Archieven & collecties

2001 Audiocollectie Jo Daan in Amerika (1966), 2002

inhoud: Jo Daan (1910-2006) was van 1939 tot haar pensioen in 1975 werkzaam als medewerker en hoofd van de afdeling Dialectologie van het P.J. Meertens Instituut. In 1966 deed zij onderzoek in de Verenigde Staten van Amerika naar de taal van afstammelingen van Nederlandse emigranten. Dit onderzoek resulteerde in 112 audiobanden (inmiddels op CD overgezet) met een speelduur van 77 uur.

De collectie bestaat uit de gedigitaliseerde geluidsfragmenten. De fragmenten zijn ook beschikbaar gemaakt via de website 'De Nederlandse Dialectenbank' (voorheen Soundbites) van het Meertens Instituut en via CLARIN.

Voor het papieren archief van J. Daan, zie: archief nr. 203, 522:11
Voor de digitale collectie betreffende J. Daan in Amerika, zie: archief nr. 1005
Voor de audiofragmenten behorende bij het onderzoek van Van Marle en Smits naar Amerikaans Nederlands, zie: archief nr. 2009
Voor de collectie Onderzoek Amerikaans Nederlands, 1986 - 1998, zie: archief nr. 279
Zie ook: archief nr. 1001 en nr. 1016

resultaat: Ik was te bissie... : Nederlanders en hun taal in de Verenigde Staten / door Jo Daan. - Zutphen : De Walburg Pers, 1987. - 160 p. : ill., krt. ; 23 cm
ISBN 90-6011-541-4

Zeldenrust, Douwe, De 'sprekende kaart' over de grens. In: Nieuwsbrief van het Meertens Instituut, jrg. 4, September 2014 (Amsterdam 2014).

.

1 inventarisnummer(s)

  

terug

2001:1
112 mapjes met de audiobestanden