Archieven & collecties

1061 Naamkundige publicaties van het Meertens Instituut (1949 - 2004), 2008

inhoud: Het DOC Namen stelde in 2008 een DVD samen met scans van 145 naamkundige publicaties. Dit was een interne uitgave, niet bedoeld voor verkoop.

De collectie is digitaal en bestaat uit deze scans en de bijbehorende documentatie en indices zoals aangetroffen op twee van deze DVD's (inhoud identiek), die lagen opgeslagen onder archiefnummer 400:48.

.

2 inventarisnummer(s)

  

terug

1061:1
Scans van de volgende publicaties:

-Mededelingen van de Vereniging voor Naamkunde te Leuven en de Commissie voor Naamkunde te Amsterdam. (1950-1968), met register. Leuven/Amsterdam 1979

-Nederlands Repertorium van Familienamen 1947. Assen/Zutphen 1963-1988 (14 dln.)

-Naamkunde. Jrg. 1-35 (1970-2004)

-Bijdragen en Mededelingen der Naamkunde-commissie van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. Amsterdam 1949-1979 (minus nr. 6)

-Rentenaar, R. Vernoemingsnamen. (Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut 5). Amsterdam 1985
1061:2
Toelichting op de bestanden, in pdf en word.