Archieven & collecties

2006 Audiocollectie Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project (1979-1996)

inhoud: In het Goeman-Taeldeman-Van Reenen-project (1979-1996) is op geluidsband de uitspraak van woordvormen in de vele regionale variŽteiten binnen het Nederlandse taalgebied geregistreerd. De opnames zijn op papier getranscribeerd en gecodeerd. Deze gegevensbank is basis voor fonetisch en morfologisch onderzoek. Het is een samenwerkingsproject van het Meertens Instituut met Universiteit Gent, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam, Fryske Akademy-KNAW en Nedersaksisch instituut van de Universiteit Groningen.

De gedigitaliseerde opnames vormen deze audiocollectie.

Voor het papieren archief behorende bij deze collectie, zie: archief nr. 281, 522:13, 522:21, 522:22

Voor de digitale collectie, zie archief nr.: 1095

resultaat: Goeman, A. en J. Taeldeman 1996
"Fonologie en morfologie van de Nederlandse dialecten. Een nieuwe materiaalverzameling en twee nieuwe atlasprojecten." in: Taal en Tongval 48: 38-59.

[URL=http://www.meertens.knaw.nl/projecten/mand/GTRPdatata.html[/URL]

Het Goeman-Taeldeman-Van Reenen project (GTRP) vormt de basis van velerlei artikelen, de dissertatie van T. Goeman (T-deletie in Nederlandse Dialecten, 1999), de Morfologische Atlas van de Nederlandse Dialecten (MAND) en de
MAND database.

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

2006:1
Gedigitaliseerde opnames GTR-project.