Archieven & collecties

53 Collectie afbeeldingen van uithangborden en gevelstenen, 1955 - 1961

inhoud: T. den Herder was in de jaren vijftig van de 20ste eeuw lid van de gemeentelijke Commissie Heemkennis en voorzitter van de Heemkenniskring "West" te Amsterdam.
De collectie bestaat uit foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen en uithangtekens van voornamelijk Amsterdam, maar ook van enkele andere steden in Nederland en het buitenland met aantekeningen en register.

Openbaar.

12 inventarisnummer(s)

  

terug

53:1
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van A t/m Ee. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:2
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van E t/m Ka. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:3
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Ke t/m Ma. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:4
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Mi t/m Oudew. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:5
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Oudez t/m Rok. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:6
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Roo t/m Sintl. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:7
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Sintn t/m Za. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:8
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in Amsterdam geordend op straatnamen van Ze t/m Z en van overige Nederlandse dorpen en steden van Aa t'm Gr. Z.j. 1 doos
N.B. Met bijschriften.
53:9
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen van Nederlandse dorpen en steden van Ha t/m Sch. Z.j. 1 doos.
N.B. Met bijschriften.
53:10
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen van Nederlandse dorpen en steden van Si-Z. Met enkele correspondentie en dossiers over Delft, Amsterdam en uithangtekens zoals de gaper. 1955-1957 en z.j. 1 doos.
53:11
Foto's, prenten, gedrukte en tekeningen van gevelstenen in het buitenland. Met een knipselmap over Amsterdam. Z.j. 1 doos.
53:12
Register en afbeeldingen van gevelstenen en uithangtekens in Amsterdam, Nederland en het buitenland op fiches. Met een kalender en aantekeningenboekjes. 1960-1961 en z.j. 1 doos.