Archieven & collecties

512 Collectie lachduiven, 1974-1988

inhoud: De lachduif (streptopelia rosoria) werd in de periode voor de Tweede Wereldoorlog in veel woningen aangetroffen. De vogel (verwant aan de tortelduif) werd in een kooi boven een deur gehangen. Het doel daarvan was het voor komen of genezen van (huid)ziektes.
In de periode 1980-1986 is er door Jan Pluis uitvoerig onderzoek verricht naar dit volkskundige verschijnsel. Er zijn vragenlijsten uitgestuurd door het Meertens Instituut; ook in BelgiŽ en Duitsland werden enquÍtes gehouden. Hierin werden gegevens gevraagd over de benamingen en gebruiken rondom het houden van lachduiven, maar ook over de vaak monumentale duivenkooien en het bijbehorende fonteintje (drinkglas). Het onderzoek resulteerde in het boek 'Die Lachtaube', dat Pluis samen met mede-auteur Erna Stupperich uitgaf in 1986.

De collectie bestaat uit vragenlijsten, documentatie, correspondentie, foto's en dia's.

De bestanden afkomstig van de dvd's uit 512:37 zijn overgezet op de server en opgenomen als archiefnr. 1068.

resultaat: - Die Lachtaube : eine historische und volkskundliche Untersuchung / Jan Pluis ; Erna Stupperich. - Vreden, 1986 - (Beitršge des Heimatsvereins Vreden zur Landes- und Volkskunde ; 33)
- De lachduif. Een kultuur-historisch onderzoek / J. Pluis, E. Stupperich. - In: Mededelingen van het P.J. Meertens-instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, afl. 38 (1986), pag. 23-32.

Openbaar.

38 inventarisnummer(s)

  

