Archieven & collecties

52 Collectie Dorsvlegel, 1963 - 1973

inhoud: Stukken die J.J. Voskuil heeft verzameld in het kader van zijn onderzoek naar de verschillende verschijningsvormen van dorsvlegels in Nederland.
De collectie bestaat uit correspondentie met informanten van het Meertens Instituut over verschillende benamingen en soorten dorsvlegels, manuscripten en typoscripten over de knop-, kap-, en kerfvlegel; vragenlijsten betreffende het dorsen; foto's, tekeningen, systeemkaartjes en staten met gegevens betreffende het dorsvlegelonderzoek; overige stukken.

Openbaar.

22 inventarisnummer(s)

  

terug

52:1
Correspondentie met Nederlandse medewerkers aan het historisch landbouwonderzoek 'Woord en zaak'. Correspondenten met achternaam A-K. 1963-1966. 1 map.
52:2
Correspondentie met Nederlandse medewerkers aan het historisch landbouwonderzoek 'Woord en zaak'. Correspondenten met achternaam L-Z. 1963-1966. 1 map.
52:3
Correspondentie van Ernest Eylenbosch met medewerkers over verschillende soorten dorsvlegels in België. 1968. 1 map.
52:4
Correspondentie van J.J. Voskuil met medewerkers over verschillende soorten dorsvlegels in Nederland. 1968. 1 map.
52:5
Typoscript over de knopvlegel. Met lijsten gegevens en aantekeningen. Z.j. 1 map.
52:6
Typoscripten over de kapvlegel en het dorsen. Met handgeschreven aanvullingen. Z.j. 1 map.
52:7
Typoscripten over de kerfvlegel. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
52:8
Manuscripten en typoscripten van literatuurbewerkingen betreffende de dors-, kap-, en knopvlegel. Z.j. 1 map.
52:9
Typoscripten van samenvattingen van de publicaties 'Termen en gebruiken' van Hijszeler en 'Landbouw en volksleven' van Tiesing. Z.j. 1 map.
52:10
Typoscript en een manuscript van een samenvatting van de publicatie 'Slagan och andra tröskredskap' van Trotzig uit 1943. Z.j. 1 map.
52:11
Kopie van een gedrukt artikel 'Le tourniquet du fléau' van P. Gardette uit 1952. Z.j. 1 map.
52:12
Aanmeldingsformulieren van medewerkers van landbouwscholen aan het "woord en zaak" onderzoek. 1963 en z.j. 1 map.
52:13
Vragenlijsten betreffende dorsen. Met bijlagen. 1963 en z.j. 1 map.
52:14
Bewerkingsformulieren van de vragenlijsten over de zeis. ca. 1972. 1 map.
52:15
Lijsten van verplaatsingen van grasmaaiende landarbeiders. Z.j. 1 map.
52:16
Foto's en tekeningen van dorsvlegels en maaiactiviteiten. Met een enkele brief en krantenknipsel. 1968-1973 en z.j. 1 map.
52:17
Foto's en tekeningen van dorsvlegels. Met een lijst van gegevens over hoe en waar in Nederland de houten kap op een bepaalde manier op de stok bevestigd wordt. ca. 1973. 1 map.
52:18
Systeemkaartjes gemaakt bij het dorsvlegelonderzoek met aantekeningen en literatuurverwijzingen. Z.j. 8 pakjes.
N.B. Uiteindelijk bestemd voor het kaartsysteem van het Meertens Instituut.
52:19
Systeemkaartjes gemaakt bij het dorsvlegelonderzoek met aantekeningen en literatuurverwijzingen. Z.j. 1 doos.
N.B. Uiteindelijk bestemd voor het kaartsysteem van het Meertens Instituut.
52:20
Lijsten van plaatscodes van kapvlegels, gebruikt bij het dorsvlegelonderzoek. Met enkele aantekeningen. ca. 1968. 1 map.
52:21
Lijsten van plaatscodes van dors-, beugel- en niet te indentificeren vlegels, gebruikt bij het dorsvlegelonderzoek. Met een enkele brief en aantekeningen. 1968. en z.j. 1 map.
52:22
Correspondentie van o.m. J.J. Voskuil met medewerkers over dorsen en dorsgereedschap. 1964-1970. 1 map.
N.B. Bevat ook enige ingevulde vragenlijsten betreffende 'Het dorsen in het verleden'.