Archieven & collecties

50 Collectie Broodonderzoek (J.J. Voskuil), 1971 - 1990

inhoud: De collectie is gevormd door A.C. Spil van de Commissie Bakkerij Historie (CBH) en J.J. Voskuil en Jozien Jobse-van Putten van het Meertens Instituut in het kader van een onderzoek naar consumptie van roggebrood en brood en het bakken van beschuit.
De collectie bestaat uit verslagen van interviews en lijsten van bewerkingen van gegevens betreffende het brood- en roggebroodonderzoek; typoscript over roggebrood; correspondentie met bijlagen betreffende het beschuitonderzoek; verslagen van interviews over het bakken van beschuit van de Commissie Bakkerij Historie; typoscript van de CBH publicatie Beschuit, een tere juffer van Ria Efdeé; stukken betreffende de Begeleidingscommissie Publicatie Beschuit van de CBH; overige stukken.

Zie ook archief nr. 233 en nr. 278.

resultaat: Twaalf bakkers en twee bakkersdochters in gesprek met J.J. Voskuil, met medewerking van A.C. Spil (interviews) en F.M.A. van der Wiel (teksten). Wageningen/Arnhem, 1978.
Jozien Jobse-van Putten (m.m.v. A.C. Spil, F. Braaksma en J.E. Barendsen). De krentenwegge. Een bijzonder brood bij geboorten. 1992.
Ria Efdeé. ‘Beschuit, een tere juffer’. Den Haag, 1989.

Openbaar.

18 inventarisnummer(s)

  

terug

50:1
Stukken betreffende het roggebroodonderzoek. Met een typoscript over roggebrood. 1971-1973 en z.j. 1 map.
50:2
Stukken betreffende het roggebroodonderzoek. Met een grondkaart. 1971-1973 en z.j. 1 map.
50:3
Systeemkaarten met gegevens over de geinterviewden voor het broodonderzoek. Met staten ingedeeld op provincie betreffende het broodonderzoek. 1972-1973 en z.j. 1 map.
50:4
Lijst van bewerkingen van interviews gehouden door A.C. Spil betreffende het onderzoek naar verschillende soorten brood en de veranderingen daarin. 1973 en z.j. 1 map.
N.B. Lijst CBH 3.
50:5
Lijst van bewerkingen van gegevens over het broodverbruik. 1974. 1 map.
N.B. Lijst 43.
50:6
Lijst van bewerkingen van gegevens over het broodverbruik. Met enkele nagezonden enquêteformulieren. 1974, 1976. 1 map.
50:7
Stukken betreffende het brood- en roggebroodonderzoek. 1979-1981 en z.j. 1 map.
50:8
Correspondentie met bijlagen betreffende het beschuitonderzoek van A.C. Spil. 1979-1990. 1 omslag.
50:9
Grondlijst gemaakt bij het beschuitonderzoek. Z.j. 1 omslag.
50:10
Verslagen van interviews over het bakken van beschuit van de Commissie Bakkerij Historie (CBH). 1979-1982. 1 map.
50:11
Verslagen van interviews over het bakken van beschuit van de Commissie Bakkerij Historie (CBH). 1979-1982. 1 map.
50:12
Verslagen van interviews over het bakken van beschuit van de Commissie Bakkerij Historie (CBH). 1979-1984. 1 map.
50:13
Ingekomen stukken bij en kopieën van uitgaande stukken van Jozien Jobse in de functie van lid van de Begeleidingscommissie Publicatie Beschuit van de Commissie Bakkerij Historie (CBH). 1978-1989. 1 map.
50:14
Typoscript van de CBH publicatie 'Beschuit, een tere juffer' van drs. Ria Efdeé. 1989. 1 map.
N.B. Twee versies.
50:15
Systeemkaartjes gebruikt bij het beschuit onderzoek. Z.j. 1 map.
50:16
Stukken betreffende een onderzoek van doctoraal studenten naar beschuit. 1983, z.j. 1 map.
50:17
Afdrukken van computerkaarten voor het beschuitonderzoek. Z.j. 1 map.
50:18
Ponskaarten met gegevens voor het beschuitonderzoek. Z.j. 1 doos.