terug

512:1
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Groningen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: A-K.Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:2
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Groningen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: L-R.Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:3
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Groningen. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: S-Z. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien. Bevat een brief van Zwaantje K. Meijer uit 1818.
512:4
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 omslag.
N.B. Betreft Friesland. Alfabetisch geordend op plaatsnaam. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:5
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 omslag.
N.B. Betreft Drenthe. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: A-G. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:6
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Drenthe. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: H-Z. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:7
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Overijssel. Alfabetisch geordend op plaatsnaam. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:8
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 map.
N.B. Betreft Gelderland en Utrecht. Alfabetisch geordend op plaatsnaam. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:9
Ingevulde vragenlijsten inzake duivenkooien en lachduiven. 1979-1987. 1 omslag.
N.B. Betreft Noord-Holland, Zuid-Holland en BelgiŽ. Alfabetisch geordend op plaatsnaam. Bevat foto's en bouwtekeningen van duivenkooien.
512:10
Overige ingevulde vragenlijsten en overzichten van informanten. Z.j. 1 omslag.
512:11
KopieŽn van ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1980-1982. 1 omslag.
N.B. Betreft vragenlijst 50 (1980) van het Meertens Instituut inzake de tortelduif.
512:12
Verwerking per vraag van gegevens uit vragenlijsten. Z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft vragenlijst 50 (1980) van het Meertens Instituut inzake de tortelduif.
512:13
Ingevulde vragenlijsten lachduifonderzoek van J. Pluis. 1983-1984. 1e van 2 mappen.
512:14
Ingevulde vragenlijsten lachduifonderzoek van J. Pluis. 1983-1984. 2e van 2 mappen.
512:15
KopieŽn van ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1981 en z.j. 1 omslag.
N.B. Betreft vragenlijst 39 (1981) van het K.C. Peeters-instituut voor Volkskunde (Antwerpen) inzake de tortelduif. Met verwerking van de antwoorden en aantekeningen.
512:16
Ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1982-1984. 1e van 4 mappen.
N.B. Betreft een Duitse enquÍte naar de Lachtaube. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: A-G.
Met correspondentie, foto's en kopieŽn van artikelen.
512:17
Ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1982-1984. 2e van 4 mappen.
N.B. Betreft een Duitse enquÍte naar de Lachtaube. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: H-N.
Met correspondentie, foto's en kopieŽn van artikelen.
512:18
Ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1982-1984. 3e van 4 mappen.
N.B. Betreft een Duitse enquÍte naar de Lachtaube. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: O-R.
Met correspondentie, foto's en kopieŽn van artikelen.
512:19
Ingevulde vragenlijsten met aantekeningen en correspondentie. 1982-1984. 4e van 4 mappen.
N.B. Betreft een Duitse enquÍte naar de Lachtaube. Alfabetisch geordend op plaatsnaam: S-Z.
Met correspondentie, foto's en kopieŽn van artikelen.
512:20
Documentatie inzake duiven. Z.j. 1e van 3 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties en foto's. Alfabetisch geordend op auteursnaam: A-F.
512:21
Documentatie inzake duiven. Z.j. 2e van 3 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties en foto's. Alfabetisch geordend op auteursnaam: G-M.
512:22
Documentatie inzake duiven. Z.j. 3e van 3 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties en foto's. Alfabetisch geordend op auteursnaam: N-Z.
512:23
Documentatie inzake fonteinen. Z.j. 1 map.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties, foto's en correspondentie.
512:24
Documentatie inzake duiven- en vogelkooien. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties, foto's en correspondentie.
512:25
Documentatie inzake duiven- en vogelkooien. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties, foto's en correspondentie.
512:26
Computeruitdraai van 'De lachduif : een historisch en volkskundig onderzoek' door Jan Pluis en Erna Stupperich. Z.j. 1 map.
512:27
Documentatie inzake de duif in de volksgeneeskunde. Z.j. 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties, foto's en correspondentie. Alfabetisch geordend op auteursnaam: A-H.
512:28
Documentatie inzake de duif in de volksgeneeskunde. Z.j. 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat kopieŽn van publicaties, foto's en correspondentie. Alfabetisch geordend op auteursnaam: I-Z.
512:29
Correpondentie. 1979-1988. 1e van 4 mappen.
N.B. Brieven afkomstig van met name Erna Stupperich.
512:30
Correpondentie. 1979-1988. 2e van 4 mappen.
N.B. Brieven afkomstig van met name Erna Stupperich.
512:31
Correpondentie. 1979-1988. 3e van 4 mappen.
N.B. Brieven afkomstig van met name Erna Stupperich.
512:32
Correpondentie. 1979-1988. 4e van 4 mappen.
N.B. Brieven afkomstig van met name Erna Stupperich.
512:33
Diverse publicaties. 1e van 2 mappen.
N.B. Bevat:
- Streptopelia risoria (Columbidae): Balz und Kopulation / Wolfgang Heinrich. - Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen, 1979
- Streptopelia risoria (Columbidae): Aufzucht der Jungen / Wolfgang Heinrich. - Publikationen zu Wissenschaftlichen Filmen, 1980
- Das Nachfolgeverhalten junger MaulbrŁter / Wolfgang Heinrich. - Praktikum der Verhaltenforschung, 1978
- Volkskunst : Zeitschrift fŁr VolkstŁmliche Sachkultur, nr. 2 (1990)
- Diergeneeskundig memorandum, jg. 33. no 1 (1986)
- VoliŤrebouw : algemene wenken, z.j.
- Onze zangvogels : 100 jarig jubileum, september 1823-1923, [1923]
- Wilg & mand : bulletin van de Stichting Wilg & Mand, jg. 2, nr 4 (1982)
- Hoenders en duiven atlas. - Almelo : Hilarius, s.a.
- De lachduif. Een kultuur-historisch onderzoek / J. Pluis, E. Stupperich. - In: Mededelingen van het P.J. Meertens-instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde, afl. 38 (1986), pag. 23-32
- Onze duiven in woord en beeld / C.S.Th. van Gink en C.A.M. Spruijt. - Album I en V, z.j.
512:34
Diverse publicaties. 2e van 2 mappen.
N.B. Bevat:
- Spiegel der historie. - Jrg. 3, nr. 12 (1968)
- Ostfriesland : Zeitschrift fŁr Kultur Wirtschaft und Verkehr, 1982
- Navijven : magazine voor vrijketijdsbesteding, nr. 253 (1973)
- Cara / Nederlands astma fonds, z.j.
- KopieŽn uit: Die vogelarten der Erde / Paul Parey
- Niedersachsen : Zeitschrift fŁr Heimat und Kultur, nr. 3 (1982)
- KopieŽn uit: De levende natuur / onder redactie van J. Heimans & Jac. P. Thijsse
- KopieŽn uit: Turtur und Turtelle : Łber die Volks- und Vogelkundlerin E. Stupperich aus MŁnster, z.j.
512:35
Diverse krantenknipsels, aantekeningen, kopieŽn, foto's en literatuuroverzichten. 1961-1986. 1 map.
512:36
Krantenknipsels en publicaties betreffende vinken. 1974-1984. 1 map.
512:37
Afbeeldingen, foto's, tekeningen en 2 dvd's. Z.j. 1 doos.
N.B. Dvd 'Duivenkooien' bevat afbeeldingen (tiff) van duivenkooien; dvd 'De lachduif' bevat afbeeldingen (tiff) en de Nederlandse editie van het boek 'Die Lachtaube : eine historische und volkskundliche Untersuchung' door Jan Pluis en Erna Stupperich. Bestanden van dvd's zijn overgezet op server (archiefnr. 1068) en de dvd's zelf verwijderd.
512:38
Dia's. Z.j. 6 diadozen in 1 omdoos.
N.B. Bevat ong. 300 dia's.