Archieven & collecties

168 Collectie Toponiemen

inhoud: Deze collectie bestaat uit diverse kaartsystemen die betrekking hebben op toponiemen, o.a. de etymologie en uitspraak ervan.

Openbaar.

13 inventarisnummer(s)

  

terug

168:1
Fiches met toponiemen met oude vormen en bronvermeldingen. Z.j. 1 doos.
N.B. Index van B.H. Slicher van Bath's Mensch en land in de middeleeuwen [?].
168:2
Systeemkaartenverzameling Westnederlandse toponiemen voor en na 1300. Z.j. 14 dozen fiches.
Systematische ontginningen (kladfiches). 1 doos fiches.
N.B.
1. A-Buyten
2. Charlois-Heertgesven
3. Heesp-Juttenkindsland
4. Kaecker-Quade
5. Lage-Rijsdam
6. Nae-Ruwout
7. Saa-Zwietersluis
8. Slaag-Wijsteen
9. A-IJ
10. A-W
11. West-Nederland vóór 1300, niet gelokaliseerd
12. West-Nederland vóór 1300, gelokaliseerd
13. Noord-Brabant
14. Zeeuwse namen
15. Systematische ontginningen (kladfiches).
[Deze fiches zijn verzameld i.v.m. het Lexicon van Nederlandse toponiemen tot 1200 / R.E. Künzel, D.P. Blok en J.M. Verhoeff, en een beoogd supplement daarop]
Lit.:
Ellen Palmboom, De vorming van Hoeven-namen in de veenontginningen van West-Nederland, jaarverslag 1989 p. 38.Ellen Palmboom, Ontginning en naamgeving in het Hollands-Utrechts veengebied in de middeleeuwen. Med. van het PJMI 1989 p. 6-11.
168:3
-
168:4
-
168:5
Uitspraak Nederlandse nederzettingsnamen. Z.j. 4 dozen fiches
N.B. Materiaal ontleend aan Naamkunde-vragenlijst 9 en de RND.
1. A-G
2. H-M
3. N-T
4. U-Z
["Verder heeft De heer Poolman uit de reeks „Nederlandse Dialektatlassen" de plaatselijke uitspraak van toponiemen genoteerd. " verslag nk cie 1971]
168:6
Delflandse toponiemen, Z.j. 2 dozen fiches.
N.B. Ingedeeld naar gemeente.
1. Bergschenhoek-Overschie
2. Pijnacker-Wateringen en overige fiches
168:7
Fiches Lochem. Z.j. 1 doos fiches.
N.B. inzake persoonsnamen [handschrift Ellen Palmboom]
168:8
Fiches alfabetisch geordend op plaatsnaam (etymologie). Z.j. 12 dozen fiches.
1. A-Be
2. Bh-Dj
3. Do-F
4. G-Ha
5. He-J
6. K
7. L-Mi
8. Mj-O
9. P-R
10. S
11. T-V
12. W-Z
168:9
Fiches waternamen met literatuurverwijzingen. Z.j. 2 dozen fiches.
1. A-M
2. N-Z
168:10
Fiches toponymische elementen met literatuurverwijzingen. Z.j. 2 dozen fiches.
1. A-L
2. M-Z
168:11
Fiches met literatuurverwijzingen betreffende straatnamen. Z.j. 3 dozen fiches.
1. Bibliografische verwijzingen naar straatnamen algemeen. Bibliografische verwijzingen per provincie.
2. Straatnamen alfabetisch met literatuurverwijzingen A-M.
3. Straatnamen alfabetisch met literatuurverwijzingen N-Z.
168:12
Toponiemen Noord- en Zuid-Holland, verzameld door Nagtglas. Z.j. 1 doos fiches.
168:13
Waterland. Z.j. 1 doos fiches.