Archieven & collecties

1070 Agreementrelaties, 2001 - 2010

inhoud: Het verschijnsel 'agreement' is een centraal thema in de theoretische taalkunde. Bekend is dat agreementrelaties, zoals congruentie tussen subject en persoonsvorm of tussen nomen en adjectief, een grote mate van variatie vertonen. Doel van dit project is inzicht te verkrijgen in de mate en de aard van variatie op dit terrein en de theoretische consequenties daarvan.

De collectie is digitaal en bestaat uit een diverse verzameling teksten en data die is verzameld/gebruikt door Hans Bennis t.b.v. dit project en een aan dit project gerelateerde projectbeschrijving.

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

1070:1
Verzameling data en teksten verzameld/gebruikt door Hans Bennis
1070:2
Projectbeschrijving van het project Variation in Inflection, waar Agreementrelaties binnen viel.