Archieven & collecties

211 Stukken van de werkgroep Voedingsgewoonten 1989-1994

inhoud: De werkgroep Voedingsgewoonten, opgericht in 1990 vanuit de vakgroep Humane Voeding van de Landbouwuniversiteit Wageningen, bestaat uit leden die afkomstig zijn uit verschillende disciplines, waarbij het bindende element bestaat uit de sociale relatie van de mens tot zijn voedsel.

De collectie bestaat uit: uitnodigingen van bijeenkomsten, deelnemerslijsten, samenvattingen van referaten, verslagen van bijeenkomsten.

resultaat: J. Jobse-van Putten. Cultuurhistorische aspecten van voedingsgewoonten. Lezing op de bijeenkomst in 1990.

Openbaar.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

211:1
Stukken van de werkgroep. 1989-1994. 1 map.