Archieven & collecties

1066 Van Dialect naar Regiolect, 2007 - 2011

inhoud: De volledige titel van dit project luidt: Van dialect naar regiolect: hoe deze verandering weerspiegeld wordt in productie en perceptie van de sprekers.

In dit project werd dialectverandering in het Nederlandse dialectgebied (Nederland en Vlaanderen) onderzocht. Daartoe zijn dialectopnamen gemaakt in 85 plaatsen. In elke plaats zijn minimaal twee oudere mannen en twee jongere vrouwen opgenomen. Op basis van deze data werd dialectverandering op verschillende taalkundige niveaus (lexis, klankcomponenten enz.) onderzocht. Verder werd gekeken of dialecten convergeren naar het Standaardnederlands en naar elkaar, en of dialectgroepen samengesmolten danwel gesplitst zijn.

De collectie is digitaal en bestaat uit een projectaanvraag en bewerkte geluidsbestanden.

N.B. in het audioarchief bevinden zich de originele geluidsfragmenten; zie: archief nr. 2000

resultaat: Wilbert Heeringa and Frans Hinskens, 2014, Convergence between dialect varieties and dialect groups in the Dutch language area. In: Benedikt Szmrecsanyi and Bernhard Wälchli (eds.), Aggregating dialectology, typology, and register analysis; linguistic variation in text and speech, series: Linguae et Litterae: Publications of the School of Language and Literature, Freiburg Institute for Advanced Studies. De Gruyter, Berlin and Boston, pp. 26-52 and 452-453.

Wilbert Heeringa and Frans Hinskens, 2015, Dialect change and its consequences for the Dutch dialect landscape. How much is due to the standard variety and how much is not? Journal of Lingistic Geography, volume..., number..., pp. 114.

.

3 inventarisnummer(s)

  

terug

1066:1
Projectaanvraag Van Dialect naar Regiolect
1066:2
Geluidsopnames (samples, audio en TextGrid-bestanden, inclusief een wordbestand met testzinnen).
1066:3
Surveys