Archieven & collecties

48 Collectie Verstening van boerenhuizen, (1880) 1979 - 1983

inhoud: Collectie door J.J. Voskuil aangelegd in het kader van zijn twee publicaties over de verandering van vlechtwerk met leem naar steen van de wanden van boerenhuizen in Nederland.
De collectie bestaat uit: correspondentie, aantekeningen, typoscripten van (incomplete) artikelen en documentatie.

resultaat: J.J. Voskuil. Van vlechtwerk tot baksteen. Geschiedenis van de wanden van het boerenhuis in Nederland. Arnhem, 1979.
J.J. Voskuil,Tussen Twiske en Matenesse. Faseverschillen in de verstening van de huizen op het platteland van Holland in de 16e eeuw. In: Volkskundig Bulletin 8:1 (1982) p. 1-46.

Openbaar.

10 inventarisnummer(s)

  

terug

48:1
Correspondentie. 1981-1983. 1 map.
48:2
Manuscripten en typoscripten van aantekeningen opgetekend bij de bestudering van literatuur over de verstening van boerenhuizen. 1980 en z.j. 1 map.
48:3
Manuscripten en typoscripten van aantekeningen opgetekend bij de bestudering van literatuur over de verstening van boerenhuizen. Met een brief en bijlagen. 1981 en z.j. 1 map.
48:4
Typoscripten van artikelen over de verstening van boerenhuizen. Met reproducties van afbeeldingen van boerenhuizen. Z.j. 1 map.
N.B. Typoscripten zijn incompleet.
48:5
Kopieën van rechtshistorische artikelen. Met aantekeningen. 1880, 1907-1972 en z.j. 1 map.
48:6
Stukken betreffende topografische detailkaarten. 1981 en z.j. 1 map.
48:7
Stukken betreffende kohieren en de 10de penning. 1952-1981. 1 map.
48:8
Kopieën van een minuutplan en een stafkaart van Overschie. Met aantekeningen betreffende een enquête buitennering Leiden uit 1540. 1981 en z.j. 1 map.
48:9
Stukken betreffende de enquête 'Informacie up den Staet ... enz' uit 1514. Met aantekeningen. Z.j. 1 map.
48:10
Handgeschreven bewerkingen van landprijzen en -huren op basis van de enquête 'Informacie up den Staet... enz' uit 1514. Z.j. 1 map.