Archieven & collecties

51 Collectie Kohieren van de 10e penning uit 1514, 1521, 1558 - 1562, 1633 - 1637

inhoud: Dossier van J.J. Voskuil opgemaakt in het kader van zijn onderzoek naar de verstening van huizen met gebruikmaking van kohieren van de 10e penning.
De collectie bestaat uit kopieŽn van kohieren van de 10e penning in Twisk, Overschie en Alphen aan de Rijn; grondkaarten en overzichtskaarten.

resultaat: J.J. Voskuil. Kohieren van de tiende penning van Overschie 1561 en Twisk 1561. Amsterdam, 1982. 102 p.
Dit is verschenen als bijlage bij: Tussen Twisk en Matenesse. Faseverschillen in de verstening van de huizen op het platteland van Holland in de 16e eeuw. In: Volkskundig Bulletin 8:1 (1982) p. 1-49.

Openbaar.

4 inventarisnummer(s)

  

terug

51:1
KopieŽn van kohieren van de 10e penning in Twisk en Overschie. Met bewerkingen. 1553-1562 en z.j. 1 map.
51:2
KopieŽn van kohieren van de 10e penning in Alphen aan de Rijn. Met bewerkingen waaronder lijsten van landen en huizen. 1558-1562 en z.j. 1 map.
51:3
KopieŽn van oude (onleesbare) manuscripten uit het rijksarchief van Drenthe. 1633-1637. 1 map.
N.B. Waarschijnlijk kohieren van de 10e penning.
51:4
Getekende grondkaarten van de situatie van Nederland rond 1514 en 1521. Met enkele overzichtskaarten. Z.j. 1 map.