16
Correspondentie. 1956. 1 map.
55:17
Correspondentie. 1957. 1 map.
55:18
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1957-1958. 1 map.
55:19
Correspondentie. 1958. 1 map.
55:20
Correspondentie. 1959-1960. 1 map.
55:21
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1960-1961. 1 map.
55:22
Correspondentie. 1961. 1 map.
55:23
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1961. 1 map.
55:24
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1962. 1 map.
55:25
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1963. 1 map.
55:26
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1964. 1 map.
55:27
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1965. 1 map.
55:28
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1966-1967. 1 map.
55:29
Ingekomen stukken bij en kopieŽn van uitgaande stukken van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1968-1972. 1 map.
55:30
Correspondentie van de redactie van Signaal, orgaan van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1964-1972. 1 map.
N.B. Alfabetisch gerangschikt.
55:31
Correspondentie van de redactie van Signaal, orgaan van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1964-1970. 1 map.
N.B. Niet alfabetisch gerangschikt.
55:32
Stukken betreffende de statuten van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1954-1959. 1 map.
55:33
FinanciŽle stukken. 1951-1953. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:34
FinanciŽle stukken. 1954-1956. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:35
FinanciŽle stukken. 1957-1958. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:36
FinanciŽle stukken. 1959-1960. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:37
FinanciŽle stukken. 1961. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:38
FinanciŽle stukken. 1962. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:39
FinanciŽle stukken. 1963. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:40
FinanciŽle stukken. 1964-1965. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:41
FinanciŽle stukken. 1966-1973. 1 map.
N.B. Betreffende de begroting.
55:42
Kasgiro boekje van de Commissie voor de Codificatie van het Nederlandse Lied. 1953-1954. 1 omslag.
55:43
Kasgiro boekje van de International Folk Music Council. 1953-1962. 1 omslag.
55:44
Kasboeken. 1957-1963, 1967-1972. 1 doos.
55:45
Kasboek. 1953-1956. 1 stuk.
55:46
Kasboek. 1955-1962. 1 stuk.
55:47
FinanciŽle stukken. 1954-1956. 1 doos.
N.B. Betreft hoofdzakelijk facturen.
55:48
FinanciŽle stukken. 1957-1959. 1 doos.
N.B. Betreft hoofdzakelijk facturen.
55:49
FinanciŽle stukken. 1960-1962. 1 doos.
N.B. Betreft hoofdzakelijk facturen.
55:50
FinanciŽle stukken. 1963-1971. 1 doos.
N.B. Betreft hoofdzakelijk facturen.
55:51
Kaartsysteem met adressen van correspondenten van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Z.j. 6 pakjes.
N.B. Alfabetisch gerangschikt.
55:52
Bulletin Signaal van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. 1963-1970. 1 map.
55:53
Documentatie. 1945-1960. 1 map.
55:54
Enkele (fotokopieŽn van) brieven en stukken. 1957-1965. 1 omslag .
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens of uit andere delen van het archief gelicht.
55:55
Adreslijst leden en correspondenten van de Stichting Raad voor de Nederlande volkszang. 1965 en z.j. 1 omslag .
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens.
55:56
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1953-1968. 1e van 2 mappen.
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens.
55:57
Notulen en jaarverslagen van de Raad voor de Nederlandse Volkszang. Met bijlagen. 1953-1968. 2e van 2 mappen.
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens.
55:58
Stukken inzake Stichting Centraal Dansberaad, Nederlandse volksdansvereniging, Stichting Nederlandse volksdans raad, Federatie van Folkloristische groepen in Nederland, Centraal Beraad Amateuristische Muziekbeoefeniing, Nederlandse vereniging voor de volkszang. 1957-1963 en z.j.. 1 omslag.
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens.
55:59
Rapport inzake amateuroistische kunstbeoefening [...]. 1956. 1 omslag .
N.B. Misschien afkomstig uit het archief van P.J. Meertens.