Archieven & collecties

2015 Audiocollectie Edisyn, 2009-2010

inhoud: Van september 2005 tot september 2010 (N.B. in de praktijk liep dit project tot maart 2012) werd op het Meertens Instituut het project European Dialect Syntax (Edisyn) uitgevoerd. Dit project beoogde enerzijds het verzamelen en analyseren van syntactische verdubbelingsverschijnselen in de Nederlandse dialecten en anderzijds het opzetten van een netwerk van dialectsyntaxisprojecten in Europa, hetgeen moet leiden tot een gedistribueerde database van dialectdata ten behoeve van syntactisch onderzoek. Het project bouwt voort op het project Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten (SAND) en maakt gebruik van de database die in het SAND-project is ontwikkeld.

De collectie bestaat uit 29 opnamen, die zijn overgezet op 39 CD's.

voor de papieren EDISYN collectie, zie: archief nr. 1039

resultaat: Een van de resultaten van het project is een online zoekmachine, waarin 7 databases geclusterd zijn. Deze is toegankelijk via de website van het Meertens Instituut.

.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

2015:1
Opname bestanden met nummers 01-09: Veldwerk in september 2009 in 9 plaatsen in Noord-Brabant, Antwerpen, Vlaams Brabant en Belgisch Limburg. Onderwerp: de syntaxis van hulpwerkwoordverdubbeling, zoals in de constructie Ik heb vandaag nog niet gegeten gehad. Veldwerkers Olaf Koeneman, Marika Lekakou, Franca Wesseling. Voor de bijbehorende projectdocumentatie (veldwerk vragenlijsten etc.), zie: archief nr: 1039:2, De opnames kunnen per interview worden gekoppeld aan uitgewerkte (ingevulde) enquêteformulieren; de volgorde van bestanden als genoemd in de Excel-file correspondeert met de geluidsopnames (dus 01 is Liempde enz).
2015:2
Opname bestanden 10-19: Veldwerk in mei 2009 in 10 plaatsen in Gelderland, Overijssel en Drenthe. Onderwerp: De syntaxis van de heen constructie als in Ik denk dat hij heen gaan te zwemmen is. Veldwerkers Karlijn van der Heijde en Nickey Heijman (stagiairs UU; supervisie Sjef Barbiers).
[Plaatsen 10-19 uit projectdocumentatie. Deze volgorde correspondeert met de volgorde van de geluidsopnames. Geluidsopnames linken met vragenlijst, zie: archief nr. 1039:3. Er zijn geen vragenlijsten waarin ook de antwoorden zijn genoteerd.]
2015:3
Bestanden 20-29: Veldwerk in februari 2010 in 10 plaatsen verspreid over Nederland. Onderwerp: Vraagwoordverdubbeling, zoals in Waar denk je waar ze naar toe gaat?. Veldwerker: Franca Wesseling.

[Voor de ingevulde vragenlijsten per locatie, zie: archief nr. 1039:4. Te koppelen nadat vastgesteld is welke opname bij welke locatie hoort (Kees zou in zijn database per bestand een locatie(code) moeten hebben.)